Ανάκληση άδειας ΚΕΠΕΥ από ΕΚ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 8(1)(α) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017, να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών της εταιρείας Postscriptum Capital Ltd.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ανάκληση ακολουθεί την απόφαση της εταιρείας να παραιτηθεί ρητώς από αυτήν.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ