Αποζημιώσεις σε πελάτες PFX Financial Professionals

Το συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και ιδιαίτερα τους καλυπτόμενους πελάτες της εταιρείας PFX Financial Professionals Ltd («η Εταιρεία») ότι η άδεια λειτουργίας της εταιρείας έχει ανακληθεί από τον Οκτώβριο του 2018 και δεν έχει μέχρι σήμερα τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρείχε στους πελάτες της, ως όφειλε δυνάμει του Νόμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18(1)(α) της Οδηγίας ΟΔ87-07 του 2019 για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Κ.Δ.Π. 76/2019), η ΕΚ έχει διαπιστώσει ότι η εταιρεία (ως μέλος του ΤΑΕ) δεν φαίνεται, στο παρόν στάδιο, ικανή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από απαιτήσεις πελατών, για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική της κατάσταση, και δεν προβλέπεται ότι θα καταστεί ικανή στο προσεχές μέλλον.

Μετά την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, το ΤΑΕ θα δημοσιεύσει σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας Παγκύπριας κυκλοφορίας, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους και το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος V της Οδηγίας ΟΔ87-07 για τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Κ.Δ.Π. 76/2019). Η εν λόγω δημοσίευση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Καλούνται όλοι οι επηρεαζόμενοι (καλυπτόμενοι πελάτες της Εταιρείας) να μελετήσουν την Οδηγία ΟΔ87-07 (Κ.Δ.Π. 76/2019) καθώς και τις πληροφορίες για υποβολή αίτησης και για καταβολή αποζημίωσης και να λάβουν τις δέουσες ενέργειες για την υποβολή των αιτημάτων τους.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ