Με συζητήσεις για ΦΠΑ, ηλεκτρονικές εκδόσεις και Αυστριακή Προεδρία ολοκληρώθηκε το ECOFIN

Oλοκληρώθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) στις Βρυξέλλες, υιοθετώντας τις ετήσιες συστάσεις προς τα Κράτη Μέλη για το 2018, συζητώντας δυο προτάσεις σχετικά με τον ΦΠΑ και οργανώνοντας τις επικείμενες συζητήσεις του σώματος μέχρι το τέλος του έτους.

Όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Προεδρία και ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, οι υπουργοί προέβησαν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τον «γενικευμένο μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης», με στόχο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν προσωρινά μια γενικευμένη αναστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ. Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για τον τρόπο αποτελεσματικής είσπραξης του ΦΠΑ και ζήτησαν ταχεία πρόοδο στις προτάσεις της Κομισιόν για βραχυπρόθεσμα μέτρα.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης την πρόταση «ηλεκτρονικών εκδόσεων» που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μη κανονικούς συντελεστές ΦΠΑ σε ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και ενδεχομένως να εναρμονίσουν τους κανόνες ΦΠΑ μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών εντύπων για δημοσιεύσεις. Ο φάκελος αυτός αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας για την ψηφιακή οικονομία στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επιπλέον, εξέδωσε τις συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του στα κράτη μέλη σχετικά με τις οικονομικές, και δημοσιονομικές τους πολιτικές, ολοκληρώνοντας έτσι την άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αυτού του έτους (2018). Οι συστάσεις εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο.

Ο γενικός στόχος των συστάσεων του τρέχοντος έτους είναι να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη σημερινή ευνοϊκή οικονομική δυναμική για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών τους.

Τέλος το Συμβούλιο συζήτησε τις προτεραιότητες της αυστριακής προεδρίας στον τομέα των οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων. Το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μέχρι το τέλος του 2018 θα είναι:
- η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η ανάπτυξη μιας ένωσης κεφαλαιαγορών.
- η εμβάθυνση και η ενίσχυση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, με την ενίσχυση της σταθερότητας, της ανθεκτικότητας και της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης.
- η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης στη φορολογία.
- η διασφάλιση της εφαρμογής του προϋπολογισμού του 2019 με τις αρχές της χρηστής και αποτελεσματικής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης τα σχετικά συμπεράσματα για τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 και ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες πριν από τη συνάντηση χρηματοδότησης της G20 στις 21-22 Ιουλίου στο Μπουένος Άιρες.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ