Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το ΓεΣΥ και την εφαρμογή του

Παρά τις έντονες αντιδράσεις κυρίως του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών (είδηση σε άλλη στήλη) όλα δείχνουν ότι τα κόμματα θα εγκρίνουν τα νομοσχέδια του ΓεΣΥ χωρίς τροπολογίες, οπότε όλος σχεδιασμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2019, αφού την 1η Ιουνίου του έτους θα αρχίσει η πρώτη φάση υλοποίησης του ΓεΣΥ. Για τους πολίτες, σύμφωνα με το τελικό κείμενο του σχετικού νομοσχεδίου, η πρώτη αλλαγή μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων θα γίνει την 1η Μαρτίου του 2019 οπόταν θα αρχίσει η καταβολή μέρους των εισφορών στο Ταμείο του ΓεΣΥ, ενώ από την 1η Ιουνίου του 2019 όλοι οι δικαιούχοι του Συστήματος θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας (επίσκεψη σε γιατρό, προμήθεια φαρμάκων, εργαστηριακές και άλλες εξετάσεις). Συγκεκριμένα, από την 1η Μαρτίου 2019 και μέχρι την 1η Μαρτίου 2020: ● Κάθε μισθωτός θα καταβάλλει ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του. ● Κάθε εργοδότης θα καταβάλλει ποσοστό 1,85% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού του. ● Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος θα καταβάλλει ποσοστό 2,55% επί των αποδοχών του. ● Κάθε συνταξιούχος θα καταβάλλει ποσοστό 1,70% επί του ποσού της σύνταξης του. ● Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα θα καταβάλλει ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του. ● Κάθε εισοδηματίας θα καταβάλλει ποσοστό 1,70% επί των αποδοχών του. ● Το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει ποσοστό 1,65% επί των αποδοχών και συντάξεων όλων των δικαιούχων. Από την 1η Μαρτίου 2020 και μετά οι συνεισφορές θα αυξηθούν, αφού και το ΓεΣΥ θα μπει στην πλήρη εφαρμογή του και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες από το Σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με το τελικό νομοσχέδιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και κατατεθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση του σε νόμο την Παρασκευή: Υποχρέωση για καταβολή εισφορών θα έχει ο κάθε μισθωτός σε ποσοστό 2,65% επί των αποδοχών του, ο κάθε εργοδότης σε ποσοστό 2,90% επί των αποδοχών κάθε μισθωτού. Ο κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος σε ποσοστό 4% επί των αποδοχών του, κάθε συνταξιούχος σε ποσοστό 2,65% επί του ποσού της σύνταξης του και το κάθε πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα σε ποσοστό 2,65% επί των αποδοχών του. Ποσοστό 2,65% επί των εισοδημάτων τους θα καταβάλλουν όλοι οι εισοδηματίες και τα άτομα που κατέχουν αξιώματα. Τέλος, το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας θα καταβάλλει ποσοστό 4,70% επί των αποδοχών και των συντάξεων όλων των δικαιούχων. Στις περιπτώσεις μισθωτού απασχολούμενου σε περισσότερο από έναν εργοδότες μέσα στην ίδια περίοδο εισφοράς, την ευθύνη για την καταβολή των εισφορών την έχει ο ίδιος ο μισθωτός. Παράλληλα με την εισφορά του στο Ταμείο του ΓεΣΥ, ο κάθε δικαιούχος θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει και συμπληρωμές (τέλη) για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας τις οποίες θα λαμβάνει από το Σύστημα. Σύμφωνα με τους προκαταρκτικούς υπολογισμούς, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ οι δικαιούχοι: ● Δεν θα καταβάλλουν καμία συμπληρωμή όταν επισκέπτονται τον προσωπικό γιατρό. ● Για επίσκεψη στον ειδικό γιατρό η συμπληρωμή θα φθάνει τα €6. ● Για τις διαγνωστικές εξετάσεις (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία κ.λπ.) θα καταβάλλονται €10 ανά εξέταση. ● Για τα φάρμακα θα καταβάλλεται €1 ανά συσκευασία, για τις εργαστηριακές εξετάσεις (αναλύσεις κ.λπ.) θα καταβάλλεται €1 ανά εξέταση. ● Για επίσκεψη σε άλλους επαγγελματίες υγείας (π.χ. φυσιοθεραπευτές) ο δικαιούχος θα καταβάλλει €10 για κάθε επίσκεψη. ● Στα €10 καθορίζεται και η συμπληρωμή για επίσκεψη στα Τμήματα Πρώτων Βοηθειών, ενώ δεν θα υπάρχει συμπληρωμή για τη χρήση ασθενοφόρου. Συμπληρωμή δεν καθορίζεται ούτε για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, δηλαδή όταν ο δικαιούχος χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. €300 ανά έτος το ανώτατο ποσό συμπληρωμής «Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια ενός έτους δικαιούχος κατέβαλε συμπληρωμές το συνολικό ύψος των οποίων ισούται ή υπερβαίνει τη μέγιστη συμπληρωμή που ισχύει για την περίπτωση του, τότε δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη συμπληρωμή για το υπόλοιπο του έτους». Για τον γενικό πληθυσμό η «οροφή», δηλαδή το ανώτατο ποσό που θα πληρώνει ο κάθε δικαιούχος σε συμπληρωμές, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα €300 το χρόνο και για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες ΕΕΕ τα €75 ετησίως. Με απλά λόγια, ένας δικαιούχος εάν χρειαστεί περαιτέρω περίθαλψη σε διάστημα ενός έτους, όταν συμπληρώσει τα €300 θα σταματά να καταβάλλει την οποιαδήποτε συμπληρωμή (μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου έτους) ανεξαρτήτως του αν θα συνεχίσει να λαμβάνει επιπρόσθετες υπηρεσίες. «Ο παροχέας υπηρεσιών φροντίδας υγείας υποχρεούται να ενημερώσει τον δικαιούχο ότι έχει καταβάλει τη μέγιστη συμπληρωμή για το έτος και να μην εισπράξει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό συμπληρωμής». Παιδιά σε παιδίατρο, συνταξιούχοι σε γηρίατρο Μια από τις βασικές παραμέτρους του Γενικού Συστήματος Υγείας, όπως αυτό προωθείται την Παρασκευή για ψήφιση του σε νόμο από την Ολομέλεια, είναι η εισαγωγή του θεσμού του «προσωπικού γιατρού». Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, προσωπικοί γιατροί θα είναι: Γιατροί με ειδικότητα στη γενική ιατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή για τα άτομα από 15 μέχρι 65 ετών προσωπικός γιατρός καθορίζεται γιατρός με ειδικότητα στη γενική ιατρική. Από εκεί και πέρα και σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, προσωπικοί γιατροί θα είναι επίσης: ● Γιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα άτομα άνω των 65 ετών θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ως προσωπικό τους γιατρό είτε γιατρό με ειδικότητα στη γενική ιατρική είτε γιατρό με ειδικότητα στη γηριατρική. ● Γιατροί με ειδικότητα στην παιδιατρική για τα άτομα κάτω των 15 ετών. Υποχρεωτικά όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν ως προσωπικό γιατρό τον παιδίατρο της επιλογής τους. ● Άτομα από 15 μέχρι 18 ετών θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής είτε σε κατάλογο γιατρού με ειδικότητα την παιδιατρική, είτε σε ειδικού γιατρού της επιλογής γονέων ή κηδεμόνων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι δικαιούχοι θα έχουν το δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού γιατρού της επιλογής τους μια φορά κάθε έξι μήνες και στον κατάλογο του κάθε γιατρού θα είναι εγγεγραμμένοι 2.500 ασθενείς μόνο. Σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, η οποία θα αρχίσει από την 1η Ιουνίου 2020, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα συμβληθεί με δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια καθώς και με ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ΓεΣΥ. Το νομοσχέδιο, ξεκαθαρίζει ότι «τα νοσηλευτήρια δεν επιτρέπεται να αμείβονται από δικαιούχους για υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτονται από τον Οργανισμό στο πλαίσιο του Συστήματος». Το ίδιο θα ισχύει και για τους γιατρούς. Νοσηλευτήρια και γιατροί που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. Αναθεώρηση ανά τριετία «Τουλάχιστον ανά τρία έτη ο Οργανισμός θα υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης για το Σύστημα στον υπουργό Υγείας με εισηγήσεις για τυχόν τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά τις εισφορές/συμπληρωμές, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του συστήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται σκόπιμο, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, μετά από έγκριση του υπουργού Υγείας και του υπουργού Οικονομικών».
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ