Εγκρίθηκε από τη Βουλή ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 220 εκατ. ευρώ

Ο δεύτερος Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός του 2020, ύψους €220 πέρασε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου με τον 2ο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό ανέρχεται στο 1,1% του ΑΕΠ, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Στην εισηγητική έκθεση γινόταν αναφορά στον 1ο Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2020 που προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €369 εκ για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση μέτρων για σκοπούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στην κυπριακή οικονομία και γενικότερα στον ευρύτερο πληθυσμό.
 
Στα €369 εκ περιλαμβάνονταν πιστώσεις ύψους €237 εκ για υλοποίηση των ειδικών σχεδίων που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των αυτοτελώς εργαζομένων και των ανέργων και προστίθεται ότι λόγω της χρονικής επέκτασης των εν λόγω σχεδίων μέχρι της 12 Ιουνίου 2020, απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις ύψους €120 εκ. 
 
Διευκρινίζεται ότι πρόσθετες πιστώσεις ύψους €100 εκ απαιτούνται και για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Σχεδίου Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων που περιλαμβάνεται στο νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2020 και αναφέρεται ότι το νέο Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Στην εισηγητική έκθεση προστίθεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 65(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εφόσον υφίστανται ειδικές περιστάσεις, να υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νομοσχέδιο Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού για ψήφιση πριν από την 15η  Ιουνίου του υπό αναφορά έτους.
 
Διευκρινίζεται ότι το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που συμπεριλαμβάνεται στο 2ο Συμπληρωματικό έχει επιβάρυνση  επί του δημοσιονομικού ισοζυγίου 1,1% του ΑΕΠ, με βάση τα σημερινά δεδομένα.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ