Η ύφεση αναδεικνύεται στην κορυφαία πρόκληση για την οικονομία και την κτηματαγορά κατά τη διάρκεια του COVID-19

Πάνος Δανός B.Sc., FRICS, CEnv., VRS, IPF,
CEO του Ομίλου ΔΑΝΟΣ An Alliance of BNP Paribas Real Estate και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου

Η ύφεση αναδεικνύεται στην κορυφαία πρόκληση για τις εταιρίες στον τομέα ακινήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με τον CEO του Όμιλου ΔΑΝΟΣ/BNPPRE.

Η απότομη υποχώρηση του ΑΕΠ, σημειώνει ο κ. Πάνος Δανός, συμπιέζει τώρα τα έσοδα για τους κατασκευαστές, τους συμβούλους ακινήτων και τους εργολάβους, περιορίζοντας τις ταμειακές ροές και πλήττοντας την αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων και της ρευστότητας.

Η διασφάλιση μιας σταθερής ταμειακής ροής μέσω έγκαιρων ρυθμίσεων, είναι σε καιρό ύφεσης πιο σημαντική από ποτέ. Πολλές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, βρίσκονται ή θα βρεθούν σε καθεστώς επιβίωσης, καθώς υποχρεώθηκαν να διακόψουν απότομα τη δραστηριότητά τους λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία COVID-19 και τώρα υπολειτουργούν.

Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 στις ευρωπαϊκές, συμπερ. και τις κυπριακές επιχειρήσεις, παραμένουν αβέβαιες. Ωστόσο, η κρίση επηρεάζει ήδη αρνητικά τους ενοικιαστές, αγοραστές και επενδυτές ακινήτων, οδηγώντας τους σε οικονομική πίεση και πλήττοντας την οικονομική δραστηριότητα. Τα χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα επηρεάζουν την ικανότητα των αγοραστών αλλά και των developers, να καταβάλλουν έγκαιρα πληρωμές στις τράπεζες και φόρους στο κράτος, επιδρώντας αρνητικά στο σύνολο της κτηματαγοράς και φυσικά, της οικονομίας.

Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις σε ταξίδια, αγορές, εστίαση, σωματική άσκηση και άλλες δραστηριότητες αναψυχής έχουν πλήξει ιδιαίτερα τους κλάδους του τουρισμού και της αναψυχής στην Ευρώπη. Τα μέτρα εγκλεισμού καταργούνται τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά είναι πιθανό ότι η πανδημία θα έχει μόνιμο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις σε αυτούς τους κλάδους. Συνεπώς, όλες οι εταιρείας που ασχολούνται με την αναψυχή και τον τουρισμό, χρειάζονται επιπλέον βοήθεια. Παράλληλα, δυστυχώς, η επανάληψη του εγκλεισμού, δεν αποκλείετε. Προληπτικά, πρέπει να δράσουμε.

Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το real estate.

Σε αυτό το πλαίσιο πρωτοφανών αλλαγών και αναστάτωσης, οι επιχειρήσεις αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.

Παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας έκτακτου χαρακτήρα που στοχεύουν στο να δώσουν πρόσθετο οξυγόνο στην οικονομία κατά τη παρούσα φάση, είναι απολύτως αναγκαίες.

Οι παρεμβάσεις πρέπει να εκτείνονται από την έκτακτη διευκόλυνση στη πληρωμή των φόρων, μέχρι την αύξηση των επιδομάτων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Οι παρεμβάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

 Θέσπιση 12 άτοκων δόσεων ή 24 δόσεων με χαμηλό επιτόκιο για όλες τις φορολογικές, παρελθούσες και τρέχουσες οφειλές, φυσικών και νομικών προσώπων.
 πχ Εξόφληση του ΦΠΑ σε 24 μηνιαίες δόσεις.
 πχ Εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε 12 μηνιαίες δόσεις.
 πχ Εξόφληση του φόρου εισοδήματος και των κοινωνικών ασφαλίσεων για τις επιχειρήσεις σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Οι Τράπεζες, επίσης :
Να δοθεί αναστολή καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων για Στεγαστικά, Επιχειρηματικά και Καταναλωτικά Δάνεια και των ελάχιστων μηνιαίων καταβολών για Πιστωτικές Κάρτες και Ανοικτά Δάνεια, έως την 31.12.2021. Παράλληλα να γίνουν «γενναίες» αναδιαρθρώσεις δανείων, καθώς και σωστές (επανα) χρηματοδοτήσεις.

Το περαιτέρω «πάγωμα» και «ρύθμιση» αυτών των οφειλών κρίνετε επιβεβλημένο λόγω της γενικευμένης ύφεσης στην οικονομία και των προβλέψεων για άνοδο της ανεργίας και θα επιβεβαιώνει την ενεργό και αποτελεσματική στήριξη της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα και το κράτος. Θα βοηθήσει επίσης, στην επιθυμητή μείωση των NPLs και στην είσπραξη φόρων.

Άλλα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση είναι:
 Η επιδότηση της εργασίας από το κράτος, για όσο διαρκεί η κρίση.
 Έκτακτο εισόδημα σε όσους έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία.
 Μείωση του Φ.Π.Α στην ψυχαγωγία και την εστίαση.
 Μη επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν τις θέσεις και τις συναφείς συμβάσεις εργασίας.

Η ύφεση που προκάλεσε η πανδημία θα διαρκέσει περισσότερο από ότι αρχικά υπολογιζόταν σε και θα επιτείνει τις ανισότητες, αφού για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, τα ποσοστά φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθούν μετά την κρίση.

Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν νέες πηγές εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίες να καλύπτουν τουλάχιστον τις δαπάνες που σχετίζονται με το ταμείο ανάκαμψης . Το Σχέδιο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο (2021-2027) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν στην Κύπρο την δυνατότητα να αντλήσει ποσό πέραν των €2.7 δις.

Στόχος των πιο πάνω προτάσεων για την οικονομία είναι να περιοριστεί όσο περισσότερο γίνεται η μείωση του ΑΕΠ, να σωθούν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις, να σωθούν όσο γίνεται πιο πολλές θέσεις εργασίας, και να κρατήσουμε στη ζωή και της ζωτικής σημασίας επιχειρήσεις που ασχολούνται με το real estate (έμμεσα ή άμεσα, όλες στη Κύπρο), τώρα και όχι όταν θα είναι πολύ αργά.

Βέβαια η καλή άμυνα στο ποδόσφαιρο προστατεύει την ομάδα από μια ήττα. Ωστόσο, η νίκη δεν έρχεται χωρίς μια καλή επιθετική τακτική κι αυτό το γνωρίζουν όλοι οι παίκτες και οι προπονητές.

Έτσι και στο γήπεδο της οικονομίας, τα πιο πάνω προτεινόμενα μέτρα είναι προς αποφυγή ασφυξίας στην οικονομία, λόγω του κορονοϊου που εκ των πραγμάτων οδήγησε την κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δημιούργησε η πανδημία. Όμως η συνέχεια στο γήπεδο της οικονομίας απαιτεί, πέραν από την άμυνα και μια πιο επιθετική αντιμετώπιση, ώστε η προσέλκυση επενδύσεων να γίνει πράξη στην Κυπριακή Οικονομία. Η «επίθεση» θα γίνει με γενναίες και εξωστρεφείς πρωτοβουλίες και συντονισμό του κράτους, των τραπεζών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το real estate.

Εννοείται ότι, παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθεί η ψηφιακή και η πράσινη μετάλλαξη της Κυπριακής Οικονομίας, εστιάζοντας στον μακροχρόνιο σχεδιασμό και στην ανταγωνιστικότητα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ