Αυτή την αποστείρωση της πολιτικής, σημαντικό μέρος της οποίας ήταν και η συστηματική δαιμονοποίηση κάθε πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης που αμφισβητούσε τη μονοκρατορία των αγορών και υπερασπιζόταν τα δημόσια αγαθά και την αναδιανομή εισοδήματος, πληρώνει σήμερα ένα ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα που πίστεψε ότι μπορούσε να ανακόψει την Ακροδεξιά απλώς με το να υιοθετήσει πλευρές της πολιτικής της, στοιχείο που τελικά συνέβαλε στο να αποκτήσει αυτή ακόμη μεγαλύτερη απήχηση. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόπειρα «επιστροφής της πολιτικής» που απλώς θα προσπαθήσει να παρουσιάσει πιο «οραματικά» αυτή την αμηχανία δύσκολα θα πετύχει. Ιδίως όταν ενδόμυχα εξακολουθεί να θεωρεί την αμφισβήτηση του αυταρχικού νεοφιλελευθερισμού από αριστερή σκοπιά εξίσου (αν όχι και περισσότερο) επικίνδυνη με την επέλαση της Ακροδεξιάς.

Παναγιώτης Σωτήρης

Πηγή: ΟΤ