30.7 C
Nicosia
Δευτέρα 15 Ιούλιος 2024 | 14:36

ΚΕΔΙΠΕΣ: Πληρωμές €78 εκατ. στην Ελληνική

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί σε πληρωμές €78,2 εκατ. ή 74% των απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον Υπ. Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χάρη Γεωργιάδη, ο κ. Κεραυνός σημειώνει ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα δεκατέσσερις απαιτήσεις για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022 συνολικού ύψους €105,8 εκατ.

Στα €1,7 δισ. οι εισπράξεις ΚΕΔΙΠΕΣ – €940 εκατ. στο κράτος

Οι συνολικές εισπράξεις της ΚΕΔΙΠΕΣ από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανέρχονται σε €1.663 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν εισπράξεις από χορηγήσεις €973 εκατ., από πωλήσεις ακίνητων €597 εκατ., από ενοίκια €20 εκατ. και άλλες ταμειακές εισροές συνολικού ύψους €73,0 εκατ.

Το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31 Δεκεμβρίου 2022 είναι €6,9 δισ. με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά χορηγήσεις ονομαστικής αξίας (€6,1 δισ.)

Μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 έχουν καταβληθεί σωρευτικά προς το κράτος €940 εκατ. έναντι της κρατικής βοήθειας, εκ των οποίων τα €310 εκατ. το 2022 και τα €60 εκατ. το τρίμηνο 2023.

Μιλώντας μετά από τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και αναφερόμενος σε απάντηση σε επερώτηση που έθεσε γραπτώς στον Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε ικανοποίηση για την πληροφόρηση που έλαβε για την οικονομική απόδοση και τα δεδομένα σχετικά με την ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Μέχρι σήμερα το κράτος έχει εισπράξει €1,1 δισ. σε μορφή μετρητών και εν μέρει υπό μορφή ακινήτων. Και υπάρχει μεγάλη αξία άρα και προοπτική για είσπραξη ενός πολύ μεγαλύτερου ποσού»

Εξέφρασε την άποψη ότι μ’ αυτό τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερη και για πλήρη είσπραξη από το κράτος της κρατικής βοήθειας που είχε παρασχεθεί το 2018 και επιβεβαιώνεται και ο λόγος για τον οποίο οι Οίκοι Αξιολόγησης αμέσως είχαν αναβαθμίσει την κυπριακή οικονομία.

Σημείωσε επίσης ότι όπως εξηγεί και η απάντηση του Υπουργού, τα ποσά αυτά δεν προκύπτουν καν από εκποιήσεις.

Σε εξέλιξη εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτός από την αποπληρωμή σε μετρητά, περίπου ποσό €3,0 εκατ. έχει αποπληρωθεί με μεταφορά περιουσιακών στοιχείων όπως συλλογών έργων τέχνης και διαγραφές δανείων κυρίως σε σχέση με τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Επιπλέον, έχει αποφασισθεί η απόκτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία και η εκμίσθωση ακινήτων σε Δήμους και Κοινότητες καθώς και για στέγαση κρατικών υπηρεσιών της πρώην ΣΚΤ συνολικής αξίας περίπου €144 εκατ.

Σημειώνεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίες του ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, 25 Ιουλίου 2019, 6 Νοεμβρίου 2019 και 16 Δεκεμβρίου 2020, 10 Μαρτίου 2021, 15 Σεπτεμβρίου 2021, 1 Δεκεμβρίου 2021, 18 Μαΐου 2022, 22 Αυγούστου 2022, 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 2 Νοεμβρίου 2022 αποφάσισε την απόκτηση ακινήτων που αντιστοιχούν σε 460 τίτλους περίπου (σημειώνεται ότι ένα ακίνητο μπορεί να αποτελείται από πλέον τους ενός τίτλου), η αξία των οποίων με βάση την εκτίμηση της ΚΕΔΙΠΕΣ/ALTAMIRA ανέρχεται γύρω στα €144 εκατ.

Η διαδικασία για απόκτηση των πιο πάνω ακινήτων δεν έχει οριστικοποιηθεί αφού είναι σε εξέλιξη η εκτίμηση της αξίας όλων των ακινήτων από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και κτιριακής αξιολόγησης των κτιρίων που θα στεγάσουν κρατικές υπηρεσίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Παραχώρηση κενών κτιρίων

Το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με ΚΕΔΙΠΕΣ, προχωρούν στην παραχώρηση χρήσης από ΑΤΑ και κρατικές υπηρεσίες των κενών κτιρίων που έχουν επιλεγεί, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των κτιρίων στη Δημοκρατία.

Ήδη έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2020 η διαδικασία παραχώρησης των κενών κτιρίων προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην βάση σχετικού εγγράφου που υπογράφεται μεταξύ Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ALTAMIRA. Μέχρι τον Αύγουστο του 2022 είχαν παραχωρηθεί 235 ακίνητα εκ των οποίων τα 36 σε Δήμους, 183 σε Κοινοτικά Συμβούλια και 16 για στέγαση Κρατικών Υπηρεσιών.

Οι όροι εκμίσθωσης ακινήτων

Οι όροι που θα διέπουν την εκμίσθωση των ακινήτων που θα παραχωρηθούν στις ΑΤΑ είναι οι ακόλουθοι:

(α)   Το αντίτιμο της Μίσθωσης/Εκχώρησης ανέρχεται ετήσια στο 0,3% της τιμής εκτίμησης του ακινήτου όπως αυτή θα καθοριστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

(β)   H διάρκεια της μίσθωσης είναι για 20 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

(γ)   Στην περίπτωση που θα παραχωρηθούν ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται σε τρίτους, τα έσοδα από τα ενοίκια θα αποτελούν έσοδα των ΑΤΑ.

(δ)   Στην περίπτωση που ακίνητα τα οποία θα παραχωρηθούν στις ΑΤΑ ενοικιασθούν σε οντότητες που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, το ενοίκιο θα πρέπει να είναι το αγοραίο.

(ε)   Οι ΑΤΑ θα είναι υπεύθυνες για την επιδιόρθωση και συντήρηση των ακινήτων που θα τους παραχωρηθούν.

Μέχρι να οριστικοποιηθεί η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας των κτιρίων στη Δημοκρατία και στην βάση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019, το Υπουργείο Οικονομικών έχει συμφωνήσει με την ΚΕΔΙΠΕΣ/ALTAMIRA όπως παραχωρηθούν για ίδια χρήση στις ΑΤΑ, τα κενά ακίνητα χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Λόγω του γεγονότος ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει να είναι ο ιδιοκτήτης των ακινήτων και η ALTAMIRA ο διαχειριστής τους, έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών, το έγγραφο συμφωνίας το οποίο θα υπογράφουν οι ΑΤΑ με την ALTAMIRA. Με την υπογραφή της Συμφωνίας παραχωρούνται και τα κλειδιά.

Επίσης σημειώνεται ότι:

(α)   Δεν θα παραχωρηθούν ακίνητα για τα οποία υπάρχουν σε ισχύ ενοικιαστήρια έγγραφα.

(β)   Κενά ακίνητα τα οποία θα παραχωρηθούν θα είναι μόνο για ίδια χρήση ή/και για χρήση από κυβερνητικές υπηρεσίες στην βάση των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

(γ)   Κτίρια τα οποία θα παραχωρηθούν για χρήση δεν μπορούν να ενοικιασθούν σε τρίτους πριν την υπογραφή των Συμφωνιών Εκχώρησης μεταξύ της Δημοκρατίας και των ΑΤΑ.

(δ)   Για σημαντικές μετατροπές/προσθήκες/αλλαγή χρήσης των ακινήτων που θα παραχωρηθούν θα δύνανται να πραγματοποιηθούν νοουμένου ότι θα ληφθεί έγκριση της ΚΕΔΙΠΕΣ ως σημερινού ιδιοκτήτη των ακινήτων.

Υπόλοιπο οφειλών ΚΕΔΙΠΕΣ και κρατικές εγγυήσεις

Το υπόλοιπο των οφειλών της ΣΕΔΙΠΕΣ σε σχέση με την Κρατική Ενίσχυση προς το κράτος στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχεται στα €2,813 εκατ.

Το συνολικό ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα και είχαν αρχικά ενταχθεί στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων ανέρχεται στα €2,608 εκατ.

Το συνολικό ύψος των πιστωτικών διευκολύνσεων που παραμένουν στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (τελευταία ημερομηνία υποβολής απαίτησης και αρχείου υπολογισμού μέχρι σήμερα) ανέρχεται στα €1,610 εκατ. και ως εκ τούτου σημειώνεται μείωση 38%.

Δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πληρωμή του κράτους προς την Ελληνική Τράπεζα ούτε έχει ενεργοποιηθεί η Κρατική Εγγύηση των υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αφού οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις καλύπτονται από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Επίσης η ΚΕΔΙΠΕΣ διατηρεί επαρκές ταμειακό απόθεμα σε σχέση με το μη εξοφλημένο υπόλοιπο της απαίτησης.

Η κυβερνητική εγγύηση του Σχεδίου θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει μελλοντικές απαιτήσεις που θα υποβληθούν από την Ελληνική Τράπεζα μέχρι τη λήξη του Σχεδίου το 2030. Σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση θα επιβάρυνε άμεσα το κράτος, ενώ σήμερα η επιβάρυνση είναι έμμεση αφού οι απαιτήσεις καταβάλλονται από την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά μέχρι σήμερα σε €43,1 εκατ.

Η πολιτική αναδιαρθρώσεων – Δεν προωθούνται εκποιήσεις

Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων αναδιάρθρωσης ακολουθείται η πολιτική της ΚΕΔΙΠΕΣ η οποία βασίζεται σε σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνεται ότι βάσει της σχετικής οδηγίας της ΚΤΚ, θα πρέπει να διενεργούνται βιώσιμες αναδιαρθρώσεις και να στοιχειοθετείται η δυνατότητα των δανειοληπτών να τηρήσουν το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση είναι τερματισμένο/σε δικαστικά μέτρα με το 84% του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση να παρουσιάζει μακροχρόνιες καθυστερήσεις, πέραν των 5 χρόνων, η δυνατότητα των δανειοληπτών να αναλάβουν νέο πρόγραμμα αποπληρωμής είναι περιορισμένη. Εντούτοις, στην προσπάθεια εξεύρεσης συναινετικής λύσης προς το κοινό συμφέρον τόσο της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και των δανειοληπτών, ακολουθώντας τόσο την πολιτική της ΚΕΔΙΠΕΣ αλλά και το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, εξετάζονται και εφαρμόζονται και άλλες λύσεις πέραν της αναδιάρθρωσης», σημειώνεται.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο 2018-2021 έχουν αναδιαρθρωθεί 10,120 λογαριασμοί συνολικού ποσού €1,358 εκατ. Έχουν διενεργηθεί αναδιαρθρώσεις σε όλες τις κατηγορίες και δεν περιορίζονται σε δάνεια με εξασφάλιση 1η κατοικία και επαγγελματική στέγη.

«Αναφορικά με την τοποθέτηση ότι προωθούνται οι εκποιήσεις, σημειώνεται ότι το 54% των συνολικών συναινετικών λύσεων που έχουν υλοποιηθεί κατά την περίοδο 2018-2021 αφορούν λογαριασμούς που είναι τερματισμένοι/σε δικαστικά μέτρα. Βάσει της στρατηγικής, σε περίπτωση που οι δανειολήπτες συνεργάζονται καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εξευρεθεί συναινετική λύση με τους δανειολήπτες και να αποφευχθεί λήψη ή συνέχιση δικαστικών μέτρων/εκποιήσεων πάντοτε μέσα στα πλαίσια των πολιτικών και επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ. Συνολικά για την περίοδο 2018-2021 για 11,666 λογαριασμούς οι οποίοι ήταν τερματισμένοι/σε δικαστικά μέτρα συνολικού ποσού €1,475 εκατ. έχει εξευρεθεί συναινετική λύση. Ως εκ τούτου, βάσει των στοιχείων αυτών, διαφαίνεται ότι η διατύπωση στην επιστολή ότι προωθούνται οι εκποιήσεις είναι λανθασμένη», τονίζεται.

Σημειώνεται ότι η λογιστική μη-ελεγμένη αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2022, μετά τις προβλέψεις και απομειώσεις, εκτιμάται σε €2,8 δισ.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην επιστολή σχολίασε σήμερα ο κ. Γεωργιάδης εκφράζοντας ικανοποίηση για την οικονομική απόδοση και τα δεδομένα σχετικά με την ΚΕΔΙΠΕΣ.

«Μέχρι σήμερα το κράτος έχει εισπράξει 1,1 δισ. σε μορφή μετρητών και εν μέρει υπό μορφή ακινήτων. Και υπάρχει μεγάλη αξία άρα και προοπτική για είσπραξη ενός πολύ μεγαλύτερου ποσού», είπε.

«Μ’ αυτό τον τρόπο και όπως εξηγεί η απάντηση του Υπουργού χωρίς καν να προκύπτουν από εκποιήσεις αυτά τα ποσά κατά κύριο λόγο, θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα για πολύ μεγαλύτερη και για πλήρη είσπραξη από το κράτος της κρατικής βοήθειας που είχε παρασχεθεί το 2018 και επιβεβαιώνεται και ο λόγος για τον οποίο οι Οίκοι Αξιολόγησης αμέσως είχαν αναβαθμίσει την κυπριακή οικονομία», σημείωσε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Λήστεψαν υπό την απειλή όπλου επιχειρηματία στη Λάρνακα

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε ξημερώματα της Δευτέρας, 15 Ιουλίου στην Επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, γύρω στις 01:30, 31χρονος επιχειρηματίας, έγινε στόχος ληστή,...

Πώς φτάσαμε στην παρολίγον δολοφονία του Τραμπ – Η επόμενη μέρα για τις ΗΠΑ

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση είναι η πιο σοβαρή επίθεση σε Αμερικανό πρόεδρο (νυν ή πρώην) από τότε που ο Τζον...

Πώς η σφαίρα κατά του Τραμπ πυροδότησε ράλι στο Bitcoin

To Βitcoin κάνει σήμερα άλμα 9,5% στα 62.980 δολάρια, στον απόηχο της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως σχολιάζουν αναλυτές, οι επενδυτές ποντάρουν πια σε ευρεία νίκη...

M.Καρογιάν: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική συμφωνία

Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική συμφωνία, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ - Συνεργασία, Μάριος Καρογιάν κατά την ειδική συνεδρία τη Δευτέρα της Βουλής των Αντιπροσώπων για...

Ν.Παπαδόπουλος: Στήριξη, όχι υπονόμευση του ΠτΔ στις προσπάθειες λύσης

Την ανάγκη ενότητας γύρω από αυτά στα οποία συμφωνούν όλοι και στήριξης του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεκδίκηση λύσης στο Κυπριακό, τόνισε ο Πρόεδρος...

Συνάντηση συντεχνιών με ΟΚΥπΥ για ωρομίσθιους την Τρίτη

Συνάντηση με τον ΟΚΥπΥ θα έχουν αύριο Τρίτη το πρωί οι συντεχνίες ώστε να αποφευχθεί η 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!