22.8 C
Nicosia
Δευτέρα 5 Ιούνιος 2023 | 9:55

Υπ. Εμπορίου: Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2023 σε εθνικό επίπεδο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο αναγνώρισης της προσπάθειας των δημόσιων αρχών αλλά και των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που επιδεικνύουν εξαιρετική δράση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, έχει καθιερώσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος, αναφέρεται.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός στις δημόσιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όσους είναι συνδεδεμένοι με το Πρόγραμμα COSME. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εθνικές οργανώσεις, κωμοπόλεις, πόλεις, περιφέρειες και κοινότητες καθώς και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ αφενός δημόσιων αρχών και, αφετέρου, επιχειρηματιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιχειρησιακών οργανισμών.

Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψηφίους οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 21 Ιουλίου 2023.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του SME Assembly, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει έξι κατηγορίες βραβείων.

Η πρώτη κατηγορία αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας. Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά στην επένδυση στις επιχειρηματικές δεξιότητες. Οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων, της διαχείρισης και των εργαζομένων, ανταμείβονται.

Τρίτη κατηγορία είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στήριξη της ψηφιακής μετάβασης. Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες καθιστούν την Ευρώπη ως τον πλέον ελκυστικό τόπο για την ίδρυση, τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την επέκταση μιας επιχείρησης στην ενιαία αγορά, απλοποιούν τις νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» (Think small first) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και υποστηρίζουν την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν, να διαθέσουν στην αγορά και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες κάθε είδους.

Η τέταρτη κατηγορία αφορά στην υποστήριξη για διεθνοποίηση της επιχείρησης. Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υποστήριξη της βιώσιμης μετάβασης είναι η πέμπτη κατηγορία. Επιβραβεύονται πολιτικές και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στηρίζουν τη βιώσιμη μετάβαση και περιβαλλοντικές πτυχές όπως η κυκλική οικονομία, η κλιματική ουδετερότητα, η καθαρή ενέργεια, η αποδοτική χρήση των πόρων ή η βιοποικιλότητα μέσω, για παράδειγμα, της βιώσιμης ανάπτυξης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων, καθώς και μέσω χρηματοδότησης.

Τέλος, η έκτη κατηγορία αφορά στην υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα. Επιβραβεύονται εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες από τις αρχές ή τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής, επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα σε ανέργους και, κυρίως, σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.

Η Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή απονέμει επίσης το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στην υποψηφιότητα οποιασδήποτε κατηγορίας κρίνεται ως η πιο ευρηματική και δημιουργική πρωτοβουλία που προάγει την επιχειρηματικότητα.

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι στις δημόσιες αρχές περιλαμβάνονται οι Υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιχειρηματικές οργανώσεις, θεσμικά όργανα χάραξης πολιτικής, χρηματοδοτικοί φορείς, εκτελεστικοί οργανισμοί και οργανωμένα σύνολα και ότι τα Βραβεία είναι επίσης ανοικτά σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή «μορφές συνεργασίας των δημόσιων αρχών με τον ιδιωτικό τομέα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της συντήρησης μιας υποδομής ή στην παροχή μιας υπηρεσίας»

Για το στάδιο επιλογής σε εθνικό επίπεδο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 21η Ιουνίου 2023. Οι προτάσεις συμμετοχής που θα λαμβάνονται μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο συμμετοχής που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.meci.gov.cy , ενώ θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Οι δύο προτάσεις που θα επιλεγούν θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια και η έγκριση από τη Βουλή

Ανεξάρτητα του ότι η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την Πρόεδρο της Βουλής δεν έδωσε λύση στα θέματα που αφορούν τα κυβερνητικά νομοσχέδια ,...

Ο πληθωρισμός μειώνεται, τα επιτόκια πότε;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Κύπρο συνεχίζοντας την καθοδική πορεία του για έβδομο συνεχόμενο μήνα, μειώθηκε στο...

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρό ένα κορίτσι 2 ετών στην επίθεση στο Ντνίπρο

Ένα κορίτσι 2 ετών έχασε τη ζωή του και 22 άτομα τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που ισοπέδωσε χθες μια διώροφη κατοικία κοντά στην πόλη...

Επιβάτης σε αμόκ σε πτήση από το Παρίσι στην Αθήνα- Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι-Αθήνα όταν ξέσπασε επεισόδιο μεταξύ δύο Γάλλων επιβατών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν φιλική σχέση. Λόγω...

Οι 16 πόλεις με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο

Σχεδόν το ένα τρίτο των δισεκατομμυριούχων του κόσμου είναι εντοπίζεται σε μόλις 16 πόλεις, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση των συνηθειών των πλουσιότερων ατόμων. Η...

Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει το ευρωπαϊκό real estate: «Τα χειρότερα έπονται» προειδοποιούν ειδικοί

Αντιμέτωπες με τη δραματική αύξηση στο κόστος δανεισμού και την πτώση των αποτιμήσεων, που έσβησαν 148 δισ. δολάρια από την αξία των μετόχων, οι...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW