15.5 C
Nicosia
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 | 14:47

Mastercard: Ταχεία άνοδος στην υιοθέτηση ψηφιακών τραπεζικών λύσεων από τους Ευρωπαίους

Η ραγδαία ψηφιοποίηση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών κατά τις περιόδους των lockdowns, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τις ψηφιακές τραπεζικές λύσεις και εφαρμογές, με τους καταναλωτές να εμφανίζουν νέα, «αναδυόμενα» ενδιαφέροντα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Mastercard με τίτλο “2020 European Evolution of Banking study”.

Η τάση των καταναλωτών προς τη ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών κατά την πάροδο των τελευταίων χρόνων, κερδίζει ακόμα περισσότερο έδαφος λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθώς οι Ευρωπαίοι πρέπει να προσαρμοστούν στους φυσικούς περιορισμούς που τους επιβάλλονται.  Το γεγονός αυτό, προκάλεσε απότομη αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας και μαζική υιοθέτηση των ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, ως έναν τρόπο άμεσης πρόσβασης των καταναλωτών στα κεφάλαια τους, καθώς επίσης διευκόλυνε και επιτάχυνε την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών τους οικονομιών.

Η έρευνα της Mastercard, εξέτασε τις τάσεις γύρω από την ψηφιακή τραπεζική σε 12 Ευρωπαϊκές αγορές, αποκαλύπτοντας την αυξημένη διάθεση των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακές λύσεις. Το 62% των ερωτηθέντων εξέφρασαν ενδιαφέρον για μια πιθανή μετάβαση από τις φυσικές τραπεζικές διαδικασίες, στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσα στο 2020, ποσοστό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με προηγούμενη έρευνα της Mastercard το 2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας συσχετίζονται άμεσα με μία ακόμα έρευνα της εταιρείας, με τίτλο “State of Pay”, η οποία αποκαλύπτει πως περισσότερο από το μισό (53%) του παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί τις τραπεζικές εφαρμογές πολύ περισσότερο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Η έρευνα – η οποία διενεργήθηκε σε 14 διαφορετικές χώρες – σημειώνει επίσης, πως οι άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη χρήση μετρητών, καθώς το 64% αυτών δηλώνει πως τείνει να χρησιμοποιεί τα μετρητά όλο και λιγότερο μετά την είσοδο της πανδημίας του κορωνοϊού στη ζωή τους.

Η εξέλιξη της πανδημίας φέρνει πολλές χώρες αντιμέτωπες με ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού, γεγονός που αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι επικοινωνούν και συναλλάσσονται, ενώ παράλληλα αυξάνεται η χρήση ψηφιακών πλατφορμών για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, διαδικτυακών αγορών και τηλεκπαίδευσης. Στην ίδια κατεύθυνση, καθώς τα μέτρα που επιβάλλονται τις περιόδους των lockdowns περιορίζουν τη δυνατότητα επίσκεψης σε φυσικά τραπεζικά καταστήματα, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων εξερευνά νέες τραπεζικές λύσεις, για να διευκολύνουν και να διασφαλίσουν τις τακτικές οικονομικές τους δραστηριότητες. Σε σύνολο 9.600 ερωτηθέντων, το 46% απάντησε πως ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για αυτές τις νέες ψηφιακές τραπεζικές λύσεις, ενώ το 42% δήλωσε ενδιαφέρον για την εξασφάλιση προηγμένων μέτρων χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Το ενδιαφέρον των πολιτών μεταφράζεται σε μια ουσιαστικότερη αποδοχή και υιοθέτηση των ψηφιακών διαδικασιών, καθώς δύο στους πέντε (42%) Ευρωπαίους αναφέρουν πως πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές διαδικτυακά ή μέσω εφαρμογών, με μεγαλύτερη συχνότητα από ότι στο παρελθόν, σημειώνοντας την εξοικονόμηση χρόνου και την απλοποίηση των διαδικασιών ως τα κυριότερα προνόμια. Οι μισοί (52%) παραδοσιακοί χρήστες ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών δηλώνουν πως η πανδημία δεν επηρέασε τη συχνότητα των οικονομικών συναλλαγών τους τη φετινή χρονιά, ενώ μόλις το 6% εξ αυτών αναφέρει πως οι διαδικτυακές συναλλαγές τους μειώθηκαν σε σχέση με το 2019.  Τα αποτελέσματα της έρευνας State of Pay, συμφωνούν και με αυτά της 2020 European Evolution of Banking study, καθώς το 87% των ερωτηθέντων που δεν χρησιμοποιούσαν τραπεζικές εφαρμογές πριν το ξέσπασμα του Covid-19, δηλώνει πως θα συνεχίσει την χρήση αυτών και μετά το τέλος της πανδημίας.

Τα γεωγραφικά στοιχεία της έρευνας φανερώνουν υψηλότερα ποσοστά αποδοχής των ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών και λύσεων από τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, σε σχέση με τις Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων (57%-44%). Οι Βούλγαροι συμμετέχοντες εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ενδιαφέροντος (62%) ανάμεσα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ αντίστοιχα για της χώρες της Δυτικής, πρώτοι εμφανίζονται οι Ισπανοί (61%). Οι Γερμανοί (17%) και οι Ολλανδοί (18%) εμφανίζονται ως οι πλέον σκεπτικοί απέναντι στις νέες τραπεζικές τεχνολογίες, παραμένοντας πιστοί στις παραδοσιακές διαδικασίες τραπεζικής και τις λύσεις πληρωμών.

Σχετικά με την χρήση, σε μέσους όρους, οι μισοί πολίτες της Ανατολικής Ευρώπης (50%), δηλώνουν πως πραγματοποιούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου ή εφαρμογών με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι μόλις 39%.

Παρόλο που η εξοικονόμηση χρόνου και η ευκολία στη χρήση διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, παραμένοντας ανάμεσα στα σημαντικότερα προνόμια της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων τραπεζικής για τους ερωτηθέντες, η έρευνα ανέδειξε πως οι καταναλωτές εστιάζουν λίγο λιγότερο σε αυτές (66% το 2019, 63%  φέτος και 65% το 2019, 57% φέτος , αντίστοιχα), ένα στοιχείο ενδεικτικό της αλλαγής του τρόπου ζωής κατά την περίοδο των lockdowns. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (51%) αναφέρει πως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των ψηφιακών λύσεων παραμένει η ασφάλεια, γεγονός που αντανακλά την άνοδο στα περιστατικά που αφορούν παραβίαση δεδομένων στον κυβερνοχώρο κατά τους τελευταίους μήνες.

Ωστόσο, παράλληλα με την συνεχή ετήσια άνοδο των ψηφιακών τραπεζικών λύσεων, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ευρωπαίων (85%) πιστεύει πως τα φυσικά καταστήματα των τραπεζών θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη χώρα τους τα επόμενα 10 χρόνια. Γεγονός που οφείλεται εν μέρει στην προσφορά όλο και περισσότερων ψηφιακών λύσεων από τα παραδοσιακά τραπεζικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα τη σταθερή διατήρηση των πελατών τους. Μόλις το 23% των ερωτηθέντων δηλώνει διαθέσιμο να αλλάξει την παραδοσιακή τράπεζα του, με μια ψηφιακή, στους επόμενους 12 μήνες. Συμπληρωματικά, το 61% των Ευρωπαίων, εξακολουθεί να θεωρεί τα τραπεζικά ιδρύματα ως τους κορυφαίους παρόχους χρηματοοικονομικών συμβουλών, υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, όπως οι φίλοι, η οικογένεια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Για το 2020, η Mastercard παραμένει ο συνεργάτης που επιλέγουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την παροχή ψηφιακών λύσεων. Στην Ευρώπη η εταιρεία συνεργάζεται με περισσότερες από 60 ψηφιακές τράπεζες, καθώς και με το 80% των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των fintech και paytech, αριθμός διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2018.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Η προσαρμογή όλων μας στην συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα έχει αναδείξει μια οικουμενική αλήθεια: η καθημερινότητα μας γίνεται ολοένα και περισσότερο ψηφιακή. Γνωρίζουμε με ασφάλεια, πως οι Ευρωπαίοι επιθυμούν απλές και ασφαλείς λύσεις σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές και συναλλαγματικές τους ανάγκες. Η Mastercard, αποτελεί εταίρο επιλογής τόσο για τις εδραιωμένες όσο και για τις αναδυόμενες επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να ενισχύσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την εμπειρία των ανθρώπων στις τραπεζικές και συναλλαγματικές διαδικασίες που πραγματοποιούν καθημερινά. Σε συνεργασία με τους εταίρους μας, στόχος μας είναι η παροχή εύκολων, ασφαλών και έξυπνων ψηφιακών διαδικασιών που διευκολύνουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες».

Σχετικά με την Mastercard

Η Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των πληρωμών. Αποστολή μας είναι η ενδυνάμωση και διασύνδεση της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας, χωρίς αποκλεισμούς, προς όφελος όλων, με μεθόδους που κάνουν τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές πιο ασφαλείς, εύκολες και προσβάσιμες. Χρησιμοποιώντας ασφαλή δεδομένα και δίκτυα, λειτουργώντας με συνεργασίες και πάθος, τα προϊόντα και οι λύσεις μας υποστηρίζουν τους ιδιώτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, στοχεύοντας στην μέγιστη αξιοποίηση της δυναμικής τους. Το ήθος μας, διαμορφώνει την κουλτούρα μας καθώς και όλες τις δράσεις που πραγματοποιούμε εντός και εκτός της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που διέπεται από σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. Μέσα από τη λειτουργία ενός δικτύου επεξεργασίας συναλλαγών σε περισσότερες από 210 χώρες και γεωγραφικές περιοχές, δημιουργούμε έναν βιώσιμο κόσμο, που προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές δυνατότητες ανεκτίμητης αξίας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Μακριά η βαλίτσα με τις πολιτογραφήσεις

Από ότι φάνηκε στις πρώτες συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις, η βαλίτσα θα πάει πολύ μακριά. Και αυτό το λέμε γιατί διαπιστώνονται...

Νομοθετικά αδιέξοδα και Πολιτειακό Σύστημα

Τα όσα ζήσαμε με τον προϋπολογισμό πρέπει να μας προβληματίσουν Με αφορμή τα όσα είδαμε και ζήσαμε πριν και κατά τη ψήφιση του προϋπολογισμού...

Έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος των συνεντεύξεων Λάρι Κίνγκ

Ο διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής Λάρι Κινγκ πέθανε σε ηλικία 87 ετών στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες αφού διαγνώσθηκε θετικός στον Covid-19. Ο Λάρι Κινγκ γεννήθηκε στις 19...

Ελλάδα: 605 νέα κρούσματα, 24 θάνατοι

Σε 605 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Κατά το ίδιο διάστημα, κατεγράφησαν 24 θάνατοι,...

Κύπρος: Τέσσερις θάνατοι και 129 νέα κρούσματα

Τέσσερις θανάτους από COVID-19 και 129 νέα περιστατικά ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 183. Παράλληλα ανακοινώθηκε...

Τα αυριανά σημεία για rapid test

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι για τις 24 Ιανουαρίου 2021, οι μονάδες δειγματοληψίας για τον έλεγχο με rapid test αντιγόνου τόσο του γενικού πληθυσμού...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!