Οι επιχειρήσεις αναζητούν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης

Του Άθου Κοιρανίδη*

Η αναζήτηση εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων έχει γίνει πιο επιτακτική μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της κυβέρνησης να εγκρίνει την νομοθεσία περί κυβερνητικά εγγυημένων τραπεζικών δανείων. Ως εκ τούτου, χιλιάδες επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές αφέθηκαν στο έλεος των τραπεζών.

Το μεγάλο ερώτημα που οι επιχειρήσεις θέλουν να απαντηθεί εκ των προτέρων είναι εάν είναι «επιθυμητές» ή όχι από την προοπτική των δανειστών. Για να εγκριθεί μια αίτηση δανείου χρειάζεται μια καλή πιστωτική ιστορία, συνέπεια στην αποπληρωμή, θετική ταμειακή ροή, χαμηλή εξάρτηση χρέους και προοπτική.

Τα ανεπιθύμητα στοιχεία περιλαμβάνουν κακή πιστωτική ιστορία, καθυστερήσεις στις αποπληρωμές, λειτουργικές ζημιές, αρνητικές ταμειακές ροές, έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης ταμειακών ροών και ρευστότητας, υπερβολική παρεχόμενη πίστωση  στους πελάτες και λειτουργία σε ένα κορεσμένο τομέα με δυσοίωνες προοπτικές για ανάπτυξη.

Άλλοι παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες είναι πόση ασφάλεια μπορεί να έχει μια επιχείρηση και εάν οι προσωπικές εγγυήσεις που θα εξασφαλιστούν από τους ιδιοκτήτες είναι ικανοποιητικές για να μετριάσουν τον κίνδυνο. Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος, τόσο υψηλότερη είναι η αξία του δανείου και τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα απόρριψης.

Μετά το Covid-19, η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης έχει γίνει ακόμη πιο κρίσιμη. Σε αντίθεση με τις τράπεζες, νέοι εναλλακτικοί πάροχοι χρηματοδότησης όπως η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) παρέχουν ευέλικτα και ελκυστικά πακέτα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με απλουστευμένες διαδικασίες.

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) παρέχει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης μέσω γρήγορων και απλών διαδικασιών με πολύ ευέλικτες διαδικασίες τόσο για κυπριακές επιχειρήσεις όσο και για ξένες. Η χρηματοδότηση παρέχεται έναντι εκχώρησης των πιστωτικών τιμολογίων χωρίς την ανάγκη παροχής προσωπικών εγγυήσεων, υποθηκών ή άλλων εξασφαλίσεων. Το εκδοθέν τιμολόγιο είναι η μόνη εγγύηση που λαμβάνεται υπόψη.

Οι εταιρείες χρειάζεται να υποβάλουν τις πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και διευθυντικούς λογαριασμούς, καθώς και πρόσφατη κατάσταση ενηλικίωσης των χρεωστών  τους για την αρχική αξιολόγηση. Στη συνέχεια, τους δίνεται προσφορά χρηματοδότησης με σαφώς καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφανών και πολύ ανταγωνιστικών τιμών.

Ασφάλεια τιμολογίων

Η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/el/) παρέχει επίσης ασφάλεια των τιμολογίων για τη μείωση του κινδύνου επισφάλειας μέσω πιστωτικής ασφάλισης και τη συμφωνία της με την Euler Hermes, την παγκόσμια ασφαλιστική εταιρεία πίστωσης που παρέχει κάλυψη στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η πλειονότητα των ΜΜΕ έχουν τεράστια έκθεση σε πιθανές χρεοκοπίες των πελατών τους που έχουν συσσωρεύσει χρέος πριν από την πανδημία Covid-19 και τώρα δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή πιθανώς να αναζητούν ευνοϊκότερους πιστωτικούς όρους.

Η πιθανή υποτροπή της πανδημίας Covid-19 το φθινόπωρο δημιουργεί την ανάγκη προνοητικής εξασφάλισης χρηματοδότησης για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης όχι μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για τις μεγάλες.  Μια τέτοια υποτροπή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την οικονομία, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι αρκετά συνετές ώστε να εξασφαλίζουν επιπλέον χρηματοδότηση αρκετά νωρίς.

Το κόστος της εξασφάλισης μιας τέτοιας άμεσης ρευστότητας είναι αμελητέο εάν θεωρήσουμε ότι μπορεί να σώσει μια επιχείρηση χωρίς να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους ιδιοκτήτες.

*Άθως Κοιρανίδης:

Ο Άθως Κοιρανίδης, είναι Σύμβουλος της Eurivex Trade Finance Limited, υπεύθυνος για την οργάνωση και διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ