Επιχειρήσεις

Creta Farms: Δύο οι «μνηστήρες»

Νέο σεμινάριο από την ΕΥ Κύπρου με θέμα ΦΠΑ στην Ακίνητη Ιδιοκτησία – Κατασκευές, Μισθώσεις, Πωλήσεις και Διαχείριση Ακινήτων/ Γης