Δείτε ποιες φορολογικές ελαφρύνσεις έχει ο νέος Προϋπολογισμός

Φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020.

Σύμφωνα με σημείωμα του υπουργείου οικονομικών, στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής και στη βάση των δημοσιονομικών περιθωρίων, προωθείται ένα νέο φορολογικό κίνητρο, αυτό της αύξησης της έκπτωσης για συνεισφορές προσώπων σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία στο 20% (δηλαδή από 1/6 σε 1/5 του ετήσιου μισθού) με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2019.

Προωθείται επίσης η απλοποίηση και ελάφρυνση του τέλους χαρτοσήμου.

Σε σχέση με την ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους και την πάταξη της φοροδιαφυγής, θα προωθηθεί το μέτρο της υποχρεωτικής υποβολής φορολογικής δήλωσης αλλά και το μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής ηλεκτρονικών πληρωμών.

Όλα τα πιο πάνω μέτρα βρίσκονται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας και αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου. 

Εντός του 2020 αναμένεται επίσης, η έναρξη υλοποίησης της σημαντικής επένδυσης που αφορά στο νέο μηχανογραφικό σύστημα του τμήματος φορολογίας, ενώ θα τεθεί σε δημόσιο διάλογο το πλαίσιο για μια «Πράσινη» φορολογική μεταρρύθμιση.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ