24 C
Nicosia
Πέμπτη 13 Ιούνιος 2024 | 7:59

Διευκρινίσεις για τη καταχώρηση στοιχείων θετικών κρουσμάτων

Το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε διευκρινίσεις σχετικά με την πλατφόρμα Phase για καταχώρηση στοιχείων ατόμων με θετική διάγνωση στην COVID-19.

Συγκεκριμένα σε σχέση με τον αριθμό χρήστη μου και τον εντοπισμό του, αναφέρεται ότι το πρώτο μήνυμα με το θετικό αποτέλεσμα το αποστέλλει το εργαστήριο για να ενημερώσει σχετικά και όταν το αποτέλεσμά καταχωρηθεί στη σχετική πλατφόρμα, θα παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (ΥΥ) και θα δημιουργηθεί ο αριθμός χρήστη, ο οποίος αποστέλλεται με μήνυμα την επόμενη ημέρα (άρα μπορεί να παρέλθει διάστημα 2 ημερών από την ημέρα που έγινε το τεστ για να παραληφθεί κωδικός). Το διάστημα των 48 ωρών για να συμπληρωθούν τα στοιχεία ξεκινάει από την ώρα που παραλαμβάνεται το μήνυμα με τον κωδικό χρήστη και όχι από την ώρα που διενεργήθηκε η εργαστηριακή εξέταση.

Αν ο κωδικός χρήστη δεν δουλεύει και  δεν είναι δυνατή η σύνδεση διευκρινίζεται ότι εάν δεν ενεργοποιηθεί είσοδος στην πλατφόρμα εντός 48 ωρών μετά την παραλαβή του μηνύματος που τον περιλαμβάνει για να συμπληρωθούν τα στοιχεία εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, ο κωδικός λήγει και περνούν στην επίσημη βάση του ΥΥ μόνο τα βασικά στοιχεία που αναγράφονταν στο τεστ που αποστάλθηκε από το εργαστήριο.

Επισημαίνει περαιτέρω πως αν παρέλθουν οι 48 ώρες, θα διενεργηθεί τηλεφώνημα από λειτουργό του ΥΥ για τη συμπλήρωση περαιτέρω στοιχείων, που μπορεί να πάρει αρκετές μέρες.

Εάν δεν έχουν παρέλθει οι 48 ώρες και δεν επιτυγχάνεται πρόσβαση θα πρέπει να ελεγχθεί η ημερομηνία γέννησης που πρέπει να έχει τη μορφή dd/mm/yyyy, π.χ. 03/10/1978, που μπορεί να έχει καταγραφεί λάθος από το σημείο δειγματοληψίας / εργαστήριο / φαρμακείο που διενήργησε το τεστ.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελεγχθεί το μήνυμα με το θετικό σας αποτέλεσμα για να επαλήθευση ότι καταγράφηκε σωστά η ημερομηνία γεννήσεως. Στην περίπτωση που στο μήνυμα είναι λανθασμένη, να γίνει σύνδεση με τη λανθασμένη ημερομηνία και μετά τη σύνδεση να γίνει διόρθωση.

Αν η ημερομηνία γεννήσεως είναι σωστή να γίνει δοκιμή σύνδεσης με αντιστροφή της ημέρας  με τον μήνα. π.χ. Αν η ημερομηνία γεννήσεώς είναι 10/06/2000 (dd/mm/yyyy), να δοκιμασθεί η ημερομηνία 06/10/2000 (mm/dd/yyyy).

Σε ότι αφορά τον χρόνο αποστολής του κωδικού σε περίπτωση θετικής διάγνωσης, διευκρινίζεται ότι αυτό μπορεί να συμβεί μια ή δύο μέρες μετά που θα ενημερωθείτε για το θετικό σας αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η δήλωσή από το τηλέφωνο ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, διευκρινίζεται πως με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μπορεί οποιοσδήποτε να συμπληρώσει τη δήλωση φτάνει να του δοθεί ο αριθμός χρήστη, η ημερομηνία γέννησης και ο κωδικός μιας χρήσης που θα σταλεί στο κινητό του ενδιαφερόμενου κατά την προσπάθεια σύνδεσης του ατόμου αυτού στην πλατφόρμα.

Όταν αποστέλλονται συνέχεια κωδικοί στο κινητό και δε δουλεύει κανένας, σημαίνει ότι πατήθηκε πολλές φορές το Ξεκινήστε εδώ και για αυτό στέλνονται οι αντίστοιχοι μοναδικοί αριθμοί. Η διαδιασία θα προχωρήσει όταν καταχωρηθεί ο τελευταίος αριθμός (OTP που παραλήφθηκε.

Αν ο OTP δεν προχωρά σημαίνει ότι παρήλθε ο χρόνος των μερικών δευτερολέπτων που ισχύει και θα πρέπει να πατηθεί ξανά το Ξεκινήστε εδώ για να αποσταλεί καινούριος κωδικός.

Εάν γίνει προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία εισαγωγής στην πλατφόρμα με τον κωδικό χρήστη, την ημερομηνία γεννήσεώς και τον καινούριο κωδικό OTP που θα αποσταλεί .

Αν  δεν κάνει submit να ελεγχθούν όλες τις καρτέλες ώστε να είναι συμπληρωμένα τα υποχρεωτικά πεδία (σημειώνονται με *). Η καταχώρηση (submit), σημειώνει στο πάνω μέρος της σελίδας με κόκκινο τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν και που είναι υποχρεωτικά.

Διευκρινίζεται επίσης πως αν η πλατφόρμα αφεθεί ανενεργή για πολλή ώρα, αποσυνδέεται αυτόματα για αυτό πρέπει να γίνει refresh και καταχώρηση ξανά του κωδικού και του καινούργιου OTP. Εάν δεν έγινε προσωρινή αποθήκευση, οι πληροφορίες που ήδη καταχωρήθηκαν έχουν χαθεί και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά όλα τα πεδία.. Εάν καταχωρηθεί επιτυχώς η δήλωση, τότε θα σας εμφανίσει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης.

Εφόσον εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης από την πλατφόρμα, σημαίνει ότι έχει γίνει η καταχώρηση και δεν αποστέλλεται κάποιο μήνυμα ή αντίγραφο. Επιπλέον, εάν έχετε καταγράψει το email σας στο αντίστοιχο πεδίο της δήλωσης, τότε θα λάβετε και email με τις οδηγίες για τον αυτοπεριορισμό σας.

Σε περίπτωση που δεν επιτρέπει σε κάποιον να καταχωρήσει/αποθηκεύσει τη δήλωσή του, ενώ τον αφήνει να προχωρήσει και του πρασινίζει κάθε βήμα καθώς προχωράει, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι το πράσινο χρώμα δεν είναι ένδειξη ότι το βήμα αυτό είναι ορθά συμπληρωμένο. Σας αφήνει να προχωρήσετε, για να μπορείτε να συμπληρώσετε πληροφορίες στα υπόλοιπα πεδία. Αν έχετε αφήσει απαραίτητα πεδία ασυμπλήρωτα, θα σας τα επισημάνει όταν φτάσετε στο τελευταίο βήμα και προσπαθήσετε να κάνετε καταχώρηση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά μια μη ολοκληρωμένη καταχώρηση και να έρθετε σε δεύτερο χρόνο (εντός των προκαθορισμένων 48 ωρών), να την επεξεργαστείτε και να την καταχωρήσετε.

Στο ενδεχόμενο κάποιος να μην έχει όλες τις πληροφορίες, μπορεί να αποθηκεύσει αυτά που συμπλήρωσε και να επιστρέψει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι περνάτε από όλα τα βήματα μέχρι να φτάσετε στο Βήμα 8. Εκεί μπορείτε να κάνετε προσωρινή αποθήκευση, επιλέγοντας ΟΧΙ στο σημείο έχετε ολοκληρώσει τη δήλωσή σας. Μπορείτε να επανέλθετε αργότερα να συμπληρώσετε όλα τα πεδία και να κάνετε καταχώρηση.

Σκοπός της προσωρινής αποθήκευσης είναι να αποθηκεύσετε όποια πληροφορία έχετε καταγράψει μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε περίπτωση που χρειάζεται να διακόψετε τη συμπλήρωση της δήλωσής σας για τον οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν δεν έχετε ολοκληρώσει όλα τα βήματα της δήλωσης, έτσι ώστε να αποθηκευτούν στο σύστημα για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας κάποια άλλη στιγμή. Επιπλέον, εάν χρειάζεστε κάποια βοήθεια από τις τηλεφωνικές γραμμές, εάν έχετε αποθηκεύσει τη δήλωσή σας, ο λειτουργός με τον οποίο θα επικοινωνήσετε θα έχει τη δυνατότητα να δει όσα έχετε ήδη καταχωρήσει και να εντοπίσει πού υπάρχει πρόβλημα στη δήλωσή σας.

Όταν συνδεθείτε ξανά στην πλατφόρμα (με τον ίδιο αριθμό χρήστη που σας έχει σταλεί εξαρχής από το ΥΥ και την ημερομηνία γεννήσεώς σας αλλά με τον καινούργιο κωδικό μιας χρήσης που θα σταλεί στο κινητό του κρούσματος), θα βρείτε αποθηκευμένα όλα τα στοιχεία που είχατε αποθηκεύσει online και όχι σε κάποιο φάκελο στη συσκευή σας.

Για να μεταφερθούν οι πληροφορίες σας στην εθνική βάση του ΥΥ για τα κρούσματα, θα πρέπει να κάνετε Καταχώρηση. Διαφορετικά θα μεταφερθούν αυτόματα μόνο τα αρχικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και ημερομηνία δειγματοληψίας) και θα σας καλέσει τις επόμενες μέρες κάποιος λειτουργός του ΥΥ για να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες.

Συμπλήρωση της πλατφόρμας

Υποχρεωτικά πεδία είναι όσα έχουν αστεράκι, το μπλε σύμβολο είναι για επεξηγήσεις.

Για να μπορέσετε να γράψετε στο πεδίο αυτό, θα πρέπει το πληκτρολόγιό σας να είναι στα Αγγλικά και να γράφετε με κεφαλαία γράμματα.

Απομόνωση στο Βήμα 7 εννοεί αν θα περάσετε μόνος/η σας την καραντίνα στο σπίτι ή με άλλους, ακόμη και εάν βρίσκονται σε διαφορετικά δωμάτια.

Η χώρα αναχώρησης είναι η χώρα από την οποία αναχωρήσατε για να έρθετε στην Κύπρο. Σε αυτή την πτήση αφορούν και η ημερομηνία αναχώρησης, τα στοιχεία πτήσης και η θέση επιβάτη.

Το βήμα 5 είναι υποχρεωτικό. Συμπληρώστε την ιδιότητά σας, όποια και να είναι (ΑΝΕΡΓΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΝΗΠΙΟ, ΒΡΕΦΟΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κτλ.), έστω και αν έχετε καιρό να πάτε στον χώρο εργασίας σας με φυσική παρουσία.

Το πεδίο Απασχόληση είναι υποχρεωτικό. Συμπληρώστε εκεί την ιδιότητά σας όποια και να είναι (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΑΘΗΤΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κτλ.) και μετά συμπληρώστε και τις πληροφορίες που απαιτούνται στην καρτέλα Εκπαίδευση.

Την ανεύρεση γιατρού στο σύστημα, δοκιμάστε με το όνομα, το επίθετο, το τηλέφωνο ή ακόμα και τον κωδικό (d—) του γιατρού σας αν τον γνωρίζετε. Δώστε όμως μόνο ένα στοιχείο κάθε φορά. Δοκιμάστε το όνομα ή το επώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες.

Αν έχετε πατήσει πάνω στο όνομα του γιατρού και έχει γίνει πορτοκαλί, τότε έχει επιλεγεί. Πατήστε Επόμενο για να προχωρήσετε.

Εάν έχετε καταχωρήσει τη δήλωσή σας, δεν έχετε πλέον πρόσβαση στο σύστημα. Συμπληρώστε το αρχείο που έχετε πάρει στο email σας ή που μπορείτε να βρείτε εδώ και αποστείλτε το στη διεύθυνση [email protected] για να καταχωρηθούν. Οι επιπλέον επαφές θα ενημερωθούν σε διαφορετικό χρόνο από αυτές που δηλώσατε στην πλατφόρμα.

Σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει τις ημερομηνίες γέννησης των επαφών του και δεν προχωρά, το Υπουργείο αναφέρει ότι αυτό έχει παρατηρηθεί κυρίως σε χρήστες της πλατφόρμας μέσω συγκεκριμένων συσκευών κινητού τηλεφώνου. Καλύτερα να πατήσετε προσωρινή αποθήκευση και να συνεχίσετε από κάποιο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή για περισσότερη ευκολία. Εναλλακτικά προσπαθήστε να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία γέννησης αντί να την ψάξετε στο ημερολόγιο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Ένα φυσικό πρόσωπο και δύο νομικά από την Κύπρο στις νέες κυρώσεις ΗΠΑ για Ρωσία

Άλλο ένα φυσικό πρόσωπο με κυπριακή υπηκοότητα και δύο εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο βρίσκονται στις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ την Τετάρτη. Το Υπουργείο Οικονομικών...

Ισχυρός σεισμός 4,9 ρίχτερ ταρακούνησε τη Ρόδο

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Ρόδο στις 22:19 προκαλώντας αναστάτωση στο νησί. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν μεγέθους...

ΝΑΤΟ: Αποφασιστικά μέτρα κατά των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Ρωσίας

Τον συντονισμό των παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία πρόκειται να αναλάβει το ΝΑΤΟ, έναν ρόλο που μέχρι σήμερα είχαν οι ΗΠΑ. Πρόκειται για μια...

Φωτιά σε εργοστάσιο στην Κηφισιά: Πού κατευθύνθηκαν οι καπνοί

Εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε εργοστάσιο παρασκευής οικιακών συσκευών, στο Πανόραμα της Κηφισιάς, ένα πυκνό μαύρο σύννεφο καπνού σκέπασε την περιοχή. Πρόκειται...

Πρέσβης ΗΠΑ στην Τουρκία: Αβάσιμοι οι φόβοι της Τουρκίας για την αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη

Στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τζεφ Φλέικ, σε συνέντευξη εφ όλης της ύλης...

Τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους η αύξηση των δασμών από την ΕΕ στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα

Μιχάλης Ψύλος • [email protected] Δεν πρόκειται για κήρυξη εμπορικού πολέμου, αλλά η Κίνααναμφίβολα έτσι θα το ερμηνεύσει: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπήενημέρωσε τους Κινέζους εξαγωγείς ηλεκτρικών οχημάτων...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!