34.6 C
Nicosia
Δευτέρα 22 Ιούλιος 2024 | 20:05

Ευκαιρία για τις κυπριακές επιχειρήσεις η νέα πρόσκληση για κοινά έργα Ε&Κ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ-Συνέντευξη από τον ΓΔ του ΙδΕΚ

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των φορέων του κυπριακού οικοσυστήματός, ανακοινώθηκε από το ΙδΕΚ η νέα κοινή πρόσκληση Κύπρου – Ισραήλ για κοινά έργα στο κομμάτι της Έρευνας και της Καινοτομίας.

Ομολογουμένως, για τις κυπριακές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία η συνεργασία με ισραηλινές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι μία πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα. Την ίδια ώρα, οι εταιρείες της χώρας μας θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις ικανότητες τους, να προωθηθούν στην διεθνή αγορά και να αναπτυχθούν ποικιλοτρόπως.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα πρόσκληση έδωσε σε συνέντευξή του στο nomisma ο Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης.

Η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και η υποβολή προτάσεων για τους κυπριακούς φορείς γίνεται μέσω της πύλης IRIS στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024.

Αυτούσια η συνέντευξη

1) Ανακοινώσατε πρόσφατα μία νέα πρόσκληση για κοινά έργα στο κομμάτι της Έρευνας και της Καινοτομίας, μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Πώς προέκυψε το πρόγραμμα και πού αποσκοπεί;

H νέα κοινή πρόσκληση Κύπρου – Ισραήλ που ανακοίνωσε το ΙδΕΚ σε συνεργασία με το Israel Innovation Authority, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των φορέων του οικοσυστήματός μας, μέσω συνεργασιών με φορείς από χώρες που διαθέτουν πιο προηγμένα οικοσυστήματα Έρευνας & Καινοτομίας. Παρέχει την ευκαιρία σε κυπριακούς φορείς να συνεργαστούν με αντίστοιχους ισραηλινούς για την από κοινού ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Να υπενθυμίσω ότι τον Φεβρουάριο το ΙδΕΚ ανακοίνωσε αντίστοιχη πρόσκληση με το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ισραήλ (MOST) η οποία αφορούσε έργα έρευνας για παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος των δύο χωρών. Υποβλήθηκαν 42 προτάσεις οι οποίες στο παρόν στάδιο βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

2) Ποια είναι η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο, πόσα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και τι ακριβώς θα αφορούν;

Ο προϋπολογισμός της νέας πρόσκλησης είναι €900.000 από κάθε χώρα και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται στις €200.000. Θα χρηματοδοτηθούν τουλάχιστον 4 κοινά έργα συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή ερευνητικών οργανισμών από την Κύπρο με εταιρείες στο Ισραήλ, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, των προηγμένων υλικών, της αγροδιατροφής, των θαλάσσιων και ναυτιλιακών συστημάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των διαστημικών τεχνολογιών, της υγείας και του περιβάλλοντος. Να σημειώσω ότι η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και η υποβολή προτάσεων για τους κυπριακούς φορείς γίνεται μέσω της πύλης IRIS στην ιστοσελίδα του ΙδΕΚ, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024.

3) Τι αποκομίζουν οι κυπριακές εταιρείες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και ευρύτερα το κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας;

Για τις κυπριακές εταιρείες και συνολικά για το οικοσύστημα της χώρας μας είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συνεργαστούν με επιχειρήσεις από μια πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένη χώρα. Πέραν βεβαίως από τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν από την ανάπτυξη νέων διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών, τέτοιου είδους συνεργασίες δίνουν επίσης την ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αναβάθμιση ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων καναλιών πρόσβασης στις ξένες αγορές, τόσο για διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών όσο και για άντληση κεφαλαίων. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων αποτελεί κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, η υποστήριξη της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές και συστήματα που ενισχύουν τις εξαγωγές προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας σε τομείς προτεραιότητας, αποτελεί μέρος της στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024-26.

4) Πόσο βοήθησαν το κυπριακό επιχειρείν και την κυπριακή οικονομία τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΙδΕΚ από το 2021;

Το ΙδΕΚ διαθέτει μία πλούσια εργαλειοθήκη χρηματοδοτικών προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που απευθύνονται προς την ολότητα του οικοσυστήματος. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να αυξάνεται ο αριθμός νέων συμμετεχόντων στα προγράμματά μας. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, να αναφέρω ενδεικτικά ότι στο τέλος του 2019 το ΙδΕΚ διέθεσε €20.4.εκ σε εταιρείες, το οποίο αποτελούσε το 29% της συνολικής χρηματοδότησης του Ιδρύματος. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό έχει ανέλθει στο 45%, μέσα από τη διάθεση σχεδόν €83εκ. Από το 2016 μέχρι σήμερα, έχουμε υποστηρίξει συνολικά 824 επιχειρήσεις και είμαστε περήφανοι που είδαμε να υπάρχουν αρκετές και σημαντικές επιτυχίες. Εταιρείες που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΙδΕΚ στα αρχικά στάδια της δημιουργίας τους, έχουν καταφέρει να αντλήσουν σημαντικές επενδύσεις από Επενδυτικά Ταμεία και άλλους πόρους. Ταυτόχρονα, εδραιωμένες εταιρείες προχώρησαν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και πέτυχαν να διεισδύσουν σε διεθνείς αγορές, μέσω της χρηματοδότησης που έλαβαν από το Ίδρυμα. Κύρια επιδίωξη του κράτους, όπως καταγράφεται στη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας 2024-26, είναι η σύνδεση της Ε&Κ με τις επιχειρήσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικής επιτυχίας. Επιπλέον, πέρα από την υποστήριξη της καινοτομίας, η εθνική στρατηγική στοχεύει επίσης να προσφέρει επιπρόσθετα προγράμματα για την παραγωγή και την ανταγωνιστική μεταποίηση, τις εμπορικές δραστηριότητες και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

5) Ποιες προσκλήσεις αναμένεται ότι θα ανακοινώσει το ΙδΕΚ το επόμενο διάστημα;

Εντός των επόμενων εβδομάδων το ΙδΕΚ θα προκηρύξει τις νέες προσκλήσεις των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Καινοτομίας Pre-Seed και Innovate. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση Pre-Seed, ύψους €1.2εκ., αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη startups, ενισχύοντας επιχειρηματίες και νεοφυείς εταιρείες στα αρχικά τους στάδια. Η πρόσκληση Innovate με προϋπολογισμό ύψους €6.2εκ. αφορά στην υποστήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 30 ατόμων, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω της στελέχωσης με εξειδικευμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό, το ΙδΕΚ θα διαθέσει χορηγίες μέχρι και €30.000 ανά εταιρεία με την εφαρμογή απλοποιημένων και ταχέων διαδικασιών. Επιπλέον, αναμένεται η νέα πρόσκληση «Συνεργατική Ανάπτυξη – Co-Develop», ύψους €6εκ., στις θεματικές ενότητες: Ψηφιακές Τεχνολογίες, Υγεία, Προηγμένα Υλικά, Αγροδιατροφή και Περιβάλλον. Η πρόσκληση θα επικεντρώνεται στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικής κοινότητας για την από κοινού ανάπτυξη λύσεων σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό δείγμα των διαθέσιμων ευκαιριών που θέτει σε εφαρμογή το ΙδΕΚ μέσω του σχεδιασμού του. Καλούμε όλες και όλους τους ενδιαφερομένους να ακολουθούν τα επίσημα κανάλια του Ιδρύματος για να ενημερώνονται για τις νέες προσκλήσεις και δράσεις του, και παράλληλα για να λαμβάνουν εύκολα και γρήγορα σχετική πληροφόρηση.

screen-eu

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο

Με ομόφωνη απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεση δύο προσώπων κατά απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, η οποία είχε εκδοθεί εναντίον τους για...

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο

Με μικρά κέρδη ξεκίνησε τη βδομάδα το Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει τη Δευτέρα στις 165,62 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 0,45%. Οριακά μεγαλύτερη άνοδο,...

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι των ομάδων μας στην Ευρώπη

Tους αντιπάλους τους σε περίπτωση προκρισης στον επόμενο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στις οποίες συμμετέχουν, έμαθαν τη Δευτέρα οι τέσσερις κυπριακές ομάδες (ΑΠΟΕΛ,...

Ελαφράς μορφής αναπνευστικά προβλήματα σε 8 παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών – Αιτία οι αναθυμιάσεις από πισίνα

Ελαφράς μορφής αναπνευστικά προβλήματα παρουσίασαν τα 8 παιδιά ηλικίας 10-15 χρονών, που φέρεται να επηρεάστηκαν από αναθυμιάσεις λόγω εργασιών που διεξάγονταν σε πισίνα ξενοδοχείου, στην Γεροσκήπου,...

Διαχειρίσιμη η πυρκαγιά σε Πάχνα και Πραστειό Αυδήμου

Διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση σε σχέση με την πυρκαγιά που ξέσπασε μεταξύ των κοινοτήτων Πάχνας και Πραστειού Αυδήμου, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει, αναφέρει σε...

Συνεχίζεται ο καύσωνας – Την Τρίτη στους 41 βαθμούς ο υδράργυρος – Κίτρινη προειδοποίηση

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για την Τρίτη, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!