Αυστηρή προειδοποίηση του ΕΕΣ για τα μέτρα καταπολέμησης των υπερανθεκτικών μικροβίων

"Ο αγώνας της ΕΕ για την καταπολέμηση των υπερανθεκτικών μικροβίων, ιδίως βακτηρίων που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά, δεν έχει σημειώσει μέχρι στιγμής σημαντική πρόοδο", σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), το οποίο προειδοποιεί για τις συνέπειες και απευθύνει συστάσεις.

Συγκεκριμένα το ΕΕΣ καλεί Κομισιόν και Συμβούλιο να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση της στήριξης που παρέχεται στα κράτη μέλη, την προώθηση της συνετής χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα και της καλύτερης επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής, και την ενίσχυση των στρατηγικών για την προαγωγή της έρευνας στον τομέα της μικροβιακής αντοχής στην ΕΕ.

Οι ελεγκτές επισήμαναν ότι η Κομισιόν δεν έχει προβεί σε ολοκληρωμένη αξιολόγηση της στήριξής της για ερευνητικές δραστηριότητες (η οποία αντιπροσωπεύει άνω του 99% των δαπανών της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή) και οι αστοχίες της αγοράς που αποθαρρύνουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί ικανοποιητικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ.

"Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Νικόλαος Μηλιώνης, ελεγκτής του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση. "Ναι μεν έχει σημειωθεί ορισμένη πρόοδος σε κτηνιατρικά ζητήματα, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, πρέπει να εντείνουν περισσότερο τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης αυτής απειλής".

Παρά την ορισμένη πρόοδο που έχει σημειωθεί με τις δραστηριότητες της ΕΕ, ιδίως σε κτηνιατρικά ζητήματα, είναι λίγα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μικροβιακή αντοχή έχει μειωθεί, δηλώνουν οι ελεγκτές.Περί τα 33 000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στην ΕΕ από λοιμώξεις που προκαλούνται από ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια, επιβαρύνοντας επίσης την οικονομία με κόστος ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας του επιπλέον κόστους υγειονομικής περίθαλψης και της απώλειας παραγωγικότητας.

Αναλυτικά οι ελεγκτές του ΕΕΣ καταγράφουν κενά στην παρακολούθηση της προόδου και την επιτήρηση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, τα οποία ενδεχομένως επιβραδύνουν τη δράση για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Θεωρούν επίσης ότι τα επιστημονικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα σχετικά με την εκδήλωση και εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής στο περιβάλλον εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι, αν και η πρόοδος δεν ήταν ομοιογενής, η συνετή χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα είχε αυξηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για βασικό παράγοντα στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

Παρ’ όλα αυτά, επισημαίνουν ότι ορισμένες αντιμικροβιακές ουσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε υπερβολικό βαθμό.

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα και τις φαρµακούχες ζωοτροφές αποκαθιστούν ορισμένες από τις γνωστές αδυναμίες. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, όπως οι δυσκολίες των κρατών μελών να συλλέγουν στοιχεία και τα κενά στην παρακολούθηση των ανθεκτικών βακτηρίων στα τρόφιμα και τα ζώα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική παρέχει την ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου της ΕΕ για την αντιμετώπιση των υπερανθεκτικών μικροβίων.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ