10.5 C
Nicosia
Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 | 23:24

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €4 εκατ. στο γ’ τρίμηνο, ζημιά 122 εκατ. το 9μηνο

Οριακή κερδοφορία, ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, μετά τη φορολογία, ανακοίνωσε για το γ΄ τρίμηνο του 2020, η Τράπεζα Κύπρου, εν μέσω πιέσεων που δέχεται η οικονομία από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού, σε σύγκριση με ζημιά 100 εκ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και ζημιά 122 εκ. ευρώ για το εννιάμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε έσοδα ύψους 137 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ, ενώ έθεσε μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, σύμφωνα με τους οποίους η Τράπεζα εκτιμά πως η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) θα φτάσει στο 7%, ενώ αναμένει πως τα ΜΕΔ θα μειωθούν στο 5%.

Για το εννιάμηνο ήταν ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €122 εκατ., μετά τη ζημιά από το Project Helix 2 και τις πιστωτικές ζημιές δανείων για πιθανές μελλοντικές πωλήσεις ΜΕΔ, που αναγνωρίστηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε γραπτή δήλωση του σε σχέση με τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου αναφέρει πως «ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης σε επίπεδα προ-πανδημίας σημάδεψαν το τρίτο τρίμηνο του έτους, με την κυπριακή οικονομία να δείχνει πιο ανθεκτική από ό,τι αρχικά αναμενόταν, αποδεικνύοντας ότι είναι μια ανοιχτή, μικρή και ευέλικτη οικονομία».

Παρόλα αυτά, συνεχίζει, ο αυξημένος αριθμός των νέων περιστατικών του ιού COVID-19 τις τελευταίες εβδομάδες και τα τοπικά περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, πιθανόν να οδηγήσουν σε μερική απώλεια της δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης το τέταρτο τρίμηνο. Προσθέτει ότι τα τελευταία νέα για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο είναι ενθαρρυντικά, το οποίο με την πάροδο του χρόνου θα μπορούσε να στηρίξει την επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες.

«Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για ενίσχυση του ισολογισμού μας και βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας, μαζί με την ταυτόχρονη στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινωνίας για αντιμετώπιση της πανδημίας, παραμένουν αμετάβλητες», τονίζει ο κ. Νικολάου.

Προσθέτει ότι «παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων» και «ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων».

Αναφέρει ότι «η Τράπεζα Κύπρου έχει περάσει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και σήμερα θέτουμε τις βάσεις για δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους της» και προσθέτει οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητές της Τράπεζας «περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και τη διασφάλιση ότι η βάση κόστους παραμένει σε κατάλληλα επίπεδα, ενώ επενδύουμε περαιτέρω στις ψηφιακές μας δυνατότητες».

Σημειώνει ότι «οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας περιλαμβάνουν την ενίσχυση των εσόδων, αξιοποιώντας την ισχυρή μας θέση στην αγορά και τη μείωση των εξόδων, για επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε νέο δανεισμό ύψους €288 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με €238 εκατ. το β’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 21% σε τριμηνιαία βάση), καθώς η ζήτηση δανείων, όπως αναφέρει, ανακάμπτει σταδιακά μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, κυρίως για στεγαστικά δάνεια. Ο νέος δανεισμός για το εννιάμμηνο του 2020 ανήλθε σε περίπου €1 δισ.

Η Τράπεζα σημειώνει πως διαπιστώνει ανάκαμψη στη ζήτηση για δανεισμό, με τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις να έχουν αυξηθεί κατά 17% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του έτους, όταν επήλθε το πρώτο κύμα περιοριστικών μέτρων στην οικονομία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δανεισμός προς ιδιώτες και φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 138 εκατ. ευρώ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,309 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,491 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε «οργανική» μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 230 εκατ. ευρώ, κάτι που καταδεικνύει επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, η τράπεζα έχει μειώσει τα ΜΕΔ κατά 84% σε 2,4 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 14.7% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης του Project Helix 2, η οποία υπογράφηκε το γ’ τρίμηνο 2020. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 18,2%.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 60% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 59% στις 30 Ιουνίου 2020 και 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, οι καταθέσεις ανήλθαν στα €16.4 δισ., στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, ενώ κατέγραψε σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.1 δισ. (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 256%).

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35,0% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σε περίπου τα ίδια επίπεδα με τις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 76% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και 85% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με 79% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και 89% των συνολικών υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2019).

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) ανήλθε σε 63% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με 64% στις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019). Ο δείκτης Δ/Κ έφτασε στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο 2020 ανήλθαν σε €273 εκατ. (σε σύγκριση με €307 εκατ. για το εννιάμηνο 2019 και μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€145 εκατ.), 38% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€104 εκατ.) και 9% (€24 εκατ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ).

Αναφορικά με την προσπάθεια αντιμετώπισης της ολοκλήρωσης του μορατόριουμ στις δόσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα, το Συγκρότημα αναφέρει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών που είναι υπό το καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων και τον Μάιο 2020, ξεκίνησε εκστρατεία αξιολόγησης για καθαρά δάνεια ύψους €5,2 δισ. με το περίπου το 80% να έχει ήδη αξιολογηθεί χωρίς σημαντική μεταβολή στην κατηγορία ‘πιθανότητα αθέτησης πληρωμής’ (unlikely to pay, ‘UTP’).

Παρόλα αυτά, προσθέτει, «λόγω του αυξημένου αριθμού των νέων περιστατικών του ιού COVID-19 τις τελευταίες εβδομάδες και των τοπικών περιοριστικών μέτρων που έχουν εφαρμοστεί για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, η στενή παρακολούθηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου υπό αναστολή καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων συνεχίζεται».

Εξάλλου, η Τράπεζα αναφέρει ότι η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) ανέλαβε ακίνητα ύψους €74 εκατ. το εννιάμηνο 2020 (μείωση κατά 53% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων και προσθέτει ότι η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα.

Αναφέρει επίσης ότι το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την οργανική πώληση ακινήτων ύψους €48 εκατ. το εννιάμηνο 2020 (σε σύγκριση με €159 εκατ. το εννιάμηνο 2019), με κέρδη ύψους €6 εκατ. από την πώληση ακινήτων το εννιάμηνο 2020 (σε σύγκριση με κέρδος από την πώληση ύψους €26 εκατ. το εννιάμηνο 2019).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,467 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,358 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα ακινήτων’ και €109 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’), σε σύγκριση με €1,456 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,344 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα ακινήτων’ και €112 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’), και με €1,490 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας €1,378 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα Ακινήτων’ και €112 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε ακίνητα’).

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η ΔΔΑ, ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’ με λογιστική αξία ύψους €21 εκατ. στις Σεπτεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €23 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και €24 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), αφορούν ακίνητα που κατείχε το Συγκρότημα πριν τη σύσταση της ΔΔΑ τον Ιανουάριο του 2016.

Αναφορικά με το Σχέδιο Εστία, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι λήφθηκαν περίπου χίλιες ολοκληρωμένες αιτήσεις που αντιστοιχούν σε περίπου €250 εκατ. ΜΕΔ λιανικής τραπεζικής.

Προσθέτει ότι το Σχέδιο αναμένεται να επιλύσει περίπου €93 εκατ. από αυτά τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, να βοηθήσει να εντοπιστούν οι μη-βιώσιμοι πελάτες για τους οποίους εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις (περιλαμβανομένου και από το κράτος) και αντιστοιχούν σε περίπου €96 εκατ. αυτών των μη εξασφαλισμένων δανείων, και να διευκολύνει την εξυγίανση του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου, κυρίως μέσω εκποιήσεων, συναινετικών και μη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Βρετανία: Προβλέπεται lockdown μέχρι τον Μάρτιο

Η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς του lockdown τον Μάρτιο, καθώς συνεχίζει την ταχύτερη στην Ευρώπη εκστρατεία εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19,...

Ολλανδία: Χιλιάδες διαδήλωσαν στο Άμστερνταμ κατά του lockdown

Χιλιάνδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα, χωρίς την άδεια των αρχών, στο Άμστερνταμ, διαμαρτυρόμενοι για το lockdown που έχει επιβληθεί στη χώρα, με στόχο την αναχαίτιση...

Ελλάδα: 28 νέοι θάνατοι – 320 στις ΜΕΘ και 237 νέα κρούσματα

237 νέα κρούσματα  covid-19 εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας για το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των...

Lockdown και κρίση στα κατεχόμενα για τα περιοριστικά μέτρα

Σε κρίση έχει μετατραπεί το μπέρδεμα χθες με τις αποφάσεις πρωτίστως του «υπουργικού συμβουλίου» και έπειτα της «επιτροπής λοιμωδών/μεταδοτικών ασθενειών» του «υπουργείου υγείας» για...

Συναγερμός στο Φοίνιξ της Αριζόνα μετά από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο Φοίνιξ της Αριζόνα καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πυροβολισμούς αλλά και θύματα από το συμβάν. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης...

Υποθέσεις κακοποίησης στον Αθλητισμό που συγκλόνισαν

Η Σοφία Μπεκατώρου άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, σχετικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και βίας που υπάρχουν στην Ελλάδα και αφορούν νεαρές αθλήτριες και...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!