38.6 C
Nicosia
Δευτέρα 24 Ιούνιος 2024 | 16:23

Υπουργός Υγείας: Καθολική η κάλυψη του ΓεΣΥ φτάνει στο 99%

Σήμερα, είμαστε περήφανοι για το Γενικό Σύστημα Υγείας, τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία σε λίγες μέρες – την 1η Ιουνίου 2024, συμπληρώνει 5 χρόνια ζωής, είπε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός.

Σε χαιρετισμό του στο 7ο Cyprus Healthcare Conference και με θέμα το «Γενικό Σύστημα Υγείας και η πορεία προς ένα ισότιμο και καθολικό σύστημα», ο Υπουργός ανέφερε ότι από την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 2023, η κάλυψη του πληθυσμού στην Κύπρο είναι πλέον καθολική σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 99% και όλοι οι νόμιμα διαμένοντες έχουν δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως εισοδηματική ή άλλης καταβολής εισφορών.

Επίσης, οι ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης είναι εξαιρετικά χαμηλές, 0,1%, τόσο για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, όσο και για τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος ενώ αυξήθηκε η συνολική διαθεσιμότητα υπηρεσιών και μειώθηκαν οι χρόνοι αναμονής που αποτελούσαν το βασικό εμπόδιο στην πρόσβαση,

Σημειώθηκε, ακόμη, είπε ο κ. Δαμιανός αύξηση του όγκου παρεχόμενης περίθαλψης και προγραμματισμένων επεμβάσεων, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι η πολιτική υγείας του Υπουργείου διέπεται από τη θεμελιακή αρχή ότι η υγεία ως κοινωνικό αγαθό αποτελεί ευθύνη του κράτους. Σκοπός μας, σημείωσε, είναι να διασφαλίσουμε το βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη, προκειμένου να απολαμβάνει ψηλά επίπεδα υγείας. «Κατανοούμε τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του γηράσκοντος πληθυσμού και αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της υγείας», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Υγείας είπε πως στο σημερινό περίπλοκο τοπίο της δημόσιας υγείας, λίγες προκλήσεις είναι τόσο εμφανείς όσο η μικροβιακή αντοχή (AMR). Αυτό το πολύπλευρο ζήτημα, τόνισε, όχι μόνο αποτελεί άμεση απειλή για την ατομική υγεία, αλλά επίσης έχει αντίκτυπο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στις παγκόσμιες οικονομίες.

Παραθέτοντας στοιχεία από πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων – ECDC, ανέφερε ότι ο επιπολασμός λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη στην Κύπρο, κατά τα έτη 2022-2023, είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13,8% σε σχέση με τον μικρότερο 3% και τον μέσο όρο ΕΕ 7%), ενώ καταγράφεται και μεγάλη κατάχρηση στη χορήγηση αντιβιοτικών.

Επεσήμανε ότι οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως η αρμόδια αρχή, έχει ενισχύσει τις δράσεις της στο θέμα με την Ανασύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αντιβιοτικών, της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, καθώς και τη σύσταση της Υποεπιτροπής Νοσηλευτών Ελέγχου Λοιμώξεων για την επικαιροποίηση οκτώ (8) υφιστάμενων και την ανάπτυξη/συγγραφή ακόμη (οκτώ) 8 Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών.

Επίσης, την επικαιροποίηση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη/συγγραφή νέων Εθνικών Σχεδίων Δράσης, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επιτήρηση της κατανάλωσης αντιβιοτικών εντός των νοσοκομείων και της παρακολούθησης νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και το σχεδιασμό για συμπερίληψη στη σχετική νομοθεσία, πρόνοιας για τη λειτουργία Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων σε όλα τα Νοσηλευτήρια.

Ακόμη, την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, ενημερωτικών  εκστρατειών για  ενδυνάμωση της γνώσης στους πολίτες και τους επαγγελματίες υγείας σε σχέση με το θέμα, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και δίκτυα επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με σκοπό την επιτήρηση της συνταγογράφησης των αντιβιοτικών στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και ανατροφοδότησή στους παρόχους.

Μια άλλη πρόκληση που καταγράφεται ως βασικός περιορισμός ως προς τις δυνατότητες του συστήματος υγείας, είπε ο Υπουργός Υγείας αφορά τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού. Ειδικά, σημείωσε, ο αριθμός των νοσηλευτών, παρουσιάζεται πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα είπε, αξιολογείται από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, η οποία ανάπτυξε συνεργασία με όλους τους φορείς νοσηλευτικής, ενώ σχεδίασε και πραγματοποίησε σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν την παρουσίαση του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος σε όλους του καθηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο να είναι οι ίδιοι ενήμεροι για να μεταφέρουν την πληροφόρηση στους μαθητές των Λυκείων.

Επίσης, την οργανωμένη διαφωτιστική εκστρατεία με τη δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ για το επάγγελμα του νοσηλευτή και της μαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό τον Ιούνιο.

Γίνονται ακόμη συζητήσεις με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός θέσεων στις πανεπιστημιακές νοσηλευτικές σχολές και να παραχωρηθεί αριθμός υποτροφιών σε υποψήφιους φοιτητές.

Περαιτέρω, ο κ. Δαμιανός είπε πως το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τον ΟΚΥπΥ, προχώρησε σε συμπερίληψη αριθμού επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που στοχεύουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της προσβασιμότητας και της συνολικής ανθεκτικότητας του συστήματος, με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές.

Οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις αυτές, συνέχισε, άρχισαν ήδη να υλοποιούνται και αφορούν τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και της διαπίστευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, την αναβάθμιση της ιατρικής τεχνολογίας και ιατρικών συσκευών στα νοσοκομεία, την ανάπτυξη ψηφιοποιημένων λύσεων για την υποστήριξη της ποιότητας της περίθαλψης και την ανάπτυξη καινοτόμου πληροφοριακού συστήματος δημόσιας υγείας στο γενικό πλαίσιο παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών και ετοιμότητας για κάθε πανδημία.

«Βασική μεταρρύθμιση συνιστά και η σταδιακή μετατόπιση του πλαισίου παροχής υγειονομικής περίθαλψης και αποζημίωσης προς μοντέλα, με βάση την αξία, στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας. Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για ενεργότερη εμπλοκή των ασθενών στην αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας με ερωτηματολόγια που θα αφορούν την εξωνοσοκομειακή φροντίδα», πρόσθεσε.

Τρέχουσα προτεραιότητα μας, είπε ο Υπουργός Υγείας αποτελεί αναμφίβολα ο τομέας της  ψυχικής υγείας δίνοντας εκτιμήσεις του Institute for Health Metrics and Evaluation, όπου το 2019, ένα στα έξι άτομα στην Κύπρο (17,2%) αντιμετώπιζε πρόβλημα ψυχικής υγείας, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (16,7%).

Ως εκ τούτου, ανέφερε, το Υπουργείο Υγείας ανάμεσα στις προτεραιότητες του, έθεσε την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψυχική Υγεία και δράσεις που καλύπτουν τον αποστιγματισμό, την πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη. Μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού, προωθούνται επίσης,  η συστηματική ενημέρωση, διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας ενώ παράλληλα θα δρομολογηθεί η δημιουργία νέων δομών θεραπευτικής διαχείρισης των ατόμων με ψυχικές ασθένειες.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί, συνέχισε, ότι η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και με Δήμους, έχει εφαρμόσει το Πρόγραμμα «Εξέλιξις» που στοχεύει στην Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και την πρόληψη από τις εξαρτήσεις στην κοινότητα. Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες ψυχικής ενδυνάμωσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια, καλοκαιρινά σχολεία και σχολικές κατασκηνώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Πάφος: 41χρονη έχασε τις αισθήσεις της σε πανηγύρι – Την συνόδευσαν αστυνομικοί στο νοσοκομείο

Σημαντική βοήθεια στην άμεση μεταφορά γυναίκας στο Νοσοκομείο, προσέφεραν χθες βράδυ, μέλη της Ομάδας «Ζ» της Τροχαίας Πάφου. Γύρω στις 11.15μ.μ. χθες, κατά τη διάρκεια...

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στις πτήσεις από Μάντσεστερ – Πτήσεις ήρθαν στην Κύπρο με καθυστέρηση

Με καθυστέρηση έφτασαν χθες βράδυ από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στον αερολιμένα Λάρνακας, ορισμένες πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Από το Γραφείο...

Σύλληψη δύο νεαρών για υπόθεση κλοπής και εμπρησμού οχήματος στην Πάφο

Στην σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 14 και 17 ετών προχώρησε  την Κυριακή η  Αστυνομία Πάφου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου...

EURO 2024: «Μάχη» στο Κροατία-Ιταλία, ελπίδες για Αλβανία έναντι πρώτης Ισπανίας

Ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση και στον 2ο όμιλο του EURO 2024 το βράδυ της Δευτέρας (24/6) με τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες να...

Η επιστροφή από τα παράλια θα δημιουργήσει αυξημένη κίνηση στους δρόμους – Συστάσεις της Αστυνομίας

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία οχημάτων στις κυριότερες οδικές αρτηρίες σύμφωνα με την Αστυνομία. Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, από το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας αυξημένη...

ΥΠΕΞ Έλλάδας: Απαράδεκτη ενέργεια η απειλή κατά της Κύπρου

Απαράδεκτη ενέργεια συνιστά η απειλή κατά της υπόστασης και της κυριαρχίας της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!