35.2 C
Nicosia
Τετάρτη 17 Ιούλιος 2024 | 19:46

Ο μετασχηματισμός της Ινδίας: Μια θετική ματιά στις επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη

Η πορεία της Ινδίας από ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον σε ένα που ευνοεί όλο και περισσότερο την ανάπτυξη και την καινοτομία είναι μια πραγματική μεταμόρφωση. Ιστορικά, το επιχειρηματικό τοπίο στην Ινδία ήταν γεμάτο με επαναλαμβανόμενες εργασίες, πολυάριθμα σημεία επαφής, αυστηρά κεφαλαιακά όρια και περίπλοκες φορολογικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, με την έλευση της πρωτοβουλίας Ease of Doing Business (EoDB) 2.0 και άλλων σημαντικών μεταρρυθμίσεων, η Ινδία έχει απλοποιήσει τις διαδικασίες. Αυτές οι προσπάθειες έχουν θέσει τη χώρα και τους νέους επιχειρηματίες της σε θέση να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

Εξαιρετικές βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον

Σύμφωνα με την έκθεση Doing Business Report (DBR) της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ινδία έκανε σημαντικές βελτιώσεις που την βοήθησαν να ανέβει από την 142η θέση το 2014 στην 63η θέση το 2020 στην κατάταξη Ease of Doing Business. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναγνώρισε την Ινδία ως την 5η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, με Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 4,1 τρισ. δολαρίων, που οδηγείται από μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις, τεχνολογικές καινοτομίες και ένα αυξανόμενο πνεύμα επιχειρηματικότητας.

Κύριες μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες

Απλοποίηση Διαδικασιών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεταρρυθμιστικής ατζέντας της Ινδίας ήταν η μείωση του βάρους συμμόρφωσης. Η κυβέρνηση εστίασε σε:

  • Απλοποίηση Διαδικασιών: Εξορθολογισμός αιτήσεων, ανανεώσεων, επιθεωρήσεων και καταγραφών.
  • Εξορθολογισμός Κανονισμών: Κατάργηση, τροποποίηση ή ενσωμάτωση πλεοναστικών νόμων.
  • Προώθηση Ψηφιοποίησης: Δημιουργία διαδικτυακών διεπαφών για την εξάλειψη των χειροκίνητων εργασιών.
  • Αποποινικοποίηση Μικρών Παραβάσεων: Μείωση των ποινών για μικρά τεχνικά ή διαδικαστικά λάθη.

Για παράδειγμα, ο Μόνιμος Αριθμός Λογαριασμού (PAN) έχει υιοθετηθεί ως κοινός ταυτοποιητής για όλες τις ρυθμιστικές εγκρίσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει αποποινικοποιήσει 3.400 νομικές διατάξεις και μειώσει 39.000 συμμορφώσεις, βελτιώνοντας έτσι την ευκολία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Φορολογικές μεταρρυθμίσεις

Η εισαγωγή του Φόρου Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) την 1η Ιουλίου 2017, υπήρξε καθοριστική, ενοποιώντας πολλαπλούς φόρους σε ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα. Ο GST έχει ενώσει οκτώ κεντρικούς και εννέα κρατικούς φόρους, απλοποιώντας το φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και μειώνοντας σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις μπορούν τώρα να ανακατευθύνουν τους πόρους τους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη.

Μείωση φορολογίας εταιρειών

Για να ενθαρρύνει ένα πιο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η Ινδία έχει μειώσει τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές. Οι μεσαίου μεγέθους εταιρείες τώρα απολαμβάνουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή 25%, ενώ οι εγχώριες εταιρείες έχουν συντελεστή 22% και οι νέες εγχώριες μεταποιητικές εταιρείες ωφελούνται από ακόμη χαμηλότερο συντελεστή 15%.

Καινοτομία και επιχειρηματικότητα

Το οικοσύστημα καινοτομίας της Ινδίας έχει σημειώσει τεράστια ανάπτυξη, όπως φαίνεται από την άνοδό της από την 81η θέση το 2015 στην 40η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας 2023. Με τις ημερήσιες αιτήσεις για πατέντες να φτάνουν σε ιστορικό υψηλό, η Ινδία έχει γίνει η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον αριθμό των πατεντών που κατατίθενται παγκοσμίως. Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας έχουν ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες όπως το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Καινοτομιών (NSTEDB) και την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Καινοτομιών (NIDHI), υποστηρίζοντας επιχειρηματίες σε διάφορα στάδια.

Υποστήριξη τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας

Προγράμματα όπως το Τεχνολογικό Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης και Ανάπτυξης Επιχειρηματιών (TIDE) και η ενισχυμένη έκδοση του (TIDE 2.0) προσφέρουν χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη σε startups σε αναδυόμενες τεχνολογίες όπως AI, IoT και Blockchain. Στον τομέα της βιοτεχνολογίας, το Συμβούλιο Βιομηχανικής Έρευνας και Βοήθειας (BIRAC) υποστηρίζει τα startups μέσω προγραμμάτων όπως το BIRAC BioNEST και τα ταμεία SEED και LEAP.

Απλοποιημένη αδειοδότηση και άδειες

Η διαδικασία απόκτησης επιχειρηματικών αδειών έχει απλοποιηθεί δραστικά. Για παράδειγμα, η ενιαία διαδικτυακή φόρμα SPICe+ συνενώνει την αίτηση για τον Αριθμό Φορολογικής Παρακράτησης και Συλλογής (TAN), PAN και τον Αριθμό Ταυτοποίησης Διευθυντή (DIN). Η Πύλη Shram Suvidha παρέχει έναν Αριθμό Ταυτοποίησης Εργασίας (LIN) και προωθεί τη διαφάνεια δημοσιοποιώντας τις εκθέσεις επιθεώρησης εντός 48 ωρών.

Φορολογικές και εμπορικές μεταρρυθμίσεις

Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις της Ινδίας έχουν δύο πτυχές, εστιάζοντας στον εγχώριο εκσυγχρονισμό και τη διασυνοριακή φορολογική διοίκηση. Το πρόγραμμα Επιστροφής Δασμών και Φόρων σε Εξαγόμενα Προϊόντα (RoDTEP) υποστηρίζει τους εξαγωγείς επιστρέφοντας φόρους και δασμούς που επιβάλλονται στις εξαγωγές. Επιπλέον, πρωτοβουλίες όπως το Project Insight και το Κέντρο Ανάλυσης Φορολογικών Συναλλαγών (INTRAC) χρησιμοποιούν ανάλυση δεδομένων για καλύτερη φορολογική διοίκηση.

Startup India και αυτονομία

Η Ινδία διαθέτει ένα ζωντανό οικοσύστημα startups, φιλοξενώντας 113 εταιρείες-μονόκερους συνολικής αξίας 350 δισ. δολαρίων. Η πρωτοβουλία Startup India παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη μέσω προγραμμάτων που προσφέρουν οικονομική υποστήριξη, υποδομές και κανονιστικές μεταρρυθμίσεις, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Παγκόσμια ανταγωνιστικότητα

Η ελκυστικότητα της Ινδίας ως επιχειρηματικός προορισμός είναι εμφανής από τη σημαντική εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI), την κατάταξή της στην 27η θέση στην ευκολία απόκτησης αδειών κατασκευής και στην 22η θέση στην απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι μεταρρυθμίσεις στην πολιτική Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, όπως η επιτρεπόμενη 100% συμμετοχή σε κατασκευές δορυφορικών συστημάτων, αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της Ινδίας στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή.

Συμπέρασμα

Η οικονομία της Ινδίας έχει σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη χάρη σε έναν στρατηγικό συνδυασμό διακυβέρνησης, φιλικών προς τις επιχειρήσεις πολιτικών και ενδυνάμωσης της επιχειρηματικότητας. Οι συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό έχουν θέσει ισχυρές βάσεις για συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Με βελτιωμένη διακυβέρνηση, καινοτόμες πολιτικές και ένα ενδυναμωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα, η Ινδία είναι έτοιμη για ένα συναρπαστικό και ακμάζον μέλλον.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έχασε την υπόθεση για τη διαφάνεια των συμβολαίων εμβολίων Covid-19, στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ

Παρατυπίες της Κομισιόν στις συμβάσεις εμβολίων κατά της  COVID- 19 διαπίστωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις μια ημέρα πριν από την αποφασιστική ψηφοφορία για την Ούρσουλα...

Χρηματοδότηση ΕΕ για λιμάνι Λεμεσού και περιφερειακό Λευκωσίας

Στήριξη 1,2 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και ενεργειακή βιωσιμότητα του λιμανιού Λεμεσού, και 10,5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας,...

«Ακόμα και οι καλύτερες οικογένειες έχουν αυτές τις στιγμές», σχολιάζει η Αννίτα για τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ

Για τις τελευταίες εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον ΔΗΣΥ τις τελευταίες ημέρες τοποθετήθηκε η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, υποδεικνύοντας ότι δεν πρέπει να...

Φωτιά στο Σοφικό Κορινθίας: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά – Ξεπέρασαν τα 20 μ. σε ύψος οι φλόγες

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι στην περιοχή του Σοφικού Κορινθίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ λίγο πριν τις 3 μ.μ., ο εκπρόσωπος Τύπου της...

Κυπριακό: Η Αθήνα αναμένει ρητορική έξαρση από τον Ερντογάν στα κατεχόμενα

Την ρητορική έξαρση εκ μέρους του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένει η Αθήνα, ο οποίος θα βρεθεί στις 20 Ιουλίου στα κατεχόμενα ανήμερα της «μαύρης» επετείου για...

Αρχίζει η ανέγερση κατοικιών σε Γερόλακκο και Μόρφου

Εντός ενός μηνός θα ξεκινήσει η ανέγερση κοινωνικών κατοικιών για νέους στις κατεχόμενες περιοχές Μόρφου και Γερόλακκου, ανέφερε σε  αποκλειστικές του δηλώσεις στην Κίπρις...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!