Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση: Οι καταναλωτές επιζητούν εμπιστοσύνη και έλεγχο

Νέα έκθεση της PwC υπό τον τίτλο ArewereadyfortheFourthIndustrialRevolution?”, καταλήγει στο συμπέρασμα, στη βάση αποτελεσμάτων μεγάλης έρευνας, ότι οι καταναλωτές “αγκαλιάζουν” τις τεχνολογίες της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (4ΒΕ), καθώς ποσοστό 90% χρησιμοποιεί μία τουλάχιστον τέτοια τεχνολογία.

Η έρευνα κάλυψε 6,000 καταναλωτές και 1,800 επιχειρηματικούς ηγέτες σε έξι χώρες, με στόχο τη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας του αισθήματος των καταναλωτών για τις τεχνολογίες της 4ΒΕ και τον αντίκτυπό τους στη ζωή και στην εργασία τους. Οι τεχνολογίες που διερευνήθηκαν περιλάμβαναν την Τεχνητή Νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα blockchains και την τρισδιάστατη εκτύπωση.

Εξισορρόπηση μεταξύ ευκολίας και εμπιστοσύνης

Η PwC διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές επικροτούν τις διευκολύνσεις που προσφέρει η νέα τεχνολογία, είναι ωστόσο επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

Όταν τους ζητήθηκε να δηλώσουν τις τρεις κυριότερες επενδυτικές προτεραιότητές τους στον τομέα της 4ΒΕ, μόνο το 40% των επιχειρηματικών ηγετών αναφέρθηκαν στην ενημέρωση των καταναλωτών για παραβιάσεις δεδομένων, ενώ για τους ίδιους τους καταναλωτές το ζήτημα αυτό κατατάσσεται δεύτερο σε σπουδαιότητα ανάμεσα στους παράγοντες που αυξάνουν τον βαθμό στον οποίον αισθάνονται άνετα με την 4ΒΕ.

Πέραν από την τεχνολογία – Προωθώντας τον μετασχηματισμό του ανθρώπινου δυναμικού στην 4ΒΕ

Οι εργοδότες και οι καταναλωτές συμφωνούν σε ό,τι αφορά τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 4ΒΕ στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την εξάλειψη χρονοβόρων διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας. Επιπρόσθετα, το 59% των καταναλωτών δηλώνουν ότι η τεχνολογία της 4ΒΕ συνεπάγεται μεγαλύτερο έλεγχο της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής τους ζωής. Ωστόσο, οι απόψεις των επιχειρηματικών ηγετών και των καταναλωτών αποκλίνουν σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο της 4ΒΕ στις προοπτικές απασχόλησής τους, με τους επιχειρηματικούς ηγέτες (69%) να θεωρούν τις τεχνολογίες της 4ΒΕ κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και τους καταναλωτές (45%) να εκφράζουν ανησυχία για την επαγγελματική τους ασφάλεια.

Η ανάλυση τονίζει πώς η 4ΒΕ δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά πρόκειται για μια επανάσταση στον τρόπο ζωής και εργασίας μας. Η πρόκληση για τους επιχειρηματικούς ηγέτες συνίσταται στη σαφή αναντιστοιχία μεταξύ των προτεραιοτήτων τους κι εκείνων των εργαζομένων τους σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην τεχνολογία της 4ΒΕ στο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, από τη σκοπιά των εργαζομένων, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό οι επιχειρηματικοί ηγέτες να καθιερώσουν μηχανισμούς, ώστε οι εργαζόμενοι να μοιράζονται τις ανησυχίες τους για τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην εργασία τους.

 

 

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ