Digital Transformation με εξειδικευμένες λύσεις από την ΑΒΒ - Έξυπνη πλατφόρμα Tekomar XPERT από την ABB Turbocharging

Συσκευές, συστήματα, λύσεις, υπηρεσίες και πλατφόρμες που επιτρέπουν στους πελάτες-επιχειρήσεις να γνωρίζουν περισσότερα, να κάνουν περισσότερα, να τα κάνουν καλύτερα, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία μαζί, αποτελούν το βασικό πεδίο ανταγωνισμού των εξειδικευμένων εταιρειών του χώρου που καλούνται πλέον να μετεξελιχθούν από πάροχο τεχνολογίας σε σύμβουλο και κάποιες φορές σε καθημερινό συνεργάτη των επιχειρήσεων πελατών τους, κάνοντας πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την αποκομιδή των ωφελειών που προκύπτουν. Την παρουσία της λοιπόν στο πεδίο του digital transformation ενισχύει η ABB, παρέχοντας νέες λύσεις στα στελέχη που καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν. Τι γίνεται όμως με την αντιμετώπιση ζητημάτων επιχειρησιακής λειτουργίας ειδικά σε τομείς με υψηλό δείκτη δυσκολίας και δυσχερειών που πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσουν.

Ανάγκες και λύσεις

Εστιάζοντας σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν σε απαιτητικούς και ιδιαίτερους τομείς, όπως των μεταφορών, της ναυτιλίας κ.λπ. η ΑΒΒ εμπλουτίζει την γκάμα των παρεχόμενων λύσεων, για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών και την υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό δύσκολες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία και ειδικότερα η ABB Turbocharging αναβάθμισε την πλατφόρμα ABB Ability™ Tekomar XPERT, για χρήση σε επίπεδο στόλου. Το ABB Ability™ Tekomar XPERT για στόλους, προσφέρει μία εύκολη διασύνδεση δικτυακής πύλης, παρέχει αναλυτική επισκόπηση της απόδοσης της μηχανής, από το επίπεδο του στόλου έως το επίπεδο του πλοίου με όλους τους βασικούς δείκτες διαθέσιμους με μια ματιά. Επίσης ενσωματώνει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της αρχικής έκδοσης της εφαρμογής Tekomar XPERT, με επιπρόσθετες λειτουργίες για εφαρμογή σε στόλο, ειδικά σχεδιασμένες να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από τα μεσαία και ανώτερα διοικητικά επίπεδα μηχανικών πλοίων. Πρόκειται για έξυπνα εργαλεία που μπορούν να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις στο χρόνο που χρειάζεται για τη λήψη και την υλοποίηση κρίσιμων αποφάσεων.

Όπως τονίζεται από την ΑΒΒ, «η έξυπνη ψηφιακή λύση Tekomar XPERT με τον επιπρόσθετο Δείκτη Υγείας της Μηχανής προσφέρει στους πελάτες μας μια άμεση επισκόπηση ολόκληρου του στόλου τους. Ανεξάρτητα με το αν ο χειριστής επιβλέπει πέντε ή πολλά πλοία σε διεθνή στόλο, μπορεί να συγκρίνει την απόδοση των στόλων, των πλοίων και των μηχανών, καθώς και να εμβαθύνει γρήγορα σε πολλές λεπτομέρειες, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει πιθανότητες ελάττωσης της απόδοσης ή καθυστερήσεις σε σχετικές αναφορές». Ποσοτικοποίηση αποκλίσεων στην απόδοση της μηχανής, παροχή απλών οδηγιών, βελτιστοποίηση της απόδοσης με διορθωτικές ενέργειες για δυνητική εξοικονόμηση καυσίμων αποτελούν θέματα που χρήζουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης και φυσικά μετατρέπονται σε κόστος για τις επιχειρήσεις του χώρου όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμων. Και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από τους ειδικούς της ΑΒΒ, για κάθε παράμετρο υπάρχει μία προτεινόμενη ενέργεια για επαναφορά της απόδοσης σε βέλτιστο επίπεδο και επίτευξη εξοικονόμησης καυσίμων. Η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται από το λογισμικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων, τυπικά από 0,5 έως 3 τόνους ανά ημέρα, ανά πλοίο. Αυτός ο τύπος προηγμένης διάγνωσης προβλημάτων, σε συνδυασμό με την κοινοποίηση πληροφοριών στις χερσαίες εγκαταστάσεις της εταιρείας, επιτρέπει επίσης στους χειριστές πλοίων να εστιάζουν άμεσα στην επίλυση πιθανών προβλημάτων, αντί να δαπανούν πολλές ώρες στην ανάλυσή τους.

Επισκόπηση των βασικών χαρακτηριστικών του Tekomar XPERT για το στόλο, επιτρέποντας στους διαχειριστές στόλων και τους χειριστές να αξιοποιήσουν στο έπακρο την απόδοση του στόλου τους.
Όπως σημειώνει ο Beat Güttinger, Επικεφαλής του Tekomar για την ABB Turbocharging, «το Tekomar XPERT για στόλους καταργεί τη χρονοβόρα ανάλυση της απόδοσης μηχανών και επιτρέπει στους χειριστές να εστιάζουν άμεσα στην επίλυση προβλημάτων για ελάττωση της κατανάλωσης καυσίμων, του χρόνου εκτός λειτουργίας και του κόστους συντήρησης». Το Tekomar XPERT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε κύρια μηχανή και ηλεκτρομηχανή πλοίου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, τύπου, ηλικίας ή μεγέθους . Δεν υπάρχει υλικός εξοπλισμός για εγκατάσταση και η εφαρμογή μπορεί να ενσωματωθεί στο κανονικό υπολογιστικό σύστημα της ναυτιλιακής εταιρείας, για πρόσβαση μέσω υπολογιστή, τάμπλετ και κινητού τηλεφώνου. Είναι μια έξυπνη, συνδρομητική διαδικτυακή λύση τεχνολογίας, η οποία διατίθεται μέσω του ABB Ability™, μιας ενοποιημένης, ψηφιακής πλατφόρμας για όλες τις βιομηχανίες. Μέχρι στιγμής, το Tekomar XPERT χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1.400 πλοία.

Πλεονεκτήματα

Προχωρώντας στην ανάλυση των κρίσιμων στοιχείων που απασχολούν τα στελέχη της ναυτιλίας, όπως είναι η απόδοση του στόλου, οι ρυθμίσεις, το κόστος, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μπορούν από κρίσιμα υψηλού κινδύνου ζητήματα να μετεξελιχθούν σε πλεονεκτήματα με τη χρήση βεβαίως του κατάλληλου έξυπνου λογισμικού και λύσεων. Σύμφωνα με την ΑΒΒ, στα πλεονεκτήματα για τον χρήστη της λύσης Tekomar XPERT περιλαμβάνονται η γενική επισκόπηση με μια ματιά της απόδοσης των μηχανών όλου του στόλου, (πρόωσης και ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους), ανεξαρτήτως τύπου, μοντέλου ή κατασκευαστή καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση της ‘’υγείας΄’ των μηχανών του στόλου και συμβουλευτικές ενέργειες για δυνητική εξοικονόμηση καυσίμου. Επίσης η άμεση συμβουλή για διορθωτικές ενέργειες σχετικά με τη συντήρηση και τις ρυθμίσεις της κάθε μηχανής του στόλου για την αύξηση της απόδοσης και η βελτίωση της απόδοσης λειτουργίας της μηχανής καθίστανται εφικτές. Η μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος όπως και η ανάλυση του ιστορικού της απόδοσης των μηχανών του στόλου και μορφοποίηση όλων των βασικών δεικτών απόδοσης μέσω σχηματικών παραστάσεων προσμετρώνται στα θετικά της λύσης. Το γεγονός ότι αποτελεί συμβουλευτικό εργαλείο για άμεσες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του στόλου για τη συνολική βελτιστοποίηση απόδοσης των μηχανών του στόλου είναι ένα από τα βασικά ατού που το διαφοροποιεί σημαντικά. Παράλληλα η εύκολη πρόσβαση από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητό τηλέφωνο, tablets, υπολογιστή και η διαφορετική επισκόπηση και ανάλυση επιδόσεων των μηχανών του στόλου ανά βαθμίδα του προσωπικού διαχείρισης, βάσει της οργανωτικής δομής της ναυτιλιακής εταιρείας είναι επιπλέον θετικά στοιχεία που στην επιχειρηματική διαδικασία λειτουργούν καταλυτικά.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ