Προαγωγές με «άρωμα» γυναίκας στη Baker Tilly South East Europe

H Baker Tilly South East Europe, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τις ακόλουθες προαγωγές, της Stela Ivancheva σε Director of Transaction & Advisory Services και της Αριάνας Χρίστου σε Director & Regional Financial Reporting οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση των εργασιών της Baker Tilly South East Europe.

Αριάνα Χρίστου

Η κ. Αριάνα Χρίστου ξεκίνησε την καριέρα της στη Baker Tilly South East Europe ως εκπαιδευόμενη λογίστρια το 2000.

Η κ. Αριάνα Χρίστου είναι κάτοχος πτυχίου Accounting and Finance. Eίναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Association of International Accountants .

Η σταδιακή επέκταση της εταιρείας σε συνδυασμό με την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, βρίσκει την Αριάνα να αφοσιώνει την εργασιακή της εμπειρία στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα να μπορεί τώρα να ισχυριστεί ότι είναι η πιο μακροχρόνια, έμπειρη συνεργάτης της εταιρείας.

Η κ. Αριάνα Χρίστου ανέλαβε και διαχειρίστηκε ως επικεφαλής της εφαρμογής του νέου λογισμικού συστήματος του δικτύου των χωρών της Baker Tilly South East Europe, το οποίο ηγείται έως σήμερα.

Stela Ivancheva

Η κ. Stela Ιvancheva έχει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα συναλλαγών διεθνών οργανισμών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με αξιόλογους διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η κ. Stela Ivancheva, εργάστηκε σε μεγάλους ελεγκτικούς οίκους παγκόσμιου φήμης, με τοπικούς και διεθνείς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνίες, αρχές ιδιωτικοποίησης και παγκόσμιες εταιρείες μετοχικού κεφαλαίου.

Απέκτησε εκτεταμένη γνώση και εμπειρία, έχοντας διευθυντικό ρόλο σε συμφωνίες και έργα, κυρίως σε θέματα χρηματοοικονομικής δέουσας επιμέλειας, αποτίμησης και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένη γνώση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών , σε εσωτερικούς ελέγχους, ειδικές έρευνες και ασκήσεις συμμόρφωσης.

Τα τελευταία χρόνια η κ. Stela Ivancheva είχε ενεργό ρόλο και εμπλοκή σε μεγάλο αριθμό συμφωνιών και έργων που σχετίζονται με τον τραπεζικό τομέα όπως δέουσα επιμέλεια, αποτίμηση, αξιολόγηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και διερεύνηση απάτης οικονομικών καταστάσεων.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ