Κοινωνία

Ικανοποίηση ΕΤΑΠ από αποτελέσματα εκστρατείας προσέλκυσης εγχώριου τουρισμού