Εις βάθος έρευνα για προνομιακή παραχώρηση συχνοτήτων 4G σε εταιρεία στην Πολωνία ξεκινά η Κομισιόν

Εις βάθος έρευνα για να αξιολογήσει εάν η εκχώρηση από τις πολωνικές αρχές ενός μπλοκ συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών 4G στην εταιρεία Sferia S.A είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ξεκίνησε σήμερα η Κομισιόν. Η Sferia είναι ένας πολωνός τηλεπικοινωνιακός φορέας, που ελέγχεται από τον όμιλο Cyfrowy Polsat, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών και εκπομπών στην Πολωνία.

Η Κομισιόν έλαβε καταγγελίες από διάφορους ανταγωνιστές τηλεπικοινωνιακών φορέων, ισχυριζόμενοι ότι, το 2013, οι πολωνικές αρχές διέθεσαν ένα μπλοκ συχνοτήτων από την ψηφιακή ζώνη μερίσματος των 800MHz στη Sferia χωρίς διαδικασία επιλογής, χωρίς πρόσθετο κόστος και χωρίς υποχρεώσεις κάλυψης. Αντίθετα, σε άλλους φορείς εκχωρήθηκαν τα υπόλοιπα τμήματα της ψηφιακής ζώνης μερίσματος των 800 MHz μόνο το 2016, μέσω μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας, έναντι πληρωμής (κατά μέσο όρο) περίπου 390 εκατ. € και με κάλυψη υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η κατανομή κινητών ραδιοσυχνοτήτων στη Sferia το 2013 δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν συχνότητες από το εθνικό τους φάσμα σε φορείς εκμετάλλευσης χωρίς να μεγιστοποιούν τα έσοδά τους. Η κατανομή αυτή δεν συνιστά κατ `αρχήν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζονται ισότιμα, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Εάν, αντίθετα, οι φορείς εκμετάλλευσης αντιμετωπίζονται διαφορετικά, η κατανομή μπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση που, εάν δεν δικαιολογείται αντικειμενικά, ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Σε αυτό το στάδιο και βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η προκαταρκτική άποψη της Κομισιόν είναι ότι η Sferia μπορεί να έχει λάβει από τις πολωνικές αρχές συχνότητες 800 MHz με ευνοϊκότερους όρους από άλλους φορείς εκμετάλλευσης και ότι, ως εκ τούτου, η κατανομή μπορεί να ισοδυναμούσε με κρατική ενίσχυση.

Η Κομισιόν θα διερευνήσει επίσης εάν δικαιολογείται μια πιθανή διαφορά μεταχείρισης μεταξύ της Sferia και άλλων φορέων εκμετάλλευσης και εάν η εν λόγω κατανομή ενδέχεται να είχε δώσει στη Sferia αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, κατά παράβαση της ΕΕ Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των διαρθρωτικών, λειτουργικών, προσωπικών και κεφαλαιακών δεσμών μεταξύ της Sferia και του κεφαλαίου Cyfrowy Polsat, η Κομισιόν θα διερευνήσει εάν η δυνητική κρατική ενίσχυση ωφελεί όχι μόνο τη Sferia, αλλά και τον όμιλο Cyfrowy Polsat ως σύνολο.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ