Προειδοποίηση ΕΚ για ιστοσελίδα

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, o διαδικτυακός τόπος fxcryptofair.com, δεν ανήκει σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ