Προστατέψτε τα τιμολόγιά σας με πιστωτική ασφάλιση

Του Άθου Κοιρανίδη*

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που εκτίθενται στον κίνδυνο κάποιων χρεωστών τους να μην εξοφλήσουν τις απαιτήσεις τους με αποτέλεσμα την πρόκληση επισφαλών απαιτήσεων, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την προστασία ορισμένων ή όλων των τιμολογίων από τη μη πληρωμή.

Κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει ότι η ταμειακή ροή και η ρευστότητα είναι το οξυγόνο μιας επιχείρησης. Χωρίς ταμειακή ροή, μια επιχείρηση κινδυνεύει να κλείσει ακόμα και αν δημιουργήσει ικανοποιητικές πωλήσεις και κέρδη. Η καθυστερημένη πληρωμή τιμολογίων και οι επισφαλείς απαιτήσεις είναι μερικές από τις κύριες αιτίες αποτυχίας των ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκειμένου να προστατεύεται από τον κίνδυνο επισφάλειας των απαιτήσεών της, μια ΜΜΕ μπορεί να προχωρήσει στην ασφάλιση των απαιτήσεών της από όλους ή μερικούς από τους πελάτες της. Με την ασφάλιση απαιτήσεων, έχετε μια απλή λύση έναντι του κινδύνου μη πληρωμής.

Φάκτορινγκ ή Προεξόφληση Τιμολογίων

Οι περισσότεροι είναι εξοικειωμένοι με τον όρο φάκτορινγκ, αλλά στην ουσία τόσο το φάκτορινγκ όσο και η προεξόφληση τιμολογίων είναι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην αποδέσμευση μετρητών συνδεδεμένων με ανείσπρακτα τιμολόγια.

Η ουσιώδης διαφορά των δύο έγκειται στο ποιος διαχειρίζεται το καθολικό πωλήσεων και έχει την ευθύνη είσπραξης των απαιτήσεων και κατά πόσον η συμφωνία είναι εμπιστευτική ή όχι.

Με το φάκτορινγκ, η επιχείρηση αναθέτει τον έλεγχο του καθολικού πωλήσεων στον πάροχο χρηματοδότησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των πελατών και την είσπραξη των τιμολογίων. Οι πελάτες καταβάλλουν την υποχρέωσή τους απευθείας στον πάροχο χρηματοδότησης

Με την προεξόφληση τιμολογίων, η επιχείρηση διατηρεί τον έλεγχο του δικού της καθολικού πωλήσεων και είναι υπεύθυνη για τις πληρωμές από τους πελάτες της κατά τον συνήθη τρόπο.  Οι πελάτες συνεχίζουν να πληρώνουν τον προμηθευτή τους καθώς δεν χρειάζεται να γνωρίζουν ότι εμπλέκεται τρίτο μέρος.

Πιστωτικός κίνδυνος, μέγιστη προστασία, χρεώσεις

Η ασφάλιση πιστώσεων σημαίνει ότι πληρώνετε ένα μικρό ασφάλιστρο, αλλά βεβαιώνεστε ότι θα πληρώνεστε πάντα, ακόμη και αν ο πελάτης σταματήσει να πληρώνει, αρνείται να τιμήσει το οφειλόμενο υπόλοιπο ή χρεοκοπήσει. Μπορείτε να εξασφαλίσετε προστασία για το 90% της αξίας του τιμολογίου.

Εναλλακτικά, μια ΜΜΕ μπορεί να συνδυάσει την ασφάλιση πιστώσεων με προεξόφληση τιμολογίων και να εξασφαλίσει άμεσα μετρητά για να αυξήσει τις ταμειακές της ροές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλιση πιστώσεων.

Πολλοί επιχειρηματίες ανησυχούν για το κόστος της ασφάλισης πιστώσεων, το οποίο δεν είναι υπερβολικό αν λάβετε υπόψη την προστασία κινδύνου που παρέχει. Το κόστος ασφάλισης πιστώσεων εξαρτάται από το προφίλ κινδύνου και την πιστοληπτική κατάσταση του πελάτη και συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 1,0% της αξίας του τιμολογίου. Όσο καλύτερος είναι ο πελάτης σας, τόσο καλύτερο είναι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης που θα εξασφαλίσετε.

* Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, (http://www.eurivexfinance.com/el/) υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ