Οικονομία

Η ΟΕΒ στην Διαπραγματευτική Ομάδα των Ευρωπαίων Εργοδοτών για την Ψηφιοποίηση στην Απασχόληση

Κατά €111 εκατ. αυξήθηκε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το α' τρίμηνο 2019

Τρία νέα προγράμματα συνολικού ύψους €18 εκατ. για ανάπτυξη καινοτομίας στις επιχειρήσεις

Μειώθηκαν κατά €19 εκ. οι ΜΕΧ τον Φεβρουάριο 2019, στο 31,1% το ποσοστό επί του συνόλου

ΥΠΟΙΚ: Εισπράξεις €257 εκ. από ΚΕΔΙΠΕΣ, εκ των οποίων €195 εκ. από την Altamira