Οικονομία

Αδυναμία πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφελείας από το 7% νοικοκυριών ΕΕ και 12% στην Κύπρο το 2018

Διοικητής ΚΤΚ: Πώληση δανείων €4 δισ. ευρώ από Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική

Στο 0,7% ο πληθωρισμός

Αύξηση 9% στα ταξίδια κυπρίων το 2019