Η πανδημία COVID-19 πλήττει τις ταμειακές ροές της εταιρείας

Καθώς χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ξαναρχίζουν σιγά-σιγά τις δραστηριότητές τους μετά την άρση των κυβερνητικών περιορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19, ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, πέραν των θεμάτων υγείας και υγιεινής, είναι ο τρόπος ενίσχυσης των ταμειακών ροών προκειμένου η επιχείρηση να επιβιώσει στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να παράσχει απτή βοήθεια, οι ΜΜΕ έχουν τις ακόλουθες επιλογές που πρέπει να εξετάσουν κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης:

  1. Προσφυγή στον τραπεζικό δανεισμό - αυτή η επιλογή προβληματίζει λόγω του μεγάλου χρόνου ανταπόκρισης των τραπεζών στα αιτήματα των πελατών, τις εγγυήσεις που ζητούν οι τράπεζες για εξασφάλιση της χρηματοδότησης και την αβεβαιότητα που προκύπτει από τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
  1. Εισροή νέου κεφαλαίου - αυτή η επιλογή είναι μακράν η πιο πρακτική και λιγότερο δαπανηρή, αλλά εξαρτάται από την ικανότητα των ιδιοκτητών και των οικογενειών τους να εισάγουν νέα κεφάλαια στην επιχείρηση για ενίσχυση των ταμειακών ροών προκειμένου να διατηρηθεί η επιχείρηση σε λειτουργία.
  1. Μείωση κόστους - πολύ αποτελεσματικό, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορεί κανείς να μειώσει το κόστος για να ελευθερώσει τις ταμειακές ροές. Οι απολύσεις προσωπικού θα μπορούσαν να είναι μια επιλογή, αλλά εάν η ΜΜΕ συμμετείχε στο κυβερνητικό πρόγραμμα στήριξης των υπαλλήλων, τότε οι τεχνικές απολύσεις δεν επιτρέπονται τουλάχιστον έως τον Οκτώβριο. Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρηση του βασικού προσωπικού είναι μια πολύ επικίνδυνη πρόταση, καθώς θα βλάψει την ικανότητα της επιχείρησης να αναπτυχθεί γρήγορα όταν οι συνθήκες θα επανέλθουν στην ομαλότητα.
  1. Μετάβαση σε πωλήσεις τοις μετρητοίς - είναι επίσης πολύ αποτελεσματική για την ενίσχυση της ταμειακής ροής, αλλά για τις περισσότερες επιχειρήσεις αυτό δεν είναι επιλογή, λόγω, α) της φύσης της επιχείρησης και β) επειδή οι πελάτες των ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επίσης κρίση ρευστότητας και είναι σε θέση να αγοράζουν μόνο με πίστωση.
  1. Προεξόφληση τιμολογίων και φάκτορινγκ - είναι μακράν ο πιο πρακτικός τρόπος άμεσης αύξησης των ταμειακών ροών χωρίς την ανάγκη παροχής προσωπικών εγγυήσεων ή δέσμευσης άλλων περιουσιακών στοιχείων ως εγγύηση. Σε αυτό το σενάριο, όλα τα νέα τιμολόγια που εκδίδονται με πίστωση μπορούν να εκχωρηθούν σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και να λάβουν έως και 85% της αξίας του τιμολογίου προκαταβολικά.

Εναλλακτικοί πάροχοι χρηματοδότησης

Η ταχύτητα είναι κρίσιμη καθώς απαιτούνται λύσεις από χθες και καμία επιχείρηση δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει είτε την κυβέρνηση να εκπονήσει σχέδιο εγγυήσεων είτε να κινδυνεύει να γίνει όμηρος της συμμόρφωσης των τραπεζών και των μεγάλων καθυστερήσεων.

Οι ΜΜΕ χρειάζονται χρηματοδότηση άμεσα και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας από τους καλύτερους τρόπους να εξασφαλιστεί είναι η καταφυγή στην προεξόφληση τιμολογίων είτε ολόκληρου του καθολικού χρεωστών είτε μέρους.  

Νεοεισερχόμενες εταιρείες, όπως η Eurivex Trade Finance Limited (http://www.eurivexfinance.com/) που παρέχουν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης, έχουν εισαγάγει γρήγορες και απλές διαδικασίες για τις ΜΜΕ με πολύ ευέλικτες λύσεις που καλύπτουν εγχώριους και ξένους χρεώστες.  

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρουσιάζουν προς αξιολόγηση πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, διευθυντικούς λογαριασμούς και κατάσταση ενηλικίωσης χρεωστών οι οποίες αξιολογούνται εντός λίγων ημερών και εφόσον κριθούν ικανοποιητικά, λαμβάνουν  προσφορά χρηματοδότησης με σαφώς καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφανών και πολύ ανταγωνιστικών χρεώσεων.

Η πιθανή υποτροπή της πανδημίας Covid-19 το φθινόπωρο δημιουργεί την ανάγκη χρηματοδότησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης όχι μόνο για τις ΜΜΕ αλλά και για όλες τις εταιρείες. Μια τέτοια υποτροπή θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την οικονομία, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι αρκετά συνετές ώστε να εξασφαλίζουν επιπλέον χρηματοδότηση αρκετά νωρίς.

Το κόστος της εξασφάλισης μιας τέτοιας άμεσης ρευστότητας είναι αμελητέο αν ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να σώσει μια επιχείρηση από τη χρεοκοπία χωρίς να ασκήσει πρόσθετη πίεση στους ιδιοκτήτες.

TAGS:

Covid-19Euler Hermesάμεση ρευστότηταεναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησηςπροεξόφληση τιμολογίωνρευστότηταταμειακές ροέςφακτορινγκχρηματοδότηση

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ