Οικονομία

ΔΕΕ: Η Εκκλησία στην Ιταλία πρέπει να πληρώνει δημοτικούς φόρους

Γερμανικός Τύπος: Επιδεινώνεται η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών

Αύξηση στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Αυστρία από την Gazprom κατά ένα δις κυβικά μέτρα τον χρόνο

Άνω του 10% η ανεργία στην Ιταλία

Δημόσια διαβούλευση για νομοσχέδιο μηχανισμών επίλυσης φορολογικών διαφορών στην ΕΕ