Επιχειρήσεις

Η B2Holding προχωρά σε νέα συνεργασία με τη WaterfallAssetManagement για την εξαγορά δανειακού χαρτοφυλακίου χωρίς εξασφαλίσεις στην Κύπρο

Ελληνική Τράπεζα: Σε ποιους πελάτες μπαίνουν αρνητικά επιτόκια