Προστασία ΜμΕ επιχειρήσεων από καταχρηστικές ρήτρες, προνοεί πρόταση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Επέκταση του περί καταχρηστικών ρητρών νόμου και στην περίπτωση των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων προνοεί πρόταση νόμου που υπέβαλε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου.

 Μέχρι τώρα ο νόμος για καταχρηστικές ρήτρες καλύπτει μόνο φυσικά πρόσωπα. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, έχει συμφωνηθεί  ότι πρόταση νόμου του κ. Ιωάννου θα αντικαταστήσει αντίστοιχες προτάσεις νόμου του Προέδρου των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη και του βουλευτή της ΕΔΕΚ Κωστή Ευσταθίου.
 
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «η ψήφιση του εν λόγω νόμου καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να επεκταθεί  σε φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εισέρχονται σε επιχειρηματικές συμβάσεις με εμπόρους και προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων και των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΑΠΙ), όπως καθορίζονται στον Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 1997, (Ν.66(I)/1997), η προσφερόμενη από την υφιστάμενη Νομοθεσία  προστασία σε φυσικά πρόσωπα».
 
Η επέκταση της εν λόγω προστασίας σε επιχειρηματικές συμφωνίες φυσικών ή νομικών προσώπων, δηλαδή πολύ μικρών επιχειρήσεων,  σημειώνεται, «καθίσταται αναγκαία και εξαιτίας του γεγονότος ότι, όπως ο νομοθέτης διαπίστωσε, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ΑΠΙ, «τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν ιδιάζουσα οικονομική ισχύ σε σχέση με τους χρεώστες, στο πλαίσιο ιδιαίτερα της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της κρίσης αυτής στους χρεώστες οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση αυτή, επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την επαναφορά της ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των χρεωστών και πιστωτών …» .
 
Επιπροσθέτως, συμπληρώνει η έκθεση, «δεν μπορεί να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι, αν μια ρήτρα είναι καταχρηστική για ένα καταναλωτή φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί παρά να είναι καταχρηστική και για ένα φυσικό πρόσωπο που επιχειρεί βιοποριστικά, όπως επίσης και για μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση όπου οι μέτοχοι – βιοπαλαιστές είναι και το προσωπικό της, ή αποτελούν μέρος του προσωπικού της».
 
Η έκθεση σημειώνει τέλος ότι «με δεδομένο, επίσης, το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για προώθηση αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και επειδή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν, στο πλαίσιο της Κυπριακής οικονομικής πραγματικότητας, τη σπονδυλική στήλη της κυπριακής επιχειρηματικότητας, η οποία συμβάλλει ενίοτε, μάλιστα, και μέσα από την αυτοεργοδότηση, στη μείωση της ανεργίας, επιβάλλεται η προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων. Επιβεβλημένη, επομένως, η ψήφιση της παρούσας πρότασης νόμου».
 

TAGS:
Print Friendly and PDF

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ