4.9 C
Nicosia
Σάββατο 1 Απριλίου 2023 | 3:58

ΠτΔ: Παραδίδω ένα κράτος με σύγχρονους θεσμούς, που στηρίζει τους πολίτες

  • Διαχειριστήκαμε 3 μεγάλες κρίσεις και ανταποκριθήκαμε στις προκλήσεις
  • Το 2023 προδιαγράφεται δύσκολη χρονιά 
  • Η Κυβέρνηση μερίμνησε και για το μέλλον αφήνοντας ως παρακαταθήκη στην επόμενη Κυβέρνηση, αλλά και στις επόμενες γενιές, το Σχέδιο «Κύπρος– το Αύριο» 

Η έλευση κάθε νέας χρονιάς είθισται να δίδει την ευκαιρία για ανασκόπηση των όσων έγιναν την προηγούμενη, αξιολογούνται τα υπάρχοντα δεδομένα και καθορίζονται οι προοπτικές και οι στόχοι για την επόμενη. Η οικονομία αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο  για την εύρυθμη λειτουργία ενός κράτους. Στην Κύπρο το γνωρίζουμε πολύ καλά, αφού τα τελευταία χρόνια βιώσαμε τα αποτελέσματα κρίσεων, οι οποίες είχαν οικονομικές συνέπειες σε κάθε νοικοκυριό.

Το 2023 προδιαγράφεται άλλη μια δύσκολη χρονιά για την οικονομία της πατρίδας μας. Η Κύπρος ως μια μικρή χώρα επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και τα όσα διαδραματίζονται στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, ιδιαίτερα τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία συνεπεία της Ρωσικής εισβολής, έχουν αναπόφευκτα αντίκτυπο και στην κυπριακή οικονομία.  Η Κυβέρνηση βρίσκεται συνεχώς σε εγρήγορση.  Λαμβάνει μέτρα, αξιολογεί την κατάσταση όπως δημιουργείται και προσαρμόζει τις αποφάσεις της στα δεδομένα και  τις ανάγκες που προκύπτουν.

Επιδεικνύοντας ευαισθησία, αλλά και ευελιξία για αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της αύξησης των τιμών που προήλθε εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή δέσμης μέτρων για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και οριζόντιας στήριξης των πολιτών, μέσω της κάλυψης της αύξησης της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της μείωσης των φόρων για τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης.

Το 2022, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας κατέγραψε αύξηση περίπου 6%.  Τα δημόσια οικονομικά επανήλθαν σε πλεόνασμα, ενώ καταγράφηκε σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους. Σημαντική μείωση κατέγραψε και η ανεργία. Απόδειξη της ορθής οικονομικής πολιτικής που ακολούθησε η Κυβέρνηση αποτελούν οι διαπιστώσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, οι οποίοι συνέχισαν να αναβαθμίζουν την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου. Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον της κυπριακής οικονομίας.

To 2023 ολοκληρώνεται η θητεία της παρούσας διακυβέρνησης. Στη διάρκεια της δεκαετίας κληθήκαμε να διαχειριστούμε τρεις μεγάλες κρίσεις.

Πρώτα ήταν η οικονομική κρίση του 2013, ακολούθησε το 2020 η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία  επηρέασε όλο το φάσμα της οικονομίας, ενώ τον τελευταίο χρόνο ήρθαμε αντιμέτωποι με τις συνέπειες της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.  Σε όλες περιπτώσεις οι αποφάσεις που λήφθηκαν επέτρεψαν στην Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν και σε πολλές των περιπτώσεων να μπορέσει να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία προς όφελος των πολιτών της.

Κατά τη διάρκεια της  δεκαετούς διακυβέρνησης του τόπου με τη βοήθεια και των συμπολιτών μας, τέθηκαν τα θεμέλια για ανθεκτική οικονομία, ενώ προχωρήσαμε στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη χώρα.

Προχωρήσαμε σε εκσυγχρονισμό του κράτους  με την υλοποίηση διοικητικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία Υφυπουργείων και σωρείας άλλων μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ενέργειας, της δικαιοσύνης, της παιδείας και της γεωργίας.   Εφαρμόσαμε το ΓΕΣΥ, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, υλοποιήσαμε το ΕΕΕ, επιτεύχθηκε η διασφάλιση συντάξεων για όλους πάνω από το όριο της φτώχειας, θεσπίστηκε ο εθνικός κατώτατος μισθός και άλλα. Η κυβέρνηση προχώρησε σε  μετατροπή της ΕΦ σε ημιεπαγγελματικό στρατό με μείωση της θητείας στους 14 από τους 26 μήνες. Εισαγάγαμε νέο σύγχρονο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, καταργώντας το αναχρονιστικό σύστημα διορισμών μέσω καταλόγου. Εκσυγχρονίσαμε τη δημόσια υπηρεσία.

Λήφθηκαν μέτρα κατά της διαφθοράς.  Τα μέτρα που λήφθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση αποτελούν τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε ποτέ στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να δημιουργηθεί το ισχυρότερο κατά το δυνατόν, δίκτυο προστασίας από τη διαφθορά.

Σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν εμβληματικά και σημαντικά έργα ανάπτυξης όπως είναι οι μαρίνες και άλλα κτίρια, όπως δικαστήρια, νοσοκομεία κ.λ.π, ενώ προχωρήσαμε σε σημαντικά έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου. Υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, ενώ εφαρμόστηκαν στεγαστικά σχέδια προς όφελος των πολιτών. Προωθήθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης, με την οποία εισήχθη η διαδικασία ταχείας αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων. Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στις Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και αντίστοιχα αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής στις πέντε Επαρχιακές Διοικήσεις, ώστε πέραν του απαιτούμενου εκσυγχρονισμού των Αρχών αδειοδότησης, να δοθεί λύση στα προβλήματα και στις χρονοβόρες αδυναμίες.

Η Κυβέρνηση μερίμνησε και για το μέλλον αφήνοντας ως παρακαταθήκη στην επόμενη Κυβέρνηση, αλλά και στις επόμενες γενιές, το Σχέδιο «Κύπρος – το Αύριο». Είναι ένας συνολικός οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της χώρας, ώστε να συμβαδίζει με τις επιταγές της σύγχρονης εποχής, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας, περιβαλλοντικής και ψηφιακής προσαρμογής και ανάπτυξης.

Το συνολικό ποσό για υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026, ανέρχεται, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετήσιων προϋπολογισμών, στα 4,4 δισεκατομμύρια Ευρώ και αναμένεται να ευεργετηθεί το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, αφού, πέραν της προβλεπόμενης αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, θα προστεθεί ένα επιπλέον ποσοστό ύψους 7%, ενώ από την υλοποίηση των κονδυλίων του Σχεδίου προβλέπεται να δημιουργηθούν πέραν των 11 χιλιάδων νέων, καλά αμειβόμενων, θέσεων εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου στο ύπατο αξίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρώ ότι παραδίδω ένα κράτος με θεσμούς,  σύγχρονο, ένα κράτος που μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών του.

Εύχομαι το 2023 να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού. Για 48 χρόνια καταβάλλουμε  κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματιστεί η κατοχή από τα τουρκικά στρατεύματα.

Όλες οι προσπάθειες μας  έχουν προσκρούσει στην αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας, η οποία με τις θέσεις και τις ενέργειες της υπονομεύει την όποια  προσπάθεια  επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας, προκειμένου να εξευρεθεί μια λειτουργική και βιώσιμη λύση  στο κυπριακό.

Η δική μας θέση παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 

Άρθρο από το περιοδικό Nomisma

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στα γραφεία της Ακσενέρ

Ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στα γραφεία του κόμματος της Μεράλ Ακσενέρ, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη. Την τελευταία εξέλιξη επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν...

Πως θα βγει κυβέρνηση στην Ελλάδα – Το νέο σύστημα και οι έδρες

Τα ποσοστά όλων των κομμάτων που δεν θα περάσουν το όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για να έχουν εκπροσώπηση στη Βουλή θα καθορίσουν...

Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του Πιστόριους – Παραμένει στη φυλακή

Aπορρίφθηκε σήμερα από την ειδική επιτροπή της Πρετόρια η αίτηση πρόωρης αποφυλάκισης του παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους για ton φόνο της Ρίβα Στέενκαμπ στις 14 Φεβρουαρίου του...

Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας, ποιήτρια και δημοσιογράφος Λένια Σοφοκλέους

Έφυγε η δημοσιογράφος, συγγραφέας, ποιήτρια, αγωνίστρια, Λένια Σοφοκλέους την Πέμπτη, στην Πάφο. Η Λένια με δύναμη ψυχής αγωνίστηκε θαρραλέα απέναντι στην ασθένεια που την ταλαιπωρούσε...

Κέρδη 1.29% στο ΧΑΚ – Στις 105,79 ο γενικός δείκτης – Άνοδος 4% για Τράπεζα Κύπρου

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή, με το Χρηματιστήριο να καταγράφει εβδομαδιαία κέρδη 1,03%. Ωθούμενος κυρίως από τα κέρδη στους τίτλους της Τράπεζας...

Μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού οι εμβολιασμοί κατά COVID-19

Μόνο κατόπιν διευθέτησης τηλεφωνικού ραντεβού θα διενεργούνται οι εμβολιασμοί κατά της νόσου COVID-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα όλων των επαρχιών από την ερχόμενη Δευτέρα, ανακοίνωσε το...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW