Τα οφέλη της προεξόφλησης τιμολογίων

Του Άθου Κοιρανίδη*

Η προεξόφληση τιμολογίων είναι ιδανική για επιχειρήσεις που επιθυμούν να βελτιώσουν την ταμειακή ροή τους ρευστοποιώντας τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που έχουν από τους πελάτες τους.   

"Αντί οι επιχειρήσεις να περιμένουν για μήνες την εξόφληση των τιμολογίων, μπορούν να  έχουν άμεση ρευστότητα με την προεξόφληση μέχρι και του 85% της αξίας των τιμολογίων τους", δήλωσε ο Σιαβάσπ Μποχτζαλιάν, Διευθυντής της Eurivex Trade Finance Limited.

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) είναι 100% θυγατρική της Eurivex Ltd, μιας Κυπριακής Επενδυτικής Εταιρείας που εποπτεύεται από την CySEC, η οποία προσφέρει εναλλακτικές λύσεις κεφαλαίου κίνησης για την Κύπρο και τις ξένες εταιρείες.

Φάκτορινγκ ή Προεξόφληση Τιμολογίων

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τον όρο φάκτορινγκ, αλλά στην ουσία τόσο το φάκτορινγκ όσο και η προεξόφληση τιμολογίων είναι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην αποδέσμευση μετρητών που είναι δεσμευμένα σε ανεξόφλητα τιμολόγια.

"Η ουσιώδης διαφορά είναι στο ποιος διαχειρίζεται το καθολικό πωλήσεων και την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη εμπιστευτικότητας της εκχώρησης των απαιτήσεων", δήλωσε ο Άθως Κοιρανίδης, Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, επικεφαλής των δραστηριοτήτων εμπορικών χρηματοδοτήσεων.

Με το φάκτορινγκ, η επιχείρηση εκχωρεί τον έλεγχο του καθολικού πωλήσεών της στον πάροχο χρηματοδότησης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρωμή των τιμολογίων από τους πελάτες.

Με την προεξόφληση τιμολογίων, η επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο του καθολικού πωλήσεων της και συνεχίζει να έχει την ευθύνη είσπραξης από τους πελάτες της όπως προηγουμένως.

Με το φάκτορινγκ, ο χρεώστης εξοφλεί τα τιμολόγιά του απευθείας στον πάροχο χρηματοδότησης, αφού ανακοινωθεί η διευθέτηση.

Με την προεξόφληση τιμολογίων, οι χρεώστες συνεχίζουν να πληρώνουν τον προμηθευτή τους, καθώς δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ότι εμπλέκεται τρίτο μέρος.

Πώς λειτουργεί η προεξόφληση τιμολογίων

Το εάν μια επιχείρηση επιλέγει το φάκτορινγκ ή την προεξόφληση τιμολογίων εξαρτάται πρωτίστως από την ικανότητά της να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το καθολικό πωλήσεων της και να εισπράττει τις απαιτήσεις της.

Με την προεξόφληση τιμολογίων, η επιχείρηση συνεχίζει να εκδίδει τιμολόγια με πίστωση (μέχρι 120 ημέρες) για εμπορεύματα που έχουν παραδοθεί και αφού το τιμολόγιο παρουσιαστεί στην Eurivex Trade Finance Limited λαμβάνει έως και το 85% της αξίας του τιμολογίου σε μετρητά.

Κατά τη λήξη του τιμολογίου, η επιχείρηση θα εισπράξει τη συνολική αξία του τιμολογίου από τον χρεώστη όπως και πριν, αφού δεν γνωρίζει για την εν λόγω διευθέτηση.

Τα δικαιώματα χρεώνονται στον λογαριασμό προεξόφλησης του πελάτη με την Eurivex Trade Finance Limited.

Από επιχειρησιακή άποψη, η επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο των εισπρακτέων λογαριασμών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι υπεύθυνο για την επέκταση της πίστωσης στους πελάτες, την τιμολόγηση και την είσπραξη από αυτούς. Δεν υπάρχει λόγος να ενημερώνονται οι πελάτες σχετικά με την εν λόγω διευθέτηση.

Η χρηματοδότηση των τιμολογίων είναι πιο ελκυστική από την τραπεζική χρηματοδότηση, καθώς δεν απαιτούνται προσωπικές εγγυήσεις ή επιπρόσθετες εξασφαλίσεις.

Η διαδικασία

  1. Παρέχετε τα εμπορεύματα / υπηρεσίες στον πελάτη σας και τιμολογείτε ως συνήθως.
  2. Στέλνετε τα στοιχεία του τιμολογίου στην Eurivex Trade Finance Limited.
  3. Τα κεφάλαια διατίθενται στο προκαθορισμένο ποσοστό της ονομαστικής αξίας του τιμολογίου, συνήθως εντός 48 ωρών και μέχρι 85%.
  4. Συνεχίζετε να εισπράττετε τα χρήματα από τους χρεώστες σας και δεν χρειάζεται να τους ενημερώσετε για την εν λόγω διευθέτηση.
  5. Όταν ο χρεώστης σας πληρώνει, τα χρήματα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας σας και το μη προεξοφληθέν ποσό μείον τα συμφωνηθέντα δικαιώματα διατίθεται σε εσάς.

Πέραν των λοιπών πλεονεκτημάτων, η διαχείριση της συνεργασίας με την Eurivex Trade Finance Limited είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές.

* Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, (http://www.eurivexfinance.com/el/) υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ