Αύξηση κατά 0.6% στις πωλήσεις της ΚΕΟ

Αύξηση 0,6% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Συγκροτήματος της ΚΕΟ σύμφωνα με τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν στο Χρηματιστήριο. Ωστόσο το Συγκρότημα παρουσίασε μειωμένα κέρδη. Συγκεκριμένα το συγκρότημα παρουσίασε κέρδος από εργασίες της τάξης των 2.029 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,144 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα αποτελέσματα του συγκροτήματος πριν από την φορολογία για το πρώτο εξάμηνο παρουσίασαν κέρδος 2,635 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη περίοδος για το 2018 το κέρδος ήταν 3,143 εκατ. αφού περιέλαβαν έσοδα από επενδύσεις της τάξης των 690 χιλιάδων ευρώ.

Το κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται με βάση το καθαρό κέρδος μετόχων εταιρείας το οποίο ανήλθε σε 2,351 και το μεσοσταθμιστικό αριθμό των εκδοθέντων μετοχών της εταιρείας στις 30 Ιουνίου που ήταν 37.236.463.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ