24.1 C
Nicosia
Κυριακή 23 Ιούνιος 2024 | 5:09

Διεθνής έρευνα της Deloitte για τις τάσεις στον τομέα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 2024

Η ετήσια έκθεση της Deloitte «Global Human Capital Trends» εντοπίζει τα πιο πιεστικά ζητήματα για τους οργανισμούς, τους ηγέτες και τους εργαζόμενους. Η φετινή έκθεση με τίτλο Thriving Beyond Boundaries: Human Performance in a Boundaryless World“, εντοπίζει επτά τάσεις οι οποίες σκιαγραφούν πώς ο συνδυασμός επιχειρηματικών και ανθρώπινων αποτελεσμάτων παίζει ρόλο στην οργανωτική επιτυχία, με την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη βιωσιμότητα να αναγνωρίζονται ως κορυφαία ζητήματα.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα ανάμεσα σε 14,000 ηγέτες επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού από διάφορους κλάδους και τομείς, σε 95 χώρες, ενώ έγιναν και συνεντεύξεις με στελέχη από μερικούς από τους σημερινούς κορυφαίους οργανισμούς. Φέτος η έρευνα ενισχύθηκε με έρευνες με εργαζόμενους και στελέχη για δώσει μια αντιπροσωπευτική οπτική του εργατικού δυναμικού, και να αποκαλύψει πού μπορεί να υπάρχουν κενά μεταξύ της αντίληψης των ηγετών και της πραγματικότητας ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Τρία βασικά συμπεράσματα από την έκθεση:

  • Η ανθρώπινη απόδοση, ένας αμοιβαίος κύκλος επιχειρηματικών και ανθρώπινων αποτελεσμάτων, υποδεικνύει ότι αντί να έχουν πρώτιστη σημασία τα επιχειρηματικά ζητήματα εις βάρος των ανθρωπίνων αποτελεσμάτων, οι οργανισμοί θα πρέπει να υιοθετούν μια προσέγγιση ανθρώπινης ευημερίας για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία γενικότερα.
  • Οι περισσότεροι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η επικέντρωση στην ανθρώπινη απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των οργανισμών, ωστόσο είναι αναγκαίο να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της αναγνώρισης ότι τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται και των ενεργειών που κάνουν, προκειμένου να σημειώσουν ουσιαστική πρόοδο.
  • Οι οργανισμοί πρέπει να εξελίσσονται. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές πηγές δεδομένων και την τεχνολογία, μπορούν να ανακαλύψουν καινοτόμους τρόπους μέτρησης και βελτίωσης της ανθρώπινης απόδοσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθρώπινων ικανοτήτων και την αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI).

Κατανόηση της ευημερίας του ανθρώπινου δυναμικού

Δίνοντας προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων και προσφέροντας μεγαλύτερη ευημερία, απασχολησιμότητα και ισότητα, μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, το 89% των στελεχών υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός τους προωθεί την ευημερία τους με κάποιο τρόπο, ενώ μόνο το 41% των εργαζομένων συμφωνεί. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι υπάρχει αυξανόμενο εργασιακό άγχος και ανησυχούν από την απειλή της αντικατάστασης θέσεων εργασίας από την τεχνολογία. Αυτές είναι οι κορυφαίες προκλήσεις για τους οργανισμούς που αγκαλιάζουν την ανθρώπινη ευημερία.

Καθορισμός νέων μετρήσεων για την απόδοση των ανθρωπίνων πόρων

Καθώς η εργασία γίνεται όλο και πιο δυναμική, δια-λειτουργική και λιγότερο μετρήσιμη, οι παραδοσιακές μετρήσεις παραγωγικότητας, όπως οι ώρες και ο χρόνος στην εργασία, ενδέχεται να μην επαρκούν για να αποτυπώσουν πλήρως την απόδοση. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η συλλογή δεδομένων επιτρέπουν πιο ουσιαστικές μετρήσεις για τους οργανισμούς. Καθώς ο όγκος δεδομένων αυξάνεται, οι οργανισμοί μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι διαφανείς στους εργαζομένους τους.

Βάσει της έρευνας το 53% συμφωνεί ότι ο οργανισμός τους βρίσκεται στα αρχικά στάδια του εντοπισμού καλύτερων τρόπων μέτρησης της απόδοσης και της αξίας των εργαζομένων, ωστόσο μόνο το 8% λέει πως οι οργανισμοί τους ηγούνται σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, όταν οι εργαζόμενοι έχουν εμπιστοσύνη ότι ο οργανισμός τους χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους υπεύθυνα τότε είναι 35% πιο πιθανό να εμπιστευτούν την επιχείρηση. Ωστόσο, μόνο το 37% δηλώνει ότι είναι πολύ σίγουροι ότι ο οργανισμός τους χρησιμοποιεί τα δεδομένα με εξαιρετικά υπεύθυνο τρόπο.

Γεφύρωση του χάσματος από τη αναγνώριση στην πράξη

Η φετινή έρευνα περιλαμβάνει επίσης αρκετές τάσεις που επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να εξελίξουν το τρόπο σκέψης και προσέγγισης τους για να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις. Μια από αυτές είναι οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης και της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI), οι οποίες δίνουν έμφαση στην βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων σε τομείς όπως η περιέργεια και η ενσυναίσθηση, για να ενισχύσουν τη φαντασία τους. Το 73% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό η ανθρώπινη φαντασία να συμβαδίζει με την τεχνολογική καινοτομία, αλλά μόνο το 9% αναφέρει ότι έγινε ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι οργανισμοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να εξερευνούν και να πειραματίζονται με νέες τεχνολογίες, μέσω ψηφιακών διαδραστικών λογισμικών.

Οι σημερινοί εργαζόμενοι θέλουν επίσης την ελευθερία να αναπτύσσουν μικρο-κουλτούρες που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε ομάδας, παραμένοντας όμως πιστοί στις αρχές και στις αξίες του οργανισμού τους. Για να υποστηρίξουν αυτές τις πιο αυτόνομες και ποικίλες ομάδες, τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους τους να έχουν μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση αντί να ενεργούν σαν αυτόνομες ομάδες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το 71% των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι η εστίαση σε μεμονωμένες ομάδες και ομάδες εργασίας είναι σημαντική για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την ευελιξία και διαφορετικότητα, ενώ το 31% των ερωτηθέντων C-suite αναγνωρίζουν ότι η αλλαγή της προσέγγισης ενός οργανισμού στο ανθρώπινο δυναμικό και σε πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα είναι μία από τις τρεις πιο δύσκολες τάσεις.

«Σε μια εξελισσόμενη αγορά, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων που βελτιώνουν την απόδοση των ανθρώπων είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, καθώς τους επιτρέπει να είναι πιο  ευέλικτες, προσαρμόσιμες και ανταγωνιστικές. Η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία γενικότερα μπορούν να συμβάλουν συμπληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες του ανθρώπινου δυναμικού, αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες, παρέχοντας πληροφορίες βάσει δεδομένων και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων. Όταν οι εργαζόμενοι και η τεχνολογία αξιοποιούνται αποτελεσματικά μαζί, μπορούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή δύναμη που οδηγεί τον οργανισμό στην επιτυχία και επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύξουν πλήρως τις ικανότητες τους», αναφέρει η Ιωάννα Αρτέμη, Επιχειρησιακή Διευθύντρια Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte Κύπρου.

Ολόκληρη η έκθεση είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα Human Capital Trends 2024  [https://www.deloitte.com/cy/en/pages/human-capital/articles/2024-global-human-capital-trends.html]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Press Room

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στη Λευκωσία (φωτό)

Ζημιές σε οικίες προκάλεσαν το απόγευμα του Σαββάτου οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή της Λακατάμιας στη Λευκωσία. Από την ένταση των ανέμων,...

Ύδρα: Συνελήφθησαν τα 13 μέλη του πληρώματος της θαλαμηγού για τη φωτιά από τα πυροτεχνήματα

Συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), του Πυροσβεστικού Σώματος, δεκατρείς ημεδαποί, ως υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς χθες το...

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα– Μάχη με τις φωτιές σε Θράκη, Εύβοια, Άνδρο και Πελοπόννησο

Μάχη με δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα δίνουν και σήμερα οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Την τελευταία ώρα καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες...

Η υπουργός Γεωργίας στις πληγείσες από πυρκαγιές κοινότητες Λευκωσίας

Τις κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας που πλήγηκαν στις 15 Ιουνίου από την πυρκαγιά επισκέπτεται η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου μαζί...

Η Γεωργία κατάφερε να πάρει βαθμό από την Τσεχία (1-1)

Τον πρώτο της βαθμό σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου απέσπασε η Εθνική ομάδα της Γεωργίας, απέναντι στην Τσεχία σε αγώνα για τη 2η...

Οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν έχουν φιλοξενήσει καθόλου ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ή αεροσκάφη

Οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν έχουν φιλοξενήσει καθόλου ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ή αεροσκάφη από πριν από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ...

Μείνετε ενημερωμένοι με τo newsletter μας!