29.8 C
Nicosia
Δευτέρα 22 Ιούλιος 2024 | 23:38

ISO 53800: Το πρώτο Διεθνές Πρότυπο για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων

Μαριλένα Νικολάου*

Το πολυαναμενόμενο και πρόσφατα εκδομένο διεθνές πρότυπο ISO 53800: Guidelines for the promotion and implementation of gender equality and womens empowerment στοχεύει στην παροχή οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο προώθησης και εφαρμογής ίσων δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες σε έναν οργανισμό.

Σύμφωνα με τον ορισμό του ISO 53800, η ισότητα των φύλων δεν είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση! Εν έτει 2024, το θέμα της ισότητας των φύλων θα έπρεπε να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, αφού συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας και ενός δικαιότερου κόσμου. Η ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο ανάπτυξη. Μια πιο δίκαιη κοινωνία όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν, να συνεισφέρουν οικονομικά και να φροντίζουν τις οικογένειές τους, οδηγούν σε βελτιωμένη παραγωγικότητα, λήψη αποφάσεων και συνολική ευεξία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το διεθνές πρότυπο ISO 53800 επικεντρώνεται στην ανισότητα που προκύπτει από την ιεραρχική οργάνωση των ρόλων που σχετίζονται με το φύλο και ανατίθενται σε γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια. Περιλαμβάνει μια σειρά στρατηγικών προτεραιοτήτων και επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά την έννοια της ισότητας των φύλων.

Έτσι, θέτει ως βασικούς στόχους την:

Καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο προώθησης και εφαρμογής της ισότητας των φύλων και χειραφέτησης των γυναικών

Παροχή Οδηγιών προς τους οργανισμούς να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για την επίτευξη μιας κουλτούρας ισότητας των φύλων και ενδυνάμωσης των γυναικών.

Εφαρμογή πλαισίου, διαθέσιμων πόρων, πολιτικών, εργαλείων και καλών πρακτικών προώθησης και εφαρμογής της ισότητας των φύλων.

Μεταξύ άλλων, ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα • Εξάλειψη και πρόληψη της βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών, • Πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δια βίου κατάρτιση, • Σεξουαλική υγεία και ευημερία, • Συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και την οικονομική ενδυνάμωση και • Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων.

ISO 53800: Πυλώνες & Στόχοι

Το εν λόγω πρότυπο εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών οργανισμών. Αυτό δυύναται να περιλαμβάνει εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), καθώς και κάθε άλλο είδος οργανισμού ή πεδίο δραστηριοποίησης.

Ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένος μπορεί να είναι ένας οργανισμός όσον αφορά την ισότητα των φύλων, το πρότυπο υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις στρατηγικές επιδιώξεις, λειτουργίες και δραστηριότητες του. Αναγνωρίζοντας την ανισότητα στους διαθέσιμους πόρους, το παρόν πρότυπο έχει ως στόχο να προσφέρει πρακτική υποστήριξη, εξυπηρετώντας τις ξεχωριστές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των μεγαλύτερων οργανισμών, με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

Ως καταλύτης για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 5), το ISO 53800 υποστηρίζει την ισότητα των φύλων, ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής των οργανισμών και της οργανωτικής κουλτούρας τους, περιγράφοντας τη μεθοδολογία και παραθέτοντας πρακτικά εργαλεία ενσωμάτωσης.

Προκειμένου να ευοδοθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, το πρότυπο παρέχει σημαντικές προτάσεις και εισηγήσεις για δράση που βασίζονται σε καλές πρακτικές των χωρών που συμμετείχαν στη διαδικασία εκπόνησης του προτύπου. Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι άνθρωποι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, αυτονομία, ευθύνη, συμμετοχή και διαφάνεια σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής, δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, ανεξαιρέτως φύλου ή άλλων μορφών διακρίσεων.

ISO 53800: Πυλώνες & Μεθοδολογία

Οργανισμοί που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων στην κουλτούρα και τις δραστηριότητές τους έχουν θετικά αποτελέσματα για τον Οργανισμό τους και αυτά περιλαμβάνουν:

  1. συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί σημαντική συνιστώσα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους.
  2. μειωμένη φυγή εργαζομένων, προσλήψεις υψηλής ποιότητας, πιο παραγωγικό και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αποτελεσματικότερες συνεργασίες – που όλα αυτά οδηγούν σε βελτιωμένη απόδοση και καλύτερα αποτελέσματα για τη λειτουργία και φήμη των οργανισμών.
  3. Ενισχυμένη λήψη αποφάσεων μέσω δίκαιης διοίκησης. Σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κερδοφορία επεκτείνοντας την πελατειακή βάση, εντοπίζοντας νέες αγορές και μειώνοντας το κόστος διατήρησης.

Με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και των καλών πρακτικών που καταγράφονται στο εν λόγω πρότυπο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των προνοιών του προτύπου, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, 2024 στη Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι ο Εθνικός Φορέας Τυποποίησης της Κύπρου, συμμετέχει ενεργά στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση ως πλήρες μέλος των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης ISO και IEC ως επίσης και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών  Τυποποίησης CEN, CENELEC και ETSI, με γνώμονα πάντοτε τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Τεχνικές Επιτροπές Τυποποίησης και διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης, όπου έχει ως αποστολή του την προώθηση των προτύπων στην κυπριακή κοινωνία και την εκπόνηση εθνικών προτύπων εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν ή να προμηθευτούν τα πρότυπα της επιλογής τους από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS/ΚΕΠΕ).

*Η Μαριλένα Νικολάου εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS).

Πηγή: ISO

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Με ενιαία γραμμή τοποθετείται η Αθήνα, λέει ο Π.Μαρινάκης για δηλώσεις Ερντογάν

Οι θέσεις που έχουν εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας αλλά και από τον ίδιο και το σύνολο των μελών...

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο

Με ομόφωνη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση δύο προσώπων κατά απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, η οποία είχε εκδοθεί εναντίον τους για...

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τη Δευτέρα στις 165,62 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 0,45%. Οριακά μεγαλύτερη άνοδο,...

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ομάδων μας στην Ευρώπη

Tους αντιπάλους τους σε περίπτωση προκρισης στον επόμενο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στις οποίες συμμετέχουν, έμαθαν τη Δευτέρα οι τέσσερις κυπριακές ομάδες (ΑΠΟΕΛ,...

Ελαφράς μορφής αναπνευστικά προβλήματα σε 8 παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών – Αιτία οι αναθυμιάσεις από πισίνα

Ελαφράς μορφής αναπνευστικά προβλήματα παρουσίασαν τα 8 παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών, που φέρεται να επηρεάστηκαν από αναθυμιάσεις λόγω εργασιών που διεξάγονταν σε πισίνα ξενοδοχείου, στην Γεροσκήπου,...

Διαχειρίσιμη η πυρκαγιά σε Πάχνα και Πραστειό Αυδήμου

Διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των κοινοτήτων Πάχνας και Πραστειού Αυδήμου, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει, αναφέρει σε...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!