Με εξέταση και αντεξέταση μαρτύρων συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης πινακίδων στον Δ. Πάφου

Με την αντεξέταση του μάρτυρα κατηγορίας Σοφοκλή Σοφοκλέους συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου η εκδίκαση της υπόθεσης των πινακίδων του Δήμου Πάφου μετά τη χθεσινή απόρριψη του αιτήματος της κατηγορούσας αρχής για καταχώρηση του φακέλου προσφορών ως τεκμήριο και κάνοντας αποδεκτό το αίτημα της για να καταχωρηθεί ως τεκμήριο για αναγνώριση στην υπόθεση πινακίδων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της εταιρείας ΕΤΝΑ και του Διευθυντή της Χρίστου Ιωάννου, δικηγόρος Σάββας Μάτσας, ρώτησε τον μάρτυρα κατά πόσο ο ίδιος όταν εργάστηκε στο Δήμο Πάφου προχωρούσε στην ετοιμασία εγγράφων που δεν ήταν υπογεγραμμένα, με τον μάρτυρα να απαντά πως μπορεί αυτό να συνέβαινε.

Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι μετά που ο μάρτυρας κατηγορίας έφυγε από τη Δημοτική υπηρεσία κάποιοι άλλοι είχαν τη δυνατότητα να τυπώσουν από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσε ο ίδιος κάποια έγγραφα, αλλάζοντας το περιεχόμενο τους. Επεσήμανε επίσης, πως σε έγγραφο που αφορά την υπόθεση υπάρχει έγγραφο υπογεγραμμένο στο οποίο κάποιοι άλλοι έκαναν επίσης παρεμβάσεις.

Ο κ. Σοφοκλέους είπε, ωστόσο, πως όταν αυτός εργάζονταν στον Δήμο Πάφου, κανένας δεν είχε το δικαίωμα να προβαίνει σε τέτοιου είδους ενέργειες, ωστόσο συμπλήρωσε, πως όταν αυτός έφυγε από τον Δ. Πάφου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι γίνεται.

Σε σχετική ερώτηση, που υπέβαλε ο κ. Μάτσας για το πώς οι συνήγοροι υπεράσπισης θα μπορούν να ελέγξουν αν τηρήθηκαν οι προσφορές, ο κ. Σοφοκλέους είπε πως οι προσφορές καταχωρούνταν σε σχετικό κατάλογο και πως μόνο μετά το 2008 είχαν υποχρέωση και αναρτούσαντις προσφορές στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξήγησε επίσης, πως τα πρακτικά των προσφορών υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο της Δημοκρατίας. Είπε ακόμη πως ο ίδιος δεν μπορούσε να αποστείλει επιστολές κατακύρωσης των προσφορών χωρίς να έχει πρακτικά και επανέλαβε πως τα πρακτικά υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο.

Από την πλευρά του ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι βάσει της πρόνοιας της συμφωνίας με τον επιτυχόντα προσφοροδότη φαίνεται ότι η προμήθεια των υλικών για την κατασκευή των πινακίδων γίνονταν από τον Δήμο Πάφου στο σχετικό προσφοροδότη. Ο δικηγόρος ανέφερε ακόμη ότι ο καθένας μπορούσε να επεμβαίνει στα έγγραφα άλλων και να μην το γνωρίζει ο αρμόδιος, με τον μάρτυρα να απαντά πως το διάστημα που ήταν αυτός υπεύθυνος κανένας δεν είχε πρόσβαση στους φακέλους των προσφορών.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του συνήγορου υπεράσπισης της εταιρείας ΑΛΜΑ και του Διευθυντή της Σωτήρη Αντωνιάδη, δικηγόρο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου, ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε πως δεν δέχεται ότι ο ίδιος όταν εργάζονταν στον Δήμο δεν έβαζε τα κατάλληλα έγγραφα στον φάκελο των προσφορών. Εξήγησε ακόμη πως δεν μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε πρόσβαση σε οποιοδήποτε φάκελο προσφοράς χωρίς τη δική του έγκριση.

Η υπόθεση των πινακίδων του Δήμου Πάφου συνεχίστηκε με την προσκόμιση νέων μαρτύρων κατηγορίας από πλευράς της κατηγορούσας αρχής, που εκπροσωπεί ο Δικηγόρος Δημοκρατίας Ανδρέας Χατζηκύρου.

Μάρτυρας κατηγορίας κλήθηκε ο Λοχίας Γιαννάκης Κυριάκου. Ο κ. Κυριάκου αναγνώρισε το περιεχόμενο της κατάθεσης του και αυτή κατατέθηκε στο Δικαστήριο. Επίσης, στο Δικαστήριο κατατέθηκαν και οι ανακριτικές καταθέσεις, που είχε λάβει ο μάρτυρας κατηγορίας από τον κ. Σωτήρη Αντωνιάδη, Διευθυντή της εταιρείας ΑΛΜΑ στις 27.10.2015, αλλά και άλλες ανακριτικές καταθέσεις.

Ο κ. Κυριάκου είπε πως η ανακριτική ομάδα ζήτησε όλους τους φακέλους των προσφορών που είχε ο Δ. Πάφου.

Ακολούθησε η αντεξέταση του μάρτυρα από τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο κ. Κυριάκου ανέφερε πως σήμερα υπηρετεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας και δεν βρίσκεται στο ΤΑΕ Πάφου. Απαντώντας στο δικηγόρο Σάββα Μάτσα ο κ. Κυριάκου είπε πως για σκοπούς διερεύνησης πόσες πινακίδες κατασκευάστηκαν και από ποια εταιρεία, γίνονταν επιτόπιος έλεγχος με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάφου.Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι την περίοδο εργασιών του ΣΑΠΑ, για λόγους δικαιοσύνης θα έπρεπε η ανακριτική ομάδα να διερωτάτο τι γίνονταν οι πινακίδες που καταστρέφονταν και ποιες είχαν αντικατασταθεί.

Υπέβαλε τη θέση ότι εκείνη την περίοδο της διεξαγωγής των εργασιών του ΣΑΠΑ καταστρέφονταν ημερησίως 20 πινακίδες, με τον μάρτυρα να απαντά πως δεν είχε τέτοια πληροφόρηση.

Η μαρτυρία συνέχισε ο κ. Κυριάκου, που είχε η Αστυνομία ενώπιον της διερευνήθηκε στην ολότητα της.

Ο κ. Μάτσας υπέβαλε τη θέση ότι από το 2009 μέχρι το 2015 οι ταμπέλες που φωτογραφήθηκαν από την ανακριτική ομάδα ήταν πινακίδες που τοποθετήθηκαν πολύ αργότερα. Ωστόσο, ο μάρτυρας απήντησε αρνητικά.

Εξάλλου, στην αντεξέταση του κ. Αλεξάνδρου ο μάρτυρας απήντησε ότι για τα επίμαχα χρόνια 2006 με 2015 υπήρχε μαρτυρία από τη δημοτική υπηρεσία ότι αυτή την περίοδο καταστράφηκε μόνο μια πινακίδα. Ο κ. Αλεξάνδρου υπέβαλε επίσης τη θέση πως αυτή πρόκειται για μια αυθαίρετη μαρτυρία .

Οι κατηγορούμενοι διευθυντές των εταιρειών κατασκευής πινακίδων ΕΤΝΑ και ΑΛΜΑ, Χρίστος Ιωάννου και Σωτήρης Αντωνιάδης και ο δημοτικός υπάλληλος Ανδρέας Νικολάου, αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς καταδολίευση, κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπή από δημόσιο λειτουργό, κατάχρηση εξουσίας και το αδίκημα της συγκάλυψης.

Βάσει του κατηγορητηρίου μεταξύ άγνωστης ημερομηνίας και Οκτωβρίου 2007 στην Πάφο οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν μεταξύ τους όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσουν το κοινό, δηλαδή οικειοποιηθούν διάφορα υλικά κατασκευής πινακίδων και σηματοδότησης συνολικής αξίας 44 χιλ.ευρώ εις βάρος της περιουσίας του Δ. Πάφου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι απήντησαν μη παραδοχή για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν.

Το Δικαστήριο όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 16.1.2019 στις 09:00 το πρωί με την προσκόμιση νέων μαρτύρων κατηγορίας.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ