20.9 C
Nicosia
Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 | 4:22

Διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΥ Κύπρου για τις ευκαιρίες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσιάστηκαν στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης με τίτλο «Επανακαθορίζοντας το μέλλον: Μετάβαση σε μια πιο ανταγωνιστική και πράσινη οικονομία» που οργάνωσε η ΕΥ Κύπρου με τη στήριξη του ΚΕΒΕ, την Τρίτη, 8 Ιουνίου.

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλείται να αξιοποιήσει πόρους ύψους 1,2 δις ευρώ που θα διατεθούν στην Κύπρο από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2026.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, υπουργοί, κρατικοί λειτουργοί και στελέχη της ΕΥ παρουσίασαν αναλυτικά τους βασικούς πυλώνες προτεραιότητας του προγράμματος, τοv Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Ενεργειακή Μετάβαση, καθώς και τους επιμέρους στόχους, όπως η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και του κοινωνικού κράτους και η εμπέδωση αποτελεσματικών θεσμών.

Τα στελέχη επιχειρήσεων που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν και να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν από τα επιμέρους σχέδια χορηγιών που προγραμματίζει η Κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση εκπροσωπήθηκε από την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου και τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Κάδη.

Εκ μέρους της ΕΥ, την εκδήλωση προλόγισε ο Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥ Κύπρου.

Ο Σάκης Μωυσέως, Συνέταιρος και Επικεφαλής Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα της EY Κύπρου, αναφέρθηκε στις μέγα-τάσεις (megatrends) που επανακαθορίζουν το μέλλον, και συγκεκριμένα, την τεχνολογική επανάσταση, την κλιματική αλλαγή, την παγκοσμιοποίηση και τις δημογραφικές εξελίξεις, και εξήγησε πώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βοηθήσει την Κύπρο να προσαρμοστεί στις τάσεις αυτές και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις στους παραδοσιακούς αλλά και σε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, σημείωσε ότι «η ΕΥ σαν παγκόσμιος ηγέτης σε ότι αφορά έργα μετασχηματισμού είναι σε θέση μέσα από τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει  να βοηθήσει την Κυπριακή Κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις οποιεσδήποτε προκλήσεις και να επανακαθορίσουν το μέλλον τους

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Καδής, αναφέρθηκε στην στρατηγική του Υπουργείου για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και παρουσίασε αναλυτικά τις 19 παρεμβάσεις (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις) που υπηρετούν το όραμα του Υπουργείου για αειφόρο, καθαρή και πράσινη Κύπρο. Ο κ. Καδής κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «Οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που θα υλοποιήσει το ΥΓΑΑΠ αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τις επιδόσεις και γενικότερα την εικόνα της Κύπρου σε μια σειρά από τομείς που διαχρονικά η Κύπρος παρουσίαζε αδυναμίες και να συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου για την υιοθέτηση ενός πιο αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης».

Ο Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης, Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσίασε το σχέδιο του Υπουργείου για την μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (CO2eq) σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου για τη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου.

Ακολούθως, ο κ. Ανδρέας Λιζίδης, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο προώθησης επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο Πάνος Χούτρης, Διευθυντής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Κύπρου, παρουσίασε τις υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακής Μετάβασης που προσφέρει η ΕΥ, εξηγώντας γιατί είναι αναγκαία η μείωση των ρύπων μιας επιχείρησης σήμερα. Επισήμανε ότι η ΕΥ καθοδηγεί τους πελάτες της καθ’ όλη τη διαδικασία μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν το τρέχον αποτύπωμα άνθρακα, να καθορίσουν τους στρατηγικούς τους στόχους, να θεσπίσουν τις σωστές διαδικασίες και γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου, παρουσίασε τη στρατηγική του Υπουργείου για μια οικονομία χαμηλών ρύπων, και αναφέρθηκε αναλυτικά στα  κίνητρα και τις χρηματοδοτήσεις του σχεδίου. Η κα. Πηλείδου τόνισε: «Η στρατηγική του Υπουργείου αποσκοπεί, πλην των άλλων, στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου μέσα από έναν αξιόπιστο διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρισμού από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη και την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας».

Ο κ. Κωνσταντίνος Πυρκεττής, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών Α’, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο για την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, ενώ η κα. Μαρία Χριστοδουλίδου, Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Α’, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, παρουσίασε το σχέδιο εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου γεωργικών προϊόντων.

Σε δεύτερη παρέμβασή του, ο Σάκης Μωυσέως, παρουσίασε τις υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού που προσφέρει η ΕΥ, που περιλαμβάνουν την χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης, εισηγήσεις για βελτιστοποίηση του επιχειρησιακού πλαισίου λειτουργίας και του τεχνολογικού πλαισίου και την προετοιμασία σχεδίου δράσης.

Τέλος, ο Ανδρέας Αναστασίου, Διευθυντής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Κύπρου αναφέρθηκε σε άλλες υπηρεσίες της ΕΥ για υποστήριξη των επιχειρήσεων σε σχέση με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναφερόμενος στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Σταύρος Παντζαρής δήλωσε: «Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία για την ανάκαμψη της οικονομίας μας αλλά και τη δημιουργία ενός νέου οράματος και ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου για την Κύπρο. Τα κονδύλια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε συνδυασμό με τους πόρους των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής και τα ιδιωτικά κεφάλαια που μπορούν να κινητοποιηθούν φθάνουν τα 4.4 δις ευρώ. Για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, και να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τάσεις που μετασχηματίζουν σήμερα την παγκόσμια οικονομία, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να επαναπροσδιορίσουν το λειτουργικό τους μοντέλο».

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ειρήνη Χαρίτου

EY Brand, Marketing & Communications

+357 2220 9999

[email protected]

Website: www.ey.com/cy

Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus

Σχετικά με την ΕΥ

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Γλυκά Νερά: Οι κινήσεις που «πρόδιδαν» την ενοχή του πιλότου – Προμελετημένο έγκλημα ή εν βρασμώ;

Από την πρώτη στιγμή τα στοιχεία που έδινε ο 33χρονος πιλότος για τη ληστεία που είχε σκηνοθετήσει έδειχναν ελλιπή. Ο συζυγοκτόνος χρειάστηκε 37 μέρες μέχρι...

Ρωσία: Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν οι εργαζόμενοι που αρνούνται να εμβολιαστούν

Οι εργαζόμενοι, που θα αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 στις περιοχές όπου είναι υποχρεωτικό, θα μπορούν να τεθούν σε διαθεσιμότητα, ανακοίνωσε ο υπουργός...

Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτα εναντίον βάσης που στεγάζονται Αμερικανοί

Επίθεση με ρουκέτα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Ιράκ, εναντίον μιας βάσης της πολεμικής αεροπορίας στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου στεγάζονται Αμερικανοί στρατιώτες, ανέφερε...

Σύνταγμα: Συγκέντρωση στα μαύρα για την Καρολάιν

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν γυναικείες οργανώσεις με αφορμή τη στυγνή δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της, στα Γλυκά Νερά.  Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο Σύνταγμα...

Δένδιας: «Όπλο» μας για συμμαχίες η επιθετικότητα της Άγκυρας

«Μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε την τουρκική επιθετικότητα σαν «όπλο» εναντίον της ίδιας της Τουρκίας, δηλαδή η ίδια η Τουρκία μας βοήθησε στο να δημιουργήσουμε κατανοήσεις...

Τι ποινές αναμένουν τον συζυγοκτόνο στα Γλυκά Νερά

Στον 7ο όροφο της ΓΑΔΑ παραμένει κρατούμενος για τρίτο 24ωρο ο 33χρονος πιλότος-καθ' ομολογίαν του δράστης συζυγοκτονίας στα Γλυκά Νερά, ενώ το πρώτο επισκεπτήριο...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!