Μ. Χριστοδουλίδης: ΧΑ και ΧΑΚ μπορούν να βρουν ισχυρές συνέργειες

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε το χθεσινό Roadshow έξι κυπριακών ομίλων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς μεγάλος αριθμός αναλυτών, διαχειριστών, θεσμικών επενδυτών και χρηματιστών παρακολούθησε τις παρουσιάσεις των τραπεζών Κύπρου και Ελληνικής, καθώς και των εταιρειών Δήμητρα, Logicom, Petrolina και Atlantic Ασφαλιστική. 

Στο περιθώριο του χθεσινού Roadshow, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Μαρίνος Χριστοδουλίδης μίλησε στο Euro2day.gr για μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων:

• Για τη νέα φάση στην οποία έχει εισέλθει η Κύπρος και οι εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΚ, μετά την έξοδο της χώρας από το μνημονιακό καθεστώς και την ταχεία βελτίωση όλων των βασικών δεικτών της οικονομίας.

• Για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΧΑΚ και τις περαιτέρω προοπτικές σύμπλευσης του με το ΧΑ σε τομείς όπως η προσαρμογή στο νέο διεθνές περιβάλλον, η συνεργασία με άλλα περιφερειακά χρηματιστήρια, η παράλληλη εισαγωγή εταιρειών και οι στοχευμένες κινήσεις στον τομέα της ενέργειας.

Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις σχετικές πολιτικές αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν στην Κύπρο, οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν το ΧΑΚ ακόμη πιο αποτελεσματικό, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές του.

Κύριε Πρόεδρε, ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν, έτσι ώστε να επαναληφθεί μετά από τόσα πολλά χρόνια ένα Roadshow κυπριακών εταιρειών στην ελλαδική επενδυτική κοινότητα;

Θεωρήσαμε ότι μετά από την έξοδο της Κύπρου από τη μεγάλη κρίση που κορυφώθηκε το 2013 και την επαναφορά της οικονομίας της σε τροχιά ανάπτυξης (ισχυρός ρυθμός ανόδου στο ΑΕΠ, μείωση δείκτη δημόσιου χρέους, υποχώρηση ανεργίας κ.ά.), τώρα είναι η ενδεδειγμένη περίοδος για το ΧΑΚ προκειμένου να αναλάβει στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας και ενημέρωσης των θεσμικών επενδυτών και εκτός Κύπρου, για τις εισηγμένες εταιρείες του. Άλλωστε, σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών του ΧΑΚ, είτε βρίσκεται πλέον σε σταθερή κερδοφόρα πορεία που συνδυάζεται με διανομή μερισμάτων, είτε σε σταθερό πλαίσιο ανασυγκρότησης μετά από την κρίση. Συνεπώς η ενημέρωση επενδυτών για τις νέες συνθήκες-εξελίξεις σ’ αυτές τις εταιρείες, θεωρήσαμε ότι είναι επιβεβλημένη. Τέλος, τα σημαντικά σημάδια βελτίωσης της ελληνικής οικονομίας και της επενδυτικής και συναλλακτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα -τόσο από εγχώριους αλλά και ξένους επενδυτές- καθιστούν για ακόμη ένα πρόσθετο λόγο, το Roadshow χρήσιμο για τους επενδυτές στην Αθήνα.

Πιστεύετε πως τώρα που Ελλάδα και Κύπρος έχουν βγει από το περιβάλλον των μνημονίων, υπάρχουν περιθώρια για ευρύτερη συνεργασία μεταξύ ΧΑ και ΧΑΚ και σε ποιους τομείς; Θα ενδιέφερε π.χ. η ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής;

Τα δύο Χρηματιστήρια έχουν σταθερή και παραγωγική συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή εδράζεται στην Κοινή Πλατφόρμα που συνομολογήθηκε μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων και τέθηκε επιτυχώς σε εφαρμογή από το 2006. Μέσω αυτής, έχουν αξιοποιηθεί σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, ενώ πρόσθετα, γίνονται ριζικές προσαρμογές στις απαιτήσεις νέων κανονιστικών και θεσμικών αλλαγών που επιτάσσει διαρκώς και με αυξανόμενο ρυθμό, το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Συνεπώς στο τρέχον περιβάλλον σταδιακής οικονομικής βελτίωσης και εξόδου από το περιβάλλον μνημονίων, προσφέρονται περισσότερα περιθώρια διεύρυνσης της συνεργασίας των δύο Χρηματιστηρίων, που θα καλύπτουν, για παράδειγμα, προσαρμογή στο νέο διεθνές περιβάλλον, σχέσεις με άλλα περιφερειακά Χρηματιστήρια, θέματα παράλληλης εισαγωγής εταιρειών και στοχευμένες κινήσεις στον τομέα της ενέργειας. Στο ειδικότερο θέμα που ρωτήσατε, η συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πάντοτε μας ενδιαφέρει. Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη ανακοινώσει ότι έχει προβεί σε σχετικές στρατηγικές κινήσεις με τα Χρηματιστήρια του Κουβέιτ και της Βηρυτού. Από κοινού έχουμε συνεργασία με το Χρηματιστήριο του Τελ-Αβίβ, όπου εκδίδεται καθημερινά κοινός περιφερειακός δείκτης με τους FTSE. Στενές σχέσεις υπάρχουν επίσης, μεταξύ άλλων με την κεφαλαιαγορά της Αιγύπτου. Συνεπώς τα θέματα αυτά διαρκώς αξιολογούνται και αναζητούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη, όπου κάτι τέτοιο ενδείκνυται.

Πώς αξιολογείτε τη συνεργασία ΧΑ και ΧΑΚ στο Χρηματιστήριο της Ενέργειας;

Η σημασία του τομέα της Ενέργειας, είναι διαρκώς αυξανόμενη, τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ελλάδα, με προοπτική να καταστεί ακόμη πιο βαρύνουσα κατά τα επόμενα χρόνια. Αξιοποιώντας την Κοινή Πλατφόρμα που το ΧΑΚ επιτυχώς λειτουργεί με το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 2018 το ΧΑΚ κατέστη ο έκτος μέτοχος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας, με ποσοστό 10%. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, εργάζεται ήδη επιτυχώς, έχει πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης και τα δύο Χρηματιστήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, ως μέτοχοι και με σημαντική συμβολή στο Διοικητικό του συμβούλιο, για την περαιτέρω ανάπτυξη του και τη διείσδυση του σε νέες αγορές. Ως γνωστό το ΧΑΚ, μαζί με το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Ενέργειας είχαν υποβάλει πρόταση προς τις Αρχές στην Κύπρο, για την ανάληψη της αρμοδιότητας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρισμού, συμβάλλοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο στην προσπάθεια που καταβάλλεται ευρύτερα για το άνοιγμα της ελεύθερης Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Ταυτόχρονα, αναζητούνται διαρκώς και νέες ευκαιρίες στο σημαντικό αυτό τομέα (π.χ. φυσικό αέριο), οι οποίες θα αξιολογούνται από τα δύο Χρηματιστήρια.

Η Κύπρος αποτελεί μια μικρή χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η τοπική κεφαλαιαγορά και το ΧΑΚ διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ποια;

Παρόλο το μικρό μέγεθος της, η οικονομία της Κύπρου χαρακτηρίζεται από δυναμισμό, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η Κύπρος είναι ένας πολύ φιλικός χώρος για επιχειρηματική δραστηριοποίηση, με διεθνή προσανατολισμό, παράγοντες που αξιολογούνται ως σημαντικοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το ΧΑΚ παρέχει ένα πλήρες φάσμα των βασικών χρηματιστηριακών λειτουργιών προς τους συμμετέχοντες στην Αγορά, κάτω από ένα ενιαίο οικοδόμημα. Αυτό εξασφαλίζει την ευχέρεια γρήγορης και ευέλικτης ανταπόκρισης προς τους συντελεστές της Αγοράς. Επίσης, το ΧΑΚ προσαρμόζεται διαρκώς σε αυξανόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που συνιστά ακόμη ένα σημαντικό παράγοντα, για να έχει αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ψηλό επίπεδο λειτουργίας. Σε συνάρτηση λοιπόν με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, οι επενδυτές -μέσα σε ένα πλαίσιο πολύ χαμηλών καταθετικών επιτοκίων και αποδόσεων σε τοποθετήσεις σταθερού εισοδήματος- θα πρέπει να συνεξετάζουν και τις προσφερόμενες επιλογές που υπάρχουν στο ΧΑΚ. Το ίδιο το ΧΑΚ, στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του, μεριμνά προκειμένου να διευρύνει συνεχώς τις Αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες του, ενώ στόχευση του είναι να εισαχθούν νέες εταιρείες στο ΧΑΚ, οι οποίες να καταστούν αξιόλογες πρόσθετες προτάσεις στους επενδυτές.

Η κυπριακή κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο - πέρα από κάποια έσοδα που θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία - θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του ίδιου του ΧΑΚ, όσο και της κυπριακής κεφαλαιαγοράς γενικότερα;

Αναφορικά με το ερώτημα αυτό, σημειώνω ότι μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μελέτης εμπειρογνωμόνων για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου και η οποία έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική για το μέλλον του ΧΑΚ και για την ανάπτυξη της Κυπριακής χρηματιστηριακής αγοράς. Στη μελέτη αυτή παρατίθενται διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για το μέλλον του ΧΑΚ και τη λειτουργία του, καθώς και εισηγήσεις προς υιοθέτηση, για σκοπούς ανάπτυξης της Αγοράς. Οι εισηγήσεις αυτές μελετούνται την παρούσα περίοδο από το Υπουργείο, για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων πολιτικής, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στη μελλοντική ανάπτυξη του χρηματιστηριακού θεσμού στην Κύπρο. Εμείς ως ΧΑΚ, αναμένουμε τις αποφάσεις πολιτικής που θα ληφθούν, ώστε να συγχρονιστούμε με το Υπουργείο Οικονομικών, προς την κατεύθυνση υλοποίησης της εφαρμογής τους. Συμπερασματικά, σημειώνω ότι αναλόγως και των σχετικών πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν, ναι, πιστεύω ότι το ΧΑΚ μπορεί να βοηθηθεί, μέσω νέων ρυθμίσεων, ώστε να καταστεί ακόμη πιο αποτελεσματικό και με αυξημένες προοπτικές.

ΠΗΓΗ : euro2day.gr

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ