30 υποψήφιοι για 5 θέσεις Γενικών Διευθυντών υπουργείων

 Αριθμός 30 υποψηφίων διεκδικεί τις πέντε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων.

Οι θέσεις αυτές αφορούν το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Γεωργίας, το υφυπουργείο Τουρισμού και τη γενική διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης.

Η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψήφιων για τις πέντε θέσεις γενικών διευθυντών άρχισε από την περασμένη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την ερχόμενη βδομάδα.

Στις συνεντεύξεις έχουν κληθεί υποψήφιοι των οποίων το βιογραφικό εμπίπτει στα κριτήρια που έχει θέσει η ΕΔΥ, όπως προβλέπουν και οι κανονισμοί που διέπουν την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων.

Άλλα βασικά κριτήρια που θα επιμετρήσουν στην τελική επιλογή των υποψηφίων, είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα και η απόκτηση πείρας πέραν των 10 ετών σε συναφή καθήκοντα με τις εν λόγω διευθυντικές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. 

Όλες οι κενωθείσες θέσεις γενικών διευθυντών είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των γενικών διευθυντών αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, εφόσον επικυρωθεί και η σχετική αξιολόγηση και επιλογή από την ΕΔΥ.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ