Διεξήχθη στη Σιγκαπούρη η συνάντηση των αντιπροσώπων των Εθνικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων CNR

Διεξήχθη στη Σιγκαπούρη από τις 25-27 Ιουνίου 2019 η συνάντηση των αντιπροσώπων των Εθνικών Νοσηλευτικών Συνδέσμων (Council of National Representatives - CNR) του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (International Council of Nurses), η οποία προηγήθηκε της συνάντησης των Συμβουλίων, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από 80 περίπου χώρες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) αναφέρει πως της συνάντησης του CNR προηγήθηκε συνεδρίαση του Συμβουλίου του ICN (22-24 Ιουνίου), ενώ το Συμβούλιο του ICN απασχόλησαν θέματα που προκύπτουν από σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και τη συμμετοχή των νοσηλευτών στις πολιτικές υγείας.

Εξάλλου, στη συνάντηση των εθνικών αντιπροσώπων εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού και έγιναν καταστατικές αλλαγές σε σχέση με τις εκλογές και την αντιπροσώπευση στο Διεθνές Συμβούλιο.

Όπως σημειώνεται η αναδιάταξη των χωρών μελών σε περιφέρειες έχει εντάξει την Κύπρο στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, η οποία θα χωρίζεται σε τρεις ομάδες αναλόγως γεωγραφικής ζώνης.

Στο φόρουμ πολιτικής του CNR οι αντιπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να μοιραστούν τις γνώσεις και εμπειρίες τους σε σχέση με την ενδυνάμωση και την επιρροή των νοσηλευτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και τη σημασία της συλλογής και διάθεσης πληροφοριών στον τομέα της υγείας. Στο φόρουμ μίλησαν εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της καμπάνιας Nursing Νow.

Στη συνάντηση παρουσίασαν τις δραστηριότητες τους και οι φοιτητές νοσηλευτικής από 25 χώρες.

Από την Κύπρο συμμετείχαν οι Ιωάννης Λεοντίου, Πρόεδρος ΠΑΣΥΝΜ και μέλος ΔΣ ICN, και ο Αριστείδης Χωραττάς, Γραμματέας ΠΑΣΥΝΜ και Εκπρόσωπος στο CNR.

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ