Έξω από το Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοια και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, όπου θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία της Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας για το Λιμάνι και την Μαρίνα, βρέθηκε εργαζόμενοι της Kition.

Οι εργαζόμενοι ανέμεναν τον υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφεάδη έτσι ώστε να του ζητήσουν να μεσολαβήσει για να διασφαλιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα, κάτι το οποίο πέτυχαν αφού κατά την άφιξη του υπουργού στο μέρος, έγινε μία σύντομη συζήτηση.

Ο υπουργός τους συμβούλευσε να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εργασίας, διαβεβαιώνοντας πως η συμφωνία καλύπτει και τους εργαζόμενους που δεν ανήκουν σε συντεχνίες.

Πρόκειται για εργαζόμενους που δεν ανήκουν στις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, και τα δικαιώματα τους δεν διασφαλίζονται από την συμφωνία.