Μεταβολές σε τριμηνιαία βάση

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2022. o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,0% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2022.
  • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το 4 o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 4,5%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5,1% σε σχέση με το 4 ο τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,5%.

Μεταβολές σε ετήσια βάση

  • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022.
  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022.
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,2%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το 1 o τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,7%.

Για το σύνολο του 2023 ο πήχυς της ανάπτυξης έχει τοποθετηθεί στο 2,3%, ενώ ο ΟΟΣΑ σε σημερινή του έκθεση  «βλέπει» ανάπτυξη 2,2% για φέτος και χτυπάει καμπανάκι για τον επίμονα υψηλό δομικό πληθωρισμό και τις ελλείψεις προσωπικού.

Τα πρόσφατα στοιχεία είχαν προϊδεάσει για ακόμη πιο θετική επίδοση το πρώτο τρίμηνο.

  • σημαντική αύξηση 63,8% κατέγραψαν οι τουριστικές εισπράξεις το πρώτο τρίμηνο του έτους και γενικότερα η αύξηση της τουριστικής κίνησης,
  • ο τζίρος των καταλυμάτων κα εστίασης ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019
  • αλλά και η αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές συμβάλλοντας στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου.

Νατάσα Στασινού  [email protected]