Οι δείκτες συνεχίζουν να σηματοδοτούν μια σχετικά ανοδική μακροοικονομική προοπτική για το 2023 και πέραν αυτού, και η επέκταση απόδοσης των ενσώματος ίδιων κεφαλαίων (ROTE) των τραπεζών πρόκειται να συνεχιστεί λόγω ευνοϊκού περιθωρίου των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων  της ανθεκτικής πιστωτικής ζήτησης, καθώς και σταθερή ποιότητα ενεργητικού.

Ο οίκος μιλάει για εξαιρετικά θετικό μήνυμα  σε ότι αφορά τα έσοδα από τόκους.

Ο κλάδος έχει δει μια θεαματική απόδοση, με αύξηση που επιτρέπει στον οίκο πρόβλεψη για περαιτέρω αύξηση των τιμών των μετοχών 20% έναντι των προηγούμενων προβλέψεών του ενώ θεωρεί την Alpha και την Πειραιώς ως προτιμητέες επιλογές του.

Τα βασικά μας σημεία από τις συναντήσεις είναι:

 • Οι οικονομολόγοι προβλέπουν το ελληνικό ΑΕΠ με ανάπτυξη 2,0%-3,5% το 2023 και 1,5%-2% το 2024, εμφανώς πάνω από 0,6%/1,0%  που ισχύει στη ζώνη του ευρώ.
 • Η απορρόφηση RRF συνεχίζεται με καλό ρυθμό,  ενώ τα κονδύλια παίζει να αυξηθούν. Μέχρι στιγμής, 11,1 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί στην Ελλάδα (από τα 30,5 δισ. ευρώ συνολικά που περιέχει ο φάκελος για το  διάστημα 2021-2026 που διαχωρίζονται κατά 17,8 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια). Η κυβέρνηση υπέβαλε πρόσφατα αίτηση για την τρίτη πληρωμή 1,7 δισ. ευρώ. Συνεπώς, η ροή θα φτάσει τα 12,8 δισ. ευρώ.  Η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει το κονδύλι του δανείου κατά επιπλέον 5 δισ. ευρώ  γεγονός που αναμφισβήτητα αναδεικνύει την επιτυχία του προγράμματος και σηματοδοτεί κάποια πρόσθετη ώθηση για την αύξηση των δανείων για τις τράπεζες ( στο πλαίσιο του RRF).  Οι εκταμιεύσεις πρόκειται να επιταχυνθούν το 2ο εξάμηνο του 23, με μεγαλύτερη συμβολη στην πιστωτική επέκταση.
 • Η αύξηση των δανείων των τραπεζών αναμένεται να βελτιωθεί μετά από το σχετικά αδύναμο πρώτο εξάμηνο ενώ η αύξηση των δανείων ήταν σχετικά συγκρατημένη μέχρι στιγμής φέτος, παρατηρείται το φαινόμενο των αποπληρωμών από εταιρίες που έχουν μεγάλη ρευστότητα.
 • Τα υψηλότερα επιτόκια  και η υποστηρικτική εξέλιξη της διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων σημαίνουν ότι είναι πιθανό το έσοδο από τόκους να κορυφώνεται το 3ο και το 4ο τρίμηνο.
 • Η ανατιμολόγηση των δανείων γίνεται όπως προβλέπεται με 70%-75% μετακύλιση στους δανειολήπτες. Στο μέλλον, οι τράπεζες αναμένουν γενικά κάποιο μικρό περιορισμό του περιθωρίου 10 έως 15 μονάδες βάσης λόγω ανταγωνισμού και βελτίωσης του  προφίλ πιστωτικού κινδύνου των πελατών.
 • Το κόστος των καταθέσεων παραμένει χαμηλό.
 • Κάποιος νέος σχηματισμός NPE το 2ο τρίμηνο ενμφανίζεται , αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα νέα κόκκινα δάνεια κινούνται  στην περιοχή των €50-100 εκατ.) . Ως εκ τούτου, οι τράπεζες δεν ανησυχούν για το κόστος κινδύνου τους.  Επιπλέον, η Intrum τόνισε την συμπεριφορά των δανειοληπτών που οδηγεί σε συλλογές χρωστούμενων  αυξημένες κατά ] περίπου 50% πάνω από 2-3 χρόνια πριν.
 • Οι τράπεζες είναι αισιόδοξες για την επανέναρξη διανομής του μερίσματος, αλλά είναι προσεκτικές. Η διανομή κεφαλαίου ήταν ένα ξεκάθαρο αντικείμενο συζήτησης. Οι τράπεζες δείχνουν σίγουρες ότι θα μπορέσουννα διανείμουν μερίσματα από το 2023 και μετά.

Στην επίσκεψή της στη χώρα μας η JP Μorgan συναντήθηκε με εκπροσώπους των:

 • Aegean Airlines
 • Alpha Bank
 • Athens Exchange Group
 • Bank of Greece
 • Eurobank
 • GEK Terna / Terna Energy
 • Hellenic Financial Stability Fund
 • HELLENiQ ENERGY
 • Intrum Hellas
 • Mytilineos Holdings
 • National Bank of Greece
 • OPAP
 • Piraeus Bank
Ειρήνη Σακελλάρη  [email protected]