Στο 10,2% η ανεργία στην Κύπρο το Μάιο

Τον Μάιο 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 7,4%, από 7,3% τον Απρίλιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ ήταν 6,7% το Μάιο του 2020, αυξημένο από 6,6% τον Απρίλιο του 2020. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Eurostat, το Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat εκτιμά ότι 14,366 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 12,146 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Μάιο του 2020. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 253.000 στην ΕΕ και κατά 159.000 στην ΕΕ ζώνη του ευρώ.


Τον Μάιο του 2020, 2,815 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,267 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Μάιο του 2020, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,7% στην ΕΕ και 16,0% στη ζώνη του ευρώ, από 15,4% και 15,7% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 64.000 στην ΕΕ και κατά 42.000 στη ζώνη του ευρώ.

Στην Κύπρο η ανεργία αυξήθηκε σε 10,2% τον Μάιο (9,7% για τους άνδρες και 10,8% για τις γυναίκες, 47 000 άτομα), από 8,9% τον Απρίλιο του 2020 (41 000 άτομα). Το τελευταίο διαθέσιμο ποσοστό για την ανεργία των νέων είναι 13,4% για το Μάρτιο του 2020 (5000 άτομα).

Για την Ελλάδα, το τελευταίο διαθέσιμο γενικό ποσοστό ανεργίας είναι 14,4% για τον Μάρτιο 2020 (654 000 άτομα) από 15,9% τον Φεβρουάριο 2020 (733 000 άτομα), και 32,4% για την ανεργία των νέων (67.000 άτομα).

Τον Μάιο του 2020, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 7,2% στην ΕΕ, από 6,9% τον Απρίλιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 6,4% το Μάιο 2020, σταθερό σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2020. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες αυξήθηκε από 7,7% τον Απρίλιο 2020 σε 7,9% τον Μάιο 2020 ενώ παρέμεινε σταθερό στο 7,0% για τους άνδρες.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ