17.9 C
Nicosia
Δευτέρα 26 Φεβρουάριος 2024 | 17:49

Eurobank: Στα 684 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α΄ εξάμηνο 2023

Σε €684εκ., έναντι €941εκ. το α΄ εξάμηνο 2022, διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο 2023 τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank και περιλαμβάνουν κυρίως €111εκ. κέρδος από την απόκτηση συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2023

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2% έναντι του α΄ εξαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.043εκ., λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 88 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,63%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €270εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το α΄ εξάμηνο 2023.

Ως αποτέλεσμα αυτών, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,7% έναντι του περυσινού α΄ εξαμήνου σε €1.313εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 10,3% το α΄ εξάμηνο 2023 σε €1.331εκ., λόγω των υψηλών μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα της περυσινής χρονιάς.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7% σε ετήσια βάση στα €443εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το α΄ εξάμηνο 2023, από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με τον δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 76,0% στα €869εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,6% σε €888εκ. το α΄ εξάμηνο 2023.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 36,8% έναντι του α΄ Εξαμήνου 2022 σε  €164εκ. και αντιστοιχούσαν σε 81 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €374εκ. σε €705εκ. το α΄ εξάμηνο 2023.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €712εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599εκ. το α΄ εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17,9% το α΄ εξάμηνο 2023.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €205εκ. το α΄ εξάμηνο 2023, από €97εκ. το α΄ εξάμηνο 2022. Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 79,6% και ανήλθαν σε €233εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,5% σε €207εκ. το α΄ εξάμηνο 2023. Το 44% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη €90εκ.) και το 49% από αυτές στην  Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη €101εκ).

Οι δραστηριότητες στη Σερβία λογίζονται ως περουσιακό στοιχείο προς πώληση από το α΄ τρίμηνο του 2023. Τα στοιχεία των αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού του 2022 έχουν αναπροσαρμοστεί ανάλογα.

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το α΄ εξάμηνο 2023, από 5,9% το α΄ εξάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €140εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €191εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,2δισ. ή €0,6δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 72,6% το α΄ εξάμηνο 2022 σε 73,2% το αντίστοιχο φετινό α΄ εξάμηνο.

Στο τέλος Ιουνίου 2023 ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,0%6 και ο δείκτης FL CET1 σε 16,3%6, αυξημένοι κατά 200 και 230 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του α΄ εξαμήνου 2022.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,90 και ήταν αυξημένα κατά 18,8% σε ετήσια βάση.

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €81,5δισ. στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2023.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,5δισ. το α΄ εξάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,1δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,6δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €24,2δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €0,3δισ. το α΄ εξάμηνο 2023 σε €55,9δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  σε 174,2% στο τέλος του α΄ Εξαμήνου 2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €17,3δισ. την ίδια περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €4,2δισ. σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2022 σε €7,4δισ. στο τέλος Ιουνίου 2023.

Ανοιχτή η επέκταση στο εξωτερικό

Aνοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης στο εξωτερικό (ακόμη και Μέση Ανατολή και Ινδία) άφησε ο CEO της Eurobank κ. Καραβίας σε μια προσεκτική απάντηση σε σχετική ερώτηση σημειώνοντας πως είναι θέμα κεφαλαίων οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στο εξωτερικό ενώ δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό, παρά την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ σημείωσε ο CEO της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές διασφάλισαν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ενώ η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Κορυφαία μας προτεραιότητα είναι η διανομή μερίσματος, τόνισε ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας.  Στόχος μας,  επεσήμανε ο τραπεζίτης, είναι να μοιράσουμε στους μετόχους μας το 25% των κερδών του 2023.

Η τράπεζα αυξάνει τις προβλέψεις της για το σύνολο της φετινής χρήσης. Ειδικότερα, εκτιμά πλέον ότι τα έσοδα από βασικές δραστηριότητες προ προβλέψεων θα διαμορφωθούν στα 1,7 δισ. ευρώ (από 1,4 δισ. ευρώ), με τα λειτουργικά κέρδη στο σύνολο της χρήσης να υπερβαίνουν το 1,3 δισ. ευρώ (έναντι προηγούμενης πρόβλεψης στα 1,1 δισ. ευρώ)

Παράλληλα, ανεβάζει την πρόβλεψη για τα κέρδη ανά μετοχή στα 0,28 ευρώ από προηγούμενη πρόβλεψη στα 0,22 ευρώ.

Σε ερώτηση αναφορικά με το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά του ποσοστού 1,4% της τράπεζας που ελέγχει το ΤΧΣ, ο κ. Καραβίας τόνισε ότι η Eurobank θα υποβάλλει σχετική προσφορά στο Ταμείο στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Η διαδικασία θα είναι σχετικά γρήγορη, οπότε αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του μήνα», τόνισε.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ειδικά για επενδυτικά έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Το πρώτο εξάμηνο, οι εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20% κατευθύνθηκε σε αειφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των πελατών μας στη Ρόδο που επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Επικοινωνία Μητσοτάκη- Ερντογάν: Οι ευχές για τα γενέθλιά του

Ευχές στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα γενέθλιά του, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχανε πριν από λίγη ώρα. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός...

Πειθαρχική έρευνα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο (βίντεο)

Οι συμπεριφορές στις οποίες είχε συνηθίσει κατά τον πρότερο ποδοσφαιρικό βίο του ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν είναι αποδεκτές στη Σαουδική Αραβία. Αν και σε αθλητικό...

Ισπανία: Ξανά με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Μαδρίτης οι αγρότες

Στο κέντρο της Μαδρίτης διαδήλωσαν χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους, καθώς συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας...

Τραμπ: Άσκησε έφεση κατά της απόφασης της Νέας Υόρκης σχετικά με την «τέχνη κλοπής»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ,Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε έφεση κατά της απόφασης της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με την οποία τον έκρινε υπεύθυνο επειδή «φούσκωνε»...

ΑΝΑΛΥΣΗ: Τι σημαίνει η παραίτηση της κυβέρνησης της Φατάχ για τους Παλαιστινίους και το μέλλον της Γάζας

Το πρώτο βήμα προς τη μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς για τα παλαιστινιακά εδάφη, έγινε σήμερα με την παραίτηση της κυβέρνησης της Δυτικής Όχθης στον πρόεδρο της...

ΣΥΡΙΖΑ: Με ανοιχτούς λογαριασμούς η επομένη του εκρηκτικού συνεδρίου – Οι νέοι συσχετισμοί

Μετά από ένα επεισοδιακό τετραήμερο, έπεσε χθες η αυλαία του 4ου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, εν μέσω οργιώδους παρασκηνίου, εντάσεων αλλά και ανατροπών. Μπροστά στον...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!