33.6 C
Nicosia
Σάββατο 13 Αυγούστου 2022 | 15:44

Frigoglass: Αύξηση 24,6% στις πωλήσεις το α΄ τρίμηνο – Οι προκλήσεις και οι προοπτικές

Στα 119,4 εκατ. ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Frigoglass το πρώτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το πρώτο τρίμηνο διατηρήθηκε η ισχυρή ζήτηση τόσο στον κλάδο της Επαγγελματικής Ψύξης, όσο και στον κλάδο της Υαλουργίας, καθώς η άρση των περιοριστικών μέτρων στα κανάλια της άμεσης κατανάλωσης λειτούργησε θετικά.

Η αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης ενισχύθηκε από την άνοδο των παραγγελιών σε Δυτική Ευρώπη, Ασία και Αφρική, ενώ οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης επηρεάστηκαν σημαντικά από τις ακυρώσεις παραγγελιών και τους περιορισμούς στη μεταφορά προϊόντων τον Μάρτιο. Στη Ρωσία, τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας στην Ανατολική Ευρώπη, κάποιοι από τους πελάτες της ακύρωσαν ή μετέθεσαν τις παραγγελίες τους μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εν μέσω αυτού του περιβάλλοντος, οι πωλήσεις στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης αυξήθηκαν κατά περίπου 15%. Οι πωλήσεις στον κλάδο Υαλουργίας διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) ανήλθε σε 19,8 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 13,3% σε σχέση με πέρυσι, με το αντίστοιχο περιθώριο να μειώνεται κατά 730 μονάδες βάσης σε 16,6%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συρρίκνωση του περιθωρίου αντανακλά το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, το ιδιαίτερα υψηλό κόστος μεταφορικών λόγω των περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίοι επιτάθηκαν με την κατάσταση σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς και το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα ενέργειας στη Νιγηρία. Οι παραπάνω παράγοντες επισκίασαν τα οφέλη της αύξησης των πωλήσεων, των αναπροσαρμογών των τιμών και των χαμηλότερων εκπτώσεων. Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με πέρυσι, σε 9,5 εκατ. ευρώ, λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες στην Ουκρανία, υπεραντισταθμίζοντας έτσι το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεων βελτιώθηκαν κατά περίπου 120 μονάδες βάσης σε 8,0%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 29,4% σε σχέση με πέρυσι, σε 10,2 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να υποχωρεί στο 8,5% σε σύγκριση με 15,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ, μια μείωση της τάξης του 42,8% σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς επηρεάζονται άμεσα από την πτώση των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA). Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 5,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με 3,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών κερδών του περσινού έτους που οφείλονταν στη σημαντική υποτίμηση του Νάιρα Νιγηρίας. Τα έξοδα φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 0,9 εκατ., έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, μια πτώση που αντανακλά τις ζημίες προ φόρων έναντι κερδών στο πρώτο τρίμηνο του 2021 καθώς και την αναβαλλόμενη φορολογία του περσινού έτους που σχετιζόταν με μη πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη.

Οι καθαρές ζημίες ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών ύψους 1,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές 27,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2022 έναντι θετικών 0,2 εκατ. στο τέλος Μαρτίου 2021. Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές επιβαρύνθηκαν κυρίως από τη χαμηλότερη λειτουργική κερδοφορία και τη συσσώρευση αποθεμάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συσσώρευση αποθεμάτων αντανακλά τις αγορές πρώτων υλών για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτών και στους δύο κλάδους και το αυξημένο απόθεμα σε τελικά προϊόντα στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, μετά τις τέσσερις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές στην Ευρώπη, και στον κλάδο Υαλουργίας για να καλυφθεί η επερχόμενη ζήτηση. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 281,1 εκατ. ευρώ έναντι 260,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2021. Στο τέλος Μαρτίου 2022, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 59,0 εκατ. ευρώ έναντι 62,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021.

«Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των πωλήσεων τους πρώτους δύο μήνες του έτους, οι προκλήσεις που δημιούργησε η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματά μας τον Μάρτιο. Λαμβάνουμε σημαντικά μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και την αύξηση του κόστους που αυτή συνεπάγεται, καθώς το υφιστάμενο γεωπολιτικό περιβάλλον έχει προκαλέσει σημαντική αβεβαιότητα αναφορικά με τις λειτουργικές και τις οικονομικές επιδόσεις του έτους» δήλωσε ο Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι επακόλουθες εκτεταμένες και συνεχώς εξελισσόμενες κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. και οι κυβερνήσεις άλλων χωρών επηρέασαν σημαντικά την επίδοση του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Σε αυτό το περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα λόγω της επιδείνωσης των πληθωριστικών πιέσεων και των επιπτώσεων από τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σημειώθηκαν ακυρώσεις παραγγελιών, ιδίως από πελάτες στις άμεσα επηρεαζόμενες χώρες. Επιπλέον, η ικανότητά της εταιρείας να εξυπηρετήσει τη ζήτηση στη Δυτική Ευρώπη συνεχίζει να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των σημαντικών δυσχερειών στη μεταφορά τελικών και ημιέτοιμων προϊόντων από τη Ρωσία καθώς και των δυσκολιών στην προμήθεια πρώτων υλών για το εργοστάσιό μας στη Ρωσία. Η εταιρεία τονίζει πως λαμβάνει μέτρα και καταρτίζει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να περιορίσει τη διατάραξη της παραγωγής στη Ρωσία και γενικότερα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του προληπτικού σχεδιασμού εναλλακτικών δρομολογίων μεταφοράς, της συνεργασίας με τους προμηθευτές, της ανάληψης πρωτοβουλιών βελτίωσης του προγράμματος παραγωγής και του επανακαθορισμού του ύψους των αποθεμάτων. «Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι τέτοιες ενέργειες θα είναι ικανές να μετριάσουν τη διατάραξη της παραγωγής. Σε αυτό το περιβάλλον, αναμένουμε μείωση των πωλήσεων στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης κατά το τρέχον έτος, λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στη Ρωσία και των περιορισμών της παραγωγής στη Ρωσία και στη Ρουμανία» επισημαίνεται. Η μείωση αυτή αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστεί από τις αυξήσεις τιμών του περασμένου έτους, την περαιτέρω αναπροσαρμογή τους στις αρχές του τρέχοντος έτους και την αυξημένη ζήτηση κυρίως στην Ινδία και στην Αφρική.

Στον κλάδο Υαλουργίας, η τρέχουσα δυναμική της αγοράς παραμένει ευνοϊκή, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρήσει τον στόχο της για διψήφια αύξηση των πωλήσεων το 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης για γυάλινες φιάλες στη Νιγηρία, της αυξημένης εξαγωγικής μας δραστηριότητας καθώς και των πρωτοβουλιών αύξησης των τιμών. Η μείωση των πωλήσεων, οι περιορισμοί στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και στο κόστος μεταφοράς στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης έχουν επηρεάσει, και αναμένεται να συνεχίσουν, την επίδοση της εταιρείας τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022. «Παρόλο που λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο των τάσεων αυτών μέσω αναπροσαρμογών των τιμών και πρωτοβουλιών μείωσης του κόστους, επί του παρόντος εκτιμούμε, και με βάση εύλογες παραδοχές, ότι οι ανωτέρω τάσεις θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά τη κερδοφορία και τη ρευστότητα μας για το υπόλοιπο του έτους» εκτιμά η εταιρεία.

«Συνολικά, η κερδοφορία του ομίλου θα υποστηριχθεί από τον κλάδο Υαλουργίας το 2022. Επιπλέον, εμμένουμε στον στόχο μας για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ το 2022, από τα οποία 15 εκατ. αφορούν στον κλάδο Υαλουργίας. Στις κεφαλαιακές δαπάνες του 2022 έχει συμπεριληφθεί η προαγορά υλικών που σχετίζονται με την προγραμματισμένη ανακατασκευή ενός κλιβάνου το 2023. Οι κεφαλαιακές δαπάνες που αφορούν στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης σχετίζονται κυρίως με την ανέγερση του κτιρίου και την προμήθεια του εξοπλισμού για το νέο εργοστάσιο στη Ρουμανία» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Οι οίκοι αξιολόγησης S&P και Fitch κηρύσσουν το Κίεβο σε κατάσταση επιλεκτικής χρεοκοπίας

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης S&P και Fitch Ratings υποβάθμισαν χθες Παρασκευή το αξιόχρεο του ουκρανικού δημοσίου σε ό,τι αφορά ομόλογα και άλλα αξιόγραφα εκπεφρασμένα...

Νεκρός 49χρονος Ελληνοκύπριος σε υποστατικό στον Αη Γιάννη

Νεκρός εντοπίστηκε 49χρονος Ελληνοκύπριος σε υποστατικό, στην περιοχή του Άγιου Ιωάννη Πιτσιλιά. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου, ο 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός έξω...

Καιρός: Ψηλή θερμοκρασία, αλλά και δυνατοί άνεμοι

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί...

Ανοικτή κόντρα Χριστοδουλίδη-ΡΙΚ για τα debates – Αιχμές για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία

Σε ανοικτή κόντρα μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και ΡΙΚ εξελίσσεται το θέμα με τις Τήλε-συζητήσεις υποψηφίων. Μετά την ανακοίνωση του ΡΙΚ, ο υποψήφιος για την προεδρία της...

Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει 7 έργα στον τομέα της άμυνας της Κύπρου

Κυπριακές επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα εξασφάλισαν χρηματοδότηση για επτά έργα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (European Defence Fund - EDF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για...

Αστυνομία: Προσοχή από απάτες στο διαδίκτυο – Τι να ελέγχετε

Η Αστυνομία με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο παρέχει σειρά συμβουλών προς τους πολίτες ώστε να αποφεύγουν και να προλαμβάνουν τις απάτες που διενεργούνται...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!

Nomisma Test

FREE
VIEW