Μέχρι να γίνει το ΓεΣΥ …

Μέχρι να γίνει το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας είναι απαραίτητη. Ούτως ή άλλως, το ΓεΣΥ θα είναι μια συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το ΓεΣΥ απλά θα περιλαμβάνει όλα τα νοσηλευτήρια. αΜε την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όλα τα νοσηλευτήρια, κρατικά και ιδιωτικά θα λειτουργούν με ίδιους όρους. Είναι για αυτό το λόγο που τα κρατικά νοσηλευτήρια θα πρέπει να είναι αυτόνομα, τόσο διοικητικά όσο και οικονομικά, όπως είναι σήμερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μετά από μια χρονική περίοδο 3-5 ετών, τα κρατικά νοσηλευτήρια δεν θα λαμβάνουν χορηγία από το κράτος και θα επιβιώνουν με τα έσοδα που θα εισπράττουν από τους ασθενείς. Για την ορθή ενημέρωση των πολιτών, με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όλοι οι εργαζόμενοι θα εισφέρουμε σε ένα κοινωνικό ασφαλιστικό ταμείο υγείας, το οποίο θα μαζεύει γύρω στα €900 τον χρόνο. Στο Ταμείο θα εισφέρει και η κυβέρνηση. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ταμείο υγείας, θα μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας από οποιοδήποτε νοσηλευτήριο επιθυμούν και το ταμείο υγείας θα πληρώνει το κόστος (σε προκαθορισμένες τιμές). Αν τα χρήματα δεν είναι αρκετά, τότε θα αυξάνονται οι εισφορές ή θα δημιουργούνται ουρές στα νοσηλευτήρια. Οι ουρές αναμονής δημιουργούν ανισότητες καθώς αυτοί που θα έχουν χρήματα ή/και ιδιωτική ασφάλιση, θα έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Η καλή οργάνωση του συστήματος και ο αποτελεσματικός έλεγχος των παροχών υγείας, μπορεί να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών υγείας. Η κυβέρνηση εφαρμόζει διάφορα σχέδια συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία λειτουργούν με επιτυχία. Τα σχέδια αυτά αφορούν ασθενείς που βρίσκονται σε λίστες αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα σχέδια αυτά προσφέρουν ανακούφιση στους ασθενείς αλλά και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν οικονομικά. Σήμερα, λειτουργούν 74 ιατρικά κέντρα που διαθέτουν 1400 κλίνες. Είναι προς το δημόσιο συμφέρον να επιβιώσουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διότι θα είναι μέρος του ΓεΣΥ, όταν αυτό ξεκινήσει το 2020, όπως προβλέπεται από το Υπουργείο Υγείας. Μέχρι λοιπό να γίνει το ΓεΣΥ πραγματικότητα, η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί, να δώσουν την ευκαιρία σε περισσότερους ασθενείς να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ένα καινοτόμο μέτρο θα ήταν για την κυβέρνηση να δώσει την ευκαιρία και στους ιδιωτικούς υπάλληλους να εισφέρουν το 1.5% των απολαβών τους, όπως συμβαίνει και με τους δημόσιους υπαλλήλους, ώστε να είναι και αυτοί ασφαλισμένοι στα κρατικά νοσηλευτήρια. Με τα επιπρόσθετα χρήματα που θα εισπράττει το Υπουργείο Υγείας, θα μπορεί να χρηματοδοτεί περισσότερους ασθενείς στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μια άλλη επιλογή είναι η κυβέρνηση να επιχορηγεί (σε κάποιο ποσοστό) το ασφάλιστρο των εργαζομένων που θέλουν να αγοράσουν ιδιωτική ασφάλιση, αφού έτσι και αλλιώς αυτοί εισφέρουν το 1.5% των απολαβών τους. Ο στόχος είναι η αποσυμφόρηση των κρατικών νοσηλευτηρίων για να μπορούν να προσφέρουν πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους ασθενείς ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί ομαλά και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, διότι για να ξεκινήσει το ΓεΣΥ, θα πρέπει να υπάρχουν κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αρκετά για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς. Μάριος Μαυρίδης, Καθηγητής Οικονομικών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, βουλευτή Κερύνειας, ΔΗΣΥ, m.mavrides@euc.ac.cy
TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ