Ζημιές ανακοίνωσαν για το εξάμηνο του 2019 οι Δασικές Βιομηχανίες

Ζημιές ανακοίνωσαν για το εξάμηνο του 2019 οι Δασικές Βιομηχανίες λόγω της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών και την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και εργατικού κόστους.

Η ζημιά η οποία αναλογεί στους ιδιοκτήτες για το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθε στις €38,8 χιλ. σε σύγκριση με το κέρδος ύψους €332,5 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κύριοι λόγοι που υπήρξε ζημιά την πρώτη εξαμηνία του 2019 σε σχέση με το κέρδος της αντίστοιχης περσινής περιόδου, είναι η μείωση του κύκλου εργασιών, η αύξηση του κόστους αγοράς πρώτων υλών και η αύξηση του εργατικού κόστους.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 19,41% στα €3,8 εκ. από €4,7 εκ. λόγω της δραστικής μείωσης των έργων ανακαινίσεων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου τα έργα ανακαινίσεων βρίσκονταν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα.

Η εταιρεία κάνει λόγο για σημαντική αύξηση του κόστους αγοράς πρώτων υλών και ενέργειας που επηρέασε την κερδοφορία του συγκροτήματος και σημαντική αύξηση του εργατικού κόστους ύψους €88 χιλ. κατά την πρώτη εξαμηνία του 2019 λόγω της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης και εφαρμογής των προνοιών του ΓεΣΥ.

Το κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία του 2019 ανήλθε στις €12,5 χιλ. έναντι του ποσού ύψους €374 χιλ.

Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης ανήλθαν σε €41,8 χιλ. σε σύγκριση με €53,5 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η μείωση οφείλεται κυρίως στα μειωμένα δανειστικά επιτόκια και στα μειωμένα τραπεζικά χρεωστικά υπόλοιπα.

Η ζημιά από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης για την πρώτη εξαμηνία του 2019 έφθασε τις €29,4 χιλ. έναντι του κέρδους ύψους €320,6 χιλ.

Τα έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ανήλθαν σε €680,5 χιλ. σε σύγκριση με €629,2 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση ύψους 8,15%, κυρίως λόγω του αυξημένου εργατικού κόστους από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με τις συντεχνίες και την εφαρμογή των προνοιών του ΓεΣΥ.

Αναφορικά με τις προοπτικές, σημειώνεται ότι το διοικητικό συμβούλιο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα για το έτος 2019 θα παρουσιάσουν συρρίκνωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2018.

 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ