33.7 C
Nicosia
Παρασκευή 14 Ιούνιος 2024 | 20:46

Π. Νικολάου: Μετεξελίξαμε την Τράπεζα Κύπρου σε ένα κερδοφόρο οργανισμό

Χρονιά ορόσημο χαρακτήρισε το 2023 για την Τράπεζα Κύπρου ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πανίκος Νικολάου, καθώς όπως υπέδειξε ήταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο και την Ελλάδα που εξασφάλισε την έγκριση από την ΕΚΤ για την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια.

Μιλώντας κατά την ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας, ο Πανίκος Νικολάου υπογράμμισε πως το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε τον μετασχηματισμό της Τράπεζας Κύπρου σε ένα καλά κεφαλαιοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό, για να συμπλήρωσει ότι σε μια περαιτέρω απόδειξη της σημαντικής προόδου που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια και της αξιοπιστίας που έχει αναπτύξει με τους διεθνείς επενδυτές, η Τράπεζα Κύπρου άνοιξε εκ νέου την αγορά Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (‘AT1 Securities’) σε ευρώ τον Ιούνιο του 2023.

«Οι ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του 2023 μας επέτρεψαν να λάβουμε έγκριση από την ΕΚΤ τον Μάρτιο 2024, για να αυξήσουμε σημαντικά τη διανομή στους μετόχους από τα κέρδη του 2023, σε €137 εκατ.», ανέφερε, για να εξηγήσει ότι αυτή η διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. (€0.25 ανά συνήθη μετοχή) και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ.

«Η διανομή αυτή είναι 6 φορές μεγαλύτερη από τη διανομή του 2023, με το προτεινόμενο μέρισμα σε μετρητά να είναι πενταπλάσιο από το μέρισμα που πληρώθηκε κατά το 2023. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) υπερδιπλασιάστηκε σε 30%, ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του Συγκροτήματος για ποσοστό διανομής ύψους 30%-50%» υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στο όραμα για το Συγκρότημα, ο Πανίκος Νικολάου σημείωσε πως είναι η δημιουργία διά βίου συνεργασιών με τους πελάτες του, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντάς τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ εν συνεχεία παρέθεσε τους πυλώνες της στρατηγικής του Συγκροτήματος.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ομιλία του διευθύντος συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου κατά την ετήσια γενική συνέλευση:

Αγαπητοί Μέτοχοι,

Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας στη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί μια σημαντική στιγμή στη πορεία του Συγκροτήματος. Ιδιαίτερα σήμερα όπου παρουσιάζουμε τις επιδόσεις του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του 2023, που θεωρώ ως ‘μια χρονιά ορόσημο’. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για να επισκοπήσουμε τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του Συγκροτήματος καθώς και να αναλογιστούμε την 125η επέτειο της Τράπεζας το 2024.

Προτού συζητήσω το γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον και τις επιδόσεις του Συγκροτήματος εντός του πλαισίου αυτού, θα εξηγήσω εν συντομία τι εννοώ με τον όρο 2023, ‘μια χρονιά ορόσημο’.

Το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζα, καθώς ήμασταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο και την Ελλάδα που εξασφάλισε την έγκριση από την ΕΚΤ για την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια.

Το μέρισμα ανήλθε σε €22.3 εκατ. και ισοδυναμούσε με ποσοστό (‘payout ratio’) ύψους 14% της προσαρμοσμένης κερδοφορίας πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε τον μετασχηματισμό της Τράπεζας Κύπρου σε ένα καλά κεφαλαιοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό.

Σε μια περαιτέρω απόδειξη της σημαντικής προόδου που έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια και της αξιοπιστίας που έχουμε αναπτύξει με τους διεθνείς επενδυτές, η Τράπεζα Κύπρου άνοιξε εκ νέου την αγορά Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (‘AT1 Securities’) σε ευρώ τον Ιούνιο του 2023.

Η αγορά αυτή είχε κλείσει μετά την επείγουσα εξαγορά της Credit Suisse και την απομείωση των Χρεογράφων Πρόσθετης Κατηγορίας 1 (‘AT1 Securities’) τον Μάρτιο του 2023. Η επιτυχής μας έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (‘ΑΤ1 Securities’) ύψους €220 εκατ. υπερκαλύφθηκε 12 φορές, προσελκύοντας το ενδιαφέρον περίπου 240 θεσμικών επενδυτών, γεγονός που επέτρεψε την χαμηλότερη τιμολόγηση σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (‘ΑΤ1 Securities’) το 2018. Η έκδοση αυτή αναγνωρίστηκε επίσης ως το Καλύτερο Ομόλογο Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη από το EMEA Finance στα βραβεία για το 2023.

Τώρα, θα αναφερθώ στην επίδοση της κυπριακής οικονομίας για το 2023, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό πλαίσιο ως προς τις επιδόσεις του Συγκροτήματος.

Λειτουργικό περιβάλλον: Η Κύπρος συνέχισε να έχει καλύτερη επίδοση από την Ευρωζώνη

Εκτός από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, το 2023 ξέσπασε πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αυξάνοντας τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και αστάθεια. Επιπλέον, οι επιθέσεις από τους Χούτοι στην Υεμένη κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα επιβάρυναν τις υφιστάμενες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι ναυτιλιακές διαδρομές έγιναν μακρύτερες και ακριβότερες.

Παρά τις προκλήσεις αυτές, η Κυπριακή οικονομία συνέχισε να επιδεικνύει την ανθεκτικότητά της σε γεωπολιτικούς και μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς εντός του 2023. H Κύπρος κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης ύψους 2.5% το 2023, με το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό να συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της καταγεγραμμένης ανάπτυξης κατά την περίοδο αυτή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας ξεπέρασε σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, που ανήλθε σε 0.5% για το 2023.

Η τουριστική δραστηριότητα συνέχισε να βελτιώνεται το 2023 μετά τις ισχυρές επιδόσεις του 2022. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 20.1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 3.8 εκατ., που αντιστοιχεί στο 97% των αφίξεων του 2019 πριν από το Covid. Παρομοίως, τα έσοδα από τον τουρισμό για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 αυξήθηκαν κατά 22.6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, και ανέρχονται περίπου στα €3 δις. Τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν κατά 11% ψηλότερα από τα αντίστοιχα έσοδα του 2019.

Η Κυπριακή οικονομία επωφελήθηκε επίσης από τον χαμηλότερο πληθωρισμό σε σύγκριση με την ευρωζώνη, με τον πληθωρισμό με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να ανέρχεται στο 3.9% κατά μέσο όρο το 2023 σε σύγκριση με 5.4% στην ευρωζώνη. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται ότι θα συνεχίσει να επιβραδύνεται κατά το 2024, όπου σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να ανέλθει σε 2.4% για την Κύπρο και σε 2.5% για την Ευρωζώνη.

Πριν αναφερθώ στις λεπτομέρειες των λειτουργικών και οικονομικών μας επιδόσεων για το 2023, θα ήθελα να κάνω ένα βήμα πίσω.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, το 2023 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Τράπεζα.

Ήταν η αρχή ενός νέου κεφαλαίου στο οποίο η Τράπεζα είναι καλά κεφαλαιοποιημένη, έχει ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και είναι βιώσιμα κερδοφόρα. Αυτή ήταν η συνέχεια του ριζικού μετασχηματισμού της Τράπεζας κατά την προηγούμενη δεκαετία.

Μειώσαμε τους κινδύνους της Τράπεζας με την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά €14.6 δις (ή κατά 98%) από τον Δεκέμβριο 2014. Στο τέλος του 2023 ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ανήλθε σε 3.6%

Η μείωση των κινδύνων συνδυάστηκε επίσης με σημαντική βελτίωση των δεικτών κεφαλαίων και τον συνολικό μετασχηματισμό του προφίλ της ρευστότητάς μας, επιτρέποντάς μας να έχουμε ισχυρές αποδόσεις το 2023 με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) να ανέρχεται σε 24.8%.

Οικονομικό έτος 2023: Ισχυρά λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα

Θα μοιραστώ τώρα μαζί σας τις κύριες παρατηρήσεις μου για τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες σας παρουσιάζονται σήμερα.

Το 2023 έχουμε επιτύχει ισχυρά λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα, καταγράφοντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €487 εκατ. (αυξημένα σε σύγκριση με €57 εκατ. από τα επίπεδα του 2022), επωφελούμενα από την απότομη αύξηση των επιτοκίων, και ξεπεράσαμε τους στόχους που θέσαμε για το 2023 κατά την εκδήλωση ενημέρωσης επενδυτών τον Ιούνιο 2023 (‘Investor Update Event’).

Ήμασταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.8%, αυξημένη σε σύγκριση με 3.2% το 2022, καθώς και με τον δείκτη κόστους προς έσοδα ύψους 31%, μειωμένος από 49% το 2022.

Ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας θέση κατά τη διάρκεια του 2023, υποστηριζόμενη από την ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 482 μονάδων βάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (υπολογισμένοι για εποπτικούς σκοπούς) να ανέλθουν σε 17.4% και 22.4% αντίστοιχα. Αυτοί οι κεφαλαιακοί δείκτες περιλαμβάνουν διανομή στους μετόχους από την κερδοφορία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, και περιλαμβάνει μέρισμα σε μετρητά, το οποίο καλείστε να εγκρίνεται σήμερα.

Η ρευστότητα μας παρέμεινε ισχυρή κατά το 2023, με το πλεόνασμα ρευστότητας να ανέρχεται σε €9.1 δις και με την καταθετική βάση, η οποία είναι στην πλειονότητα της είναι λιανική, να ανέρχεται σε €19.3 δις, αυξημένη κατά 2% σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο 2023 εκδώσαμε ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €350 εκατ., το οποίο πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’).

Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την Κυπριακή οικονομία το 2023, με τον νέο δανεισμό να ανέρχεται σε περίπου €2 δις., ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε €9.8 δις, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές αντιστάθμισαν τον νέο δανεισμό.

Και τέλος, συνεχίσαμε να βελτιώνουμε την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας με τον δείκτη ΜΕΔ να ανέρχεται σε 3.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, μειωμένος κατά 40 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, και ευθυγραμμισμένος με τον στόχο μας. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΔ ανήλθε σε 73%, αυξημένος κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ανήλθε σε 62 μονάδες βάσης, η οποία αναμένεται να ομαλοποιηθεί σε 40-50 μονάδες βάσης μεσοπρόθεσμα.

Όπως ανέφερα προηγουμένως, τον Απρίλιο 2023, η Τράπεζα Κύπρου ήταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο και την Ελλάδα που εξασφάλισε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (‘ΕΚΤ’) για την επανέναρξη πληρωμής μερισμάτων μετά από 12 χρόνια.

Οι ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του 2023 μας επέτρεψαν να λάβουμε έγκριση από την ΕΚΤ τον Μάρτιο 2024, για να αυξήσουμε σημαντικά τη διανομή στους μετόχους από τα κέρδη του 2023, σε €137 εκατ. Αυτή η διανομή αποτελείται από μέρισμα σε μετρητά ύψους €112 εκατ. (€0.25 ανά συνήθη μετοχή) και την πρώτη επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ. Η διανομή αυτή είναι 6 φορές μεγαλύτερη από τη διανομή του 2023, με το προτεινόμενο μέρισμα σε μετρητά να είναι πενταπλάσιο από το μέρισμα που πληρώθηκε κατά το 2023. Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) υπερδιπλασιάστηκε σε 30%, ευθυγραμμισμένο με τον στόχο του Συγκροτήματος για ποσοστό διανομής ύψους 30%-50%.

Οι πρώτοι τρείς μήνες του 2024

Έχετε πιθανότατα δει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, τα οποία ανακοινώσαμε χθες, και τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, οπότε θα εστιάσω στα κύρια σημεία.

Είχαμε ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2024, ιδιαίτερα όσον αφορά την κερδοφορία.

 • Έχουμε επιτύχει κέρδη μετά την φορολογία ύψους €133 εκατ. με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 23.6%, το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 20%.
 • Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την οικονομία, με την παροχή νέου δανεισμού ύψους €676 εκατ.
 • Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17.1% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 22.0%. Πέτυχαμε οργανική δημιουργία κεφαλαίου ύψους περίπου 130 μ.β. για το τρίμηνο. Περιλαμβανομένων των κερδών του πρώτου τριμήνου, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.6% και 22.5% αντίστοιχα.
 • Η ρευστότητα επίσης παραμένει ισχυρή, με το πλεόνασμα ρευστότητας να ανέρχεται σε €7.3 δις. Οι καταθέσεις, που στην πλειονότητα τους είναι λιανικές, παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα €19.3 δις., αλλά ήταν αυξημένες κατά 2% σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, με την επιτυχή έκδοση του Πράσινου ομολόγου, ύψους €300 εκατ. τον Απρίλιο 2024, έχουμε πετύχει νωρίτερα τη συμμόρφωση και τη δημιουργία επαρκούς αποθέματος ως προς την τελική Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’), για τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
 • Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει ανθεκτική και ευθυγραμμισμένη με τους στόχους μας, όπως αντικατοπτρίζεται στο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους 3.4%, και στο βελτιωμένο δείκτη κάλυψης ΜΕΔ ύψους 77% κατά το τέλος του τριμήνου.

Οι ισχυρές επιδόσεις μας αυτό το τρίμηνο αποδεικνύουν πως βρισκόμαστε σε καλύτερη πορεία από τους στόχους του 2024.

Άμεσες προτεραιότητες

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη λειτουργικής αριστείας και η Τράπεζα Κύπρου είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή τραπεζική στην Κύπρο. Αναδιαμορφώνουμε την τραπεζική εμπειρία έτσι ώστε να είναι πιο διαισθητική, πιο ανταποκρινόμενη και πιο ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των πελατών μας.

Το Συγκρότημα στοχεύει να συνεχίσει, να καινοτομεί και να απλοποιεί το τραπεζικό ταξίδι, παρέχοντας μια μοναδική και εξατομικευμένη εμπειρία σε κάθε πελάτη μας.

Quickhub

Το 2023 εγκαινιάσαμε το Quickhub (ψηφιακό υποκατάστημα), το οποίο διευκολύνει τις καθημερινές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των πελατών μας με φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Μία από τις πρόσφατες ψηφιακές καινοτομίες του Συγκροτήματος, τα Quickloans, που είναι προσβάσιμα τόσο μέσω της εφαρμογής BoC Mobile App όσο και μέσω του Internet Banking, έχει μεταμορφώσει την παραδοσιακή διαδικασία δανειοδότησης, επιτρέποντας στους πελάτες να λαμβάνουν απόφαση για πιστωτική διευκόλυνση άμεσα, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε υποκατάστημα. Από τις αρχές του 2023, διεκπεραιώθηκαν πάνω από 33 χιλιάδες αιτήσεις, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €100 εκατ.

Jinius

Τον Απρίλιο του 2023 η Τράπεζα Κύπρου ίδρυσε την Jinius Ltd, μια εξ’ολοκλήρου θυγατρική εταιρεία, η οποία είναι μια πλατφόρμα ψηφιακής οικονομίας που περιλαμβάνει συναλλαγές από επιχείρηση σε επιχείρηση (‘B2B’) και υπηρεσίες που αφορούν τον καταναλωτή (‘B2C’) και συνδέει ολόκληρη την Κυπριακή αγορά.

Η πλατφόρμα Jinius προσφέρει στις επιχειρήσεις καινοτόμες υπηρεσίες που απλοποιούν και επιταχύνουν τις καθημερινές τους συναλλαγές και δραστηριότητες. Αναμένουμε επίσης από την Jinius να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων για την Τράπεζα μεσοπρόθεσμα.

Οι B2B υπηρεσίες της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

 • διαχείριση προσφορών,
 • διαχείριση οικοσυστημάτων,
 • διαχείριση τιμολογίων,
 • πληρωμές με επιταγές/μετρητά/σε άλλες τράπεζες,
 • διαχείριση εμβασμάτων (μαζικές πληρωμές σε πολλούς προμηθευτές).

Στις 31 Μαρτίου 2024 είχαν εγγραφεί πάνω από 2,000 εταιρείες και πάνω από €500 εκατ. κινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας, μέσω υπηρεσιών τιμολόγησης και εμβασμάτων.

Ξεκινήσαμε την υπηρεσία B2C τον Φεβρουάριο του 2024, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις λιανικής να πωλούν τα προϊόντα τους σε πελάτες. Στις 31 Μαρτίου 2024 είχαν ενταχθεί περίπου 100 επιχειρήσεις λιανικής και περίπου 150,000 προϊόντα ήταν διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες.

Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα

Είναι ξεκάθαρο ότι η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας.

Ως αναπόσπαστο μέρος του οράματος μας να έχουμε ηγετική θέση στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, η Τράπεζα είναι αποφασισμένη να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον. Το Συγκρότημα συνεχίζει να προχωρεί προς την επίτευξη του στόχου για ενσωμάτωση θεμάτων ΠΚΔ σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του.

Διατηρούμε τον ηγετικό μας ρόλο στους πυλώνες Κοινωνία και Διακυβέρνηση.

Το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου έχει βοηθήσει σχεδόν 50,000 ασθενείς από το 1998. Είμαστε επίσης υπερήφανοι για το δίκτυο SupportCY της Τράπεζας, το οποίο αποτελείται από εταιρείες και οργανισμούς που ανταποκρίνονται σε διάφορες ανάγκες της κοινωνίας και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολή του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Στον πυλώνα της Διακυβέρνησης, το 2023 υπερβήκαμε τον στόχο μας να έχουμε ≥30% γυναίκες στα διοικητικά όργανα του Συγκροτήματος μέχρι το 2030, καθώς η γυναικεία εκπροσώπηση σε αυτό το επίπεδο (που ορίζεται ως (Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO)) έφτασε το 33% στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Επιπλέον, η Τράπεζα είχε 41% γυναικεία εκπροσώπηση σε σημαντικές θέσεις, όπως Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Επικεφαλής, Επικεφαλής Ομάδων (που ορίζονται ως η ευρύτερη ηγεσία του Συγκροτήματος) στο τέλος του 2023.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να την αύξηση του θετικού αντίκτυπου του Συγκροτήματος στο περιβάλλον, μετασχηματίζοντας όχι μόνο τις δικές μας δραστηριότητες, αλλά και τις δραστηριότητες των πελατών μας. Το 2023, θέσαμε τον πρώτο μας στόχο απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα στο χαρτοφυλάκιο ενυπόθηκων δανείων μας, ευθυγραμμιζόμενος με τη δέσμευσή μας για επίτευξη Kαθαρού Mηδενικού Iσοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050.

Είμαστε περήφανοι που η Τράπεζα Κύπρου ήταν η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που υπέγραψε επίσημα τον Νοέμβριου 2023 τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών.

Η δέσμευσή μας να ηγηθούμε της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον, αποδείχθηκε με την έκδοση του πρώτου Πράσινου ομολόγου μας τον Απρίλιο του 2024. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη συναλλαγή, η οποία υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές, μας έδωσε τη δυνατότητα να αντλήσουμε €300 εκατ. για τη στήριξη επιλέξιμων πράσινων έργων, όπως πράσινα κτίρια, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης, συγκοινωνίες φιλικές προς το περιβάλλον και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η πρόοδος που σημειώνουμε όσον αφορά την ενσωμάτωση των θεμάτων ΠΚΔ σε όλες τις πτυχές της συνήθους επιχειρηματικής μας δραστηριότητας καταδεικνύεται από τη βαθμολογία μας AA (σε κλίμακα AAA-CCC) στην αξιολόγηση MSCI ESG Ratings το 2023.

Διατηρούμε την ισχυρή δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα και στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Στρατηγικές προτεραιότητες μεσοπρόθεσμα – Ενημέρωση

Το 2023 ήταν το πρώτο έτος του νέου κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου ως ένα καλά κεφαλαιοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο συγκρότημα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Όπως ανέφερα, η ισχυρή λειτουργική και οικονομική επίδοση το 2023, με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.8%, επέτρεψαν στο Συγκρότημα να ξεπεράσει σημαντικά όλους τους στόχους του για το έτος που είχε θέσει τον Ιούνιο του 2023 στην συνάντηση ενημέρωσης των επενδυτών (Investor Update Event).

Το όραμά μας για το Συγκρότημα είναι να δημιουργήσουμε διά βίου συνεργασίες με τους πελάτες μας, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντάς τους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.

Οι πυλώνες της στρατηγικής του Συγκροτήματος παραμένουν οι πιο κάτω:

 • Ενίσχυση εσόδων με βέλτιστη διαχείριση κεφαλαίων, μέσω δημιουργίας εσόδων από αύξηση ποιοτικού νέου δανεισμού, διαφοροποίηση σε τραπεζικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες με χαμηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου (όπως Ασφαλιστικού κλάδου και Ψηφιακής Οικονομίας) και συνετή διαχείριση της ρευστότητας του Συγκροτήματος.
 • Επίτευξη ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας, με συνεχής επικέντρωση στην αποδοτικότητα μέσω των αυτοματοποιήσεων που στηρίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.
 • Διατήρηση της ισχυρής ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου, μέσω ψηλής ποιότητας και αυστηρών πρακτικών νέου δανεισμού, της μείωσης της χρέωσης πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) σε κανονικά επίπεδα και της μείωσης των άλλων απομειώσεων.
 • Ενίσχυση οργανωτικής ανθεκτικότητας και πολιτικής για Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα (Environmental, Social and Governance, ESG), με το να έχει ηγετική θέση στη μετάβαση της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον και να εργάζεται στη δημιουργία ενός οργανισμού με όραμα για το μέλλον συμπεριλαμβάνοντας τα θέματα ΠΚΔ σε όλους τους τομείς.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και βιώσιμης απόδοσης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε καλές αποδόσεις στους μετόχους με βάση τους στόχους μας για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) υπολογισμένη σε Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15% άνω του 17% για το 2024 και άνω του 16% για το 2025, παρά την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων.

Καταληκτικά σχόλια

Κυρίες και κύριοι, είμαι απίστευτα υπερήφανος που μετά από δέκα χρόνια αποφασιστικών ενεργειών της Διοίκησης και των εξαιρετικών προσπαθειών και της αφοσίωσης του προσωπικού μας, η Τράπεζα το 2023 όχι μόνο κατάφερε να στηρίξει τους πελάτες της, την Κυπριακή οικονομία και την κοινωνία και να προσφέρει βιώσιμη αξία σε εσάς, τους μετόχους μας, αλλά και να πρωτοστατήσει μεταξύ των τραπεζών της περιοχής και της ΕΕ ευρύτερα.

Το 2024 σηματοδοτεί το 125ο έτος της Τράπεζας Κύπρου και χαίρομαι που η Τράπεζα είναι ο κορυφαίος οργανισμός τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο που δημιουργεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Η δοκιμασμένη στρατηγική και το καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο τοποθετούν το Συγκρότημα για επιτυχία τα χρόνια που ακολουθούν.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Κυπριακής οικονομίας – και πρωτοπορεί στην ψηφιακή της εξέλιξη – καθώς και σημαντικό παράγοντα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας. Η δέσμευσή μας σε αυτούς τους ρόλους είναι τόσο ισχυρή σήμερα όσο ήταν ποτέ, παράλληλα με την ακλόνητη δέσμευσή μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και να προσφέρουμε βιώσιμη αξία στους μετόχους μας.

Στην καρδιά των τραπεζικών εργασιών βρίσκεται η εμπιστοσύνη. Εκ μέρους του Συγκροτήματος ευχαριστώ τους πελάτες μας που συνεχίζουν να μας εμπιστεύονται.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη Διεύθυνση και σε όλο το προσωπικό μας που η αφοσίωση του στηρίζει τις επιδόσεις του Συγκροτήματος.

Σας ευχαριστούμε όλους εσάς, τους μετόχους μας, για την επένδυση και την εποικοδομητική συμμετοχή σας κατά τη διάρκεια του έτους.

Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη.

Είναι προνόμιο και τιμή να ηγούμαι αυτής της υπέροχης Τράπεζας.

Σας ευχαριστώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Ένοπλη συμπλοκή με ένα νεκρό, σε πολυσύχναστο μέρος, στον Πειραιά

Ένοπλη συμπλοκή, έξω από μεγάλο σούπερ μάρκετ  στην ακτή Μουτσοπούλου, στον Πειραιά, μεταξύ τριών Κούρδων τουρκικής υπηκοότητας, την ώρα που κόσμος έκανε τα ψώνια...

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, μετά την την ανακοίνωση του ανασχηματισμού το πρωί...

Πήγε να αγοράσει αυτοκίνητο 178,500 ευρώ και έπεσε θύμα ηλεκτρονικής απάτης

Νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης διερευνά η Αστυνομία, με θύμα αυτή τη φορά 48χρονο κάτοικο Λεμεσού Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 48χρονος, το προηγούμενο χρονικό διάστημα...

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες

Νέα κίτρινη προειδοποίηση προχώρησε το Τμήμα Μετεωρολογίας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ στη μία ξημερώματα.

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού ο κίνδυνος για πυρκαγιές – Δείτε ποινές για άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια

Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού θα παραμείνει και το Σάββατο ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών. Τονίζεται ότι απαγορεύεται το...

Εβδομαδιαία κέρδη 1,8% σημείωσε το ΧΑΚ – Απώλειες 0,37% την Παρασκευή

Εβδομαδιαία κέρδη 1,8% παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρά το αρνητικό κλίμα που επικράτησε την περασμένη εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την προκήρυξη πρόωρων...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!