27.6 C
Nicosia
Παρασκευή 24 Μάιος 2024 | 12:23

Έρευνα Deloitte για τις τάσεις στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 2023

Σχεδόν τρία χρόνια μετά από την έναρξη της πανδημίας, οι επιχειρηματικοί ηγέτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολυάριθμες παγκόσμιες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες στην ολότητά τους επηρεάζουν την εργασία και τους εργαζομένους με αυξανόμενους ρυθμούς. Η έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για το 2023, με τίτλο «Νέες αρχές για έναν κόσμο χωρίς όρια», εξετάζει πώς οι ηγέτες διαχειρίζονται αυτές τις προκλήσεις και πώς οι οργανισμοί για τους οποίους εργάζονται μπορούν να διαπρέπουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συνολικά, οι ερωτηθέντες της έρευνας, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 1.500 στελέχη και μέλη διοικητικών συμβουλίων, αναγνωρίζουν ότι τα όρια που διέπουν παραδοσιακά τους κανόνες εργασίας (δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι θέσεις εργασίας, ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η εργασία και ποιος πληροί τις προϋποθέσεις για έναν συγκεκριμένο ρόλο), καταρρέουν. Ωστόσο, ενώ πολλοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για επανακαθορισμό των θεμελιωδών εννοιών και αρχών του σημερινού εργασιακού τομέα, μόνο το 24% θεωρεί ότι οι οργανισμοί τους είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτή την τάση. Βραχυπρόθεσμα, το 59% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι επικεντρώνεται στα επόμενα βήματα για τον επαναπροσδιορισμό του εργασιακού μοντέλου τους.

Ο επαναπροσδιορισμός της εργασίας

Παρόλο που σήμερα ο εργασιακός τομέας ορίζεται από συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα, πολλοί θεωρούν πως κάτι τέτοιο αποτελεί ξεπερασμένη έννοια. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, η οποία επικεντρώνεται στις δεξιότητες, μόνο το 19% των στελεχών και το 23% των εργαζομένων δήλωσαν ότι η εργασία είναι καλύτερα δομημένη με αυτόν τον τρόπο. Το εν λόγω αντανακλά τη νέα πραγματικότητα που πολλοί παρατηρούν ήδη στον χώρο εργασίας τους, με το 63% των στελεχών να αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοι επικεντρώνονται στην ομαδική εργασία και σε αρμοδιότητες που βρίσκονται εκτός της περιγραφής καθηκόντων του υφιστάμενου ρόλου τους.

Ο επαναπροσδιορισμός του εργατικού δυναμικού

Στον σημερινό διαδικτυακό και διασυνδεδεμένο κόσμο, η δημόσια ευαισθητοποίηση και ο αντίκτυπος που ένας οργανισμός έχει στην κοινωνία διαδραματίζουν έναν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στην απόφαση των εργαζομένων για το πού θα επιλέξουν να εργαστούν. Για παράδειγμα, δύο στους πέντε ερωτηθέντες των γενιών Gen Z και millennials έχουν απορρίψει μια εργασία ή την ανάθεση καθηκόντων που δεν ευθυγραμμίζονταν με τις αξίες τους. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί καλούνται να επαναξιολογήσουν τα όρια που καθορίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα των εργαζομένων, κάτι που το 83% των στελεχών θεωρεί ότι είναι σημαντικό για την επιτυχία του οργανισμού τους.

Εργασιακός σχεδιασμός για έναν κόσμο χωρίς όρια

Ενώ μόνο το 15% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται η εργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για το μέλλον του εργασιακού περιβάλλοντος, άλλοι παράγοντες αποδεικνύουν πόσο κρίσιμο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι το αυξημένο αίσθημα δέσμευσης των εργαζομένων και η ευεξία τους είναι ανάμεσα στα πιο σημαντικά οφέλη που μπορούν να λάβουν από την εργασία τους. Από ό,τι φαίνεται, οι εργαζόμενοι θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμα να μπορούν να καθορίζουν από πού θα εργάζονται, είτε  αυτό είναι από το γραφείο, το σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Πιστεύουν ότι αυτή είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες να δημιουργήσουν μαζί με τους ηγέτες του οργανισμού τους το μέλλον της εργασίας τους, όπως αποδεικνύεται από το 94% των ερωτηθέντων που πιστεύει ότι οι ηγετικές ικανότητες και η αποτελεσματικότητα είναι σημαντικές για την επιτυχία του οργανισμού τους.

«Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό εξακολουθεί να είναι η κινητήρια δύναμη κάθε οργανισμού. Ο αυστηρός ορισμός των θέσεων εργασίας αντικαθίσταται από μια προσέγγιση που βασίζεται στις επαγγελματικές δεξιότητες, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες των εργαζομένων και να δημιουργηθεί ένα εργασιακό περιβάλλον με περισσότερες επιλογές και χώρο για ανάπτυξη, καινοτομία και αυτονομία. Σήμερα, οι δεξιότητες δεν περιορίζονται μόνο σε λειτουργικό ή τεχνικό επίπεδο. Αντίθετα, οι δυνατότητες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις έχουν προτεραιότητα και αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο για το μελλοντικό πλαίσιο εργασίας. Οι οργανισμοί χρειάζεται να απομακρυνθούν από την ιδέα του πλήρους ελέγχου και να οικοδομήσουν μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους τους, με σταθερές και ξεκάθαρες αρχές και αξίες, προκειμένου να δημιουργήσουν μαζί τους νέους κανόνες και τα νέα όρια που θα καθορίζουν πλέον τον τρόπο λειτουργίας τους», αναφέρει ο κ. Γιώργος Παντελίδης, Συνέταιρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Deloitte Κύπρου.

Στο παρόν Δελτίο Τύπου, η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες εταιρείες – μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια εγγυήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου (“DTTL”), του διεθνούς δικτύου μελών της και τις σχετιζόμενες με αυτές οντότητες, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για την περιγραφή της νομικής δομής της DDTL και των εταιρειών – μελών της. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν Δελτίο Τύπου είναι ορθές κατά τη δημοσιοποίησή τους.

Σχετικά με την Deloitte Κύπρου:

Η Deloitte & Touche (M.E.) LLP (DME) είναι η συνδεδεμένη οντότητα της Deloitte NSE LLP (“NSE”), συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλους της DTTL, για τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Κύπρου.

Η Deloitte Limited, ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής 162812),  είναι η συνδεδεμένη οντότητα της Deloitte NSE για την Κύπρο. Η Deloitte Limited είναι μεταξύ των μεγαλύτερων οίκων παροχής υπηρεσιών της Κύπρου, παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με πάνω από 750 άτομα προσωπικό, στη Λευκωσία και Λεμεσό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.deloitte.com/cy.

Σχετικά με την Deloitte:

Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες – μέλη της DDTL. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη και ως «Deloitte Global») και το κάθε μέλος της και κάθε σχετιζόμενη με αυτήν οντότητα, αποτελούν ξεχωριστές και ανεξάρτητες οντότητες, που δεν δύνανται να δημιουργούν υποχρεώσεις ή να δεσμεύουν η μία την άλλη έναντι τρίτων. Η DTTL και κάθε μέλος της και κάθε σχετιζόμενη με αυτήν οντότητα, είναι υπεύθυνη μόνο για τις δικές της πράξεις και παραλήψεις και όχι αυτές των άλλων οντοτήτων. Η DTTL δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Μείωση αφίξεων μεταναστών – Ανάκληση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας από 29 Σύρους

Σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα είναι οι αφίξεις μεταναστών σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου,...

Πυρκαγιά κοντά σε σπίτια στον Άγιο Αθανάσιο

Πυρκαγιά πλησίον κατοικημένης περιοχής πάρα τη περιοχή Αγίου Αθανασίου Λεμεσού(Σφαλαγγιώτισσα) ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/5). Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα...

Παγκύπρια διαμαρτυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση του Θανάση Νικολάου

Παγκύπρια διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την υπόθεση του Θανάση Νικολάου διοργανώνει η Παγκύπρια Επιτροπή Μητέρων - Συγγενών Εθνοφρουρών,...

G7: Στο επίκεντρο οι διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις

Στη σκιά μιας ανάπτυξης δύο ταχυτήτων στην παγκόσμια οικονομία συνεδριάζει η G7 στη Στρέσα της Ιταλίας, καθώς οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν την προοπτική ασυγχρόνιστων νομισματικών πολιτικών. Οι υπουργοί...

Κανόνες για ταχύτερη αξιολόγηση και διάθεση νέων φαρμάκων, ανακοίνωσε η Κυριακίδου

Νέους κανόνες για τα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες για κοινές κλινικές αξιολογήσεις φαρμάκων σε επίπεδο ΕΕ προτείνει η Κομισιόν, με στόχο τη διευκόλυνση και...

Παπούα Νέα Γουινέα: Φόβοι για εκατόμβη νεκρών από μεγάλη κατολίσθηση

Φόβοι για δεκάδες νεκρούς –ενδεχομένως και περισσότερους από 100- εκφράζονται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση σε απομακρυσμένο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα. Η κατολίσθηση, σύμφωνα με το Reuters, σημειώθηκε στο...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!